Đề Xuất 2/2023 # Cấp Đăng Ký, Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng (Xmcd) Lần Đầu Không Đủ Hoặc Không Có Hồ Sơ Gốc # Top 6 Like | Binhvinamphuong.com

Đề Xuất 2/2023 # Cấp Đăng Ký, Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng (Xmcd) Lần Đầu Không Đủ Hoặc Không Có Hồ Sơ Gốc # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cấp Đăng Ký, Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng (Xmcd) Lần Đầu Không Đủ Hoặc Không Có Hồ Sơ Gốc mới nhất trên website Binhvinamphuong.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu không đủ hoặc không có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu không đủ hoặc không có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này

Bước 2:

Tiếp nhận hồ sơ do chủ sở hữu nộp, kiểm tra hồ sơ và viết các yêu cầu xử lý để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng để đối chiếu với Tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Bước 3:

Tổng hợp kết quả, kiểm tra và xử lý hồ sơ lần cuối. Sau khi hồ sơ đã được duyệt, cán bộ quản lý viết Giấy hẹn cấp đăng ký, biển số và thu lệ phí theo quy định

Bước 4:

Hoàn chỉnh hồ sơ, in, cấp Giấy chứng nhận đăng ký, cấp biển số, thu lại giấy hẹn và vào sổ theo dõi

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

– Tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng để đối chiếu với hồ sơ đăng ký tại nơi xe máy chuyên dùng dừng đỗ theo yêu cầu của chủ sở hữu và phù hợp với điều kiện của cơ quan cấp đăng ký, biển số. – Trường hợp xe máy chuyên dùng không có số khung, số máy, cơ quan cấp đăng ký, biển số tiến hành đóng mới số khung, số máy; – Trường hợp số khung, số máy, có dấu hiệu bị sửa chữa, trước khi cơ quan cấp đăng ký, biển số đóng lại số khung, số máy phải có văn bản của cơ quan giám định; – Chí phí đăng báo do chủ phương tiện chi trả (chủ phương tiện có thể tự đăng thông tin trên báo, đài theo nội dung Sở Giao thông vận tải phát hành).

Chưa có văn bản!

Khi đã nhận đủ hồ sơ và sau 07 ngày được thông báo công khai, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ làm thủ tục cấp đăng ký, biển số. Đối với xe máy chuyên dùng này, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, chủ sở hữu không được sang tên, nhượng, bán, cầm cố, thế chấp

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu không đủ hoặc không có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu

Bản photocopy chứng chỉ kiểm định do cơ quan Đăng kiểm cấp

Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc trình bản chính, nộp bản photocopy chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu không đủ hoặc không có hồ sơ gốc – Đà Nẵng Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu không đủ hoặc không có hồ sơ gốc – Đà Nẵng Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu không đủ hoặc không có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Lược đồ Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu không đủ hoặc không có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Cấp Đăng Ký, Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng (Xmcd) Lần Đầu, Có Hồ Sơ Gốc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu, có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu, có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này

Bước 2:

Tiếp nhận hồ sơ do chủ sở hữu nộp, kiểm tra hồ sơ và viết các yêu cầu xử lý để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng để đối chiếu với Tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Bước 3:

Tổng hợp kết quả, kiểm tra và xử lý hồ sơ lần cuối. Sau khi hồ sơ đã được duyệt, cán bộ quản lý viết Giấy hẹn cấp đăng ký, biển số và thu lệ phí theo quy định

Bước 4:

Hoàn chỉnh hồ sơ, in, cấp Giấy chứng nhận đăng ký, cấp biển số, thu lại giấy hẹn và vào sổ theo dõi

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng để đối chiếu với hồ sơ đăng ký tại nơi xe máy chuyên dùng dừng đỗ theo yêu cầu của chủ sở hữu và phù hợp với điều kiện của cơ quan cấp đăng ký, biển số

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu, có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Tờ khai cấp đăng ký, biển số theo mẫu

Tờ khai hải quan theo mẫu quy định của Tổng Cục Hải quan đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc Phiếu chứng nhận xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước

Hoá đơn tài chính

Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc trình bản chính, nộp bản photocopy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu, có hồ sơ gốc – Đà Nẵng Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu, có hồ sơ gốc – Đà Nẵng Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu, có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Lược đồ Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu, có hồ sơ gốc – Đà Nẵng

Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký, Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng Đang Sử Dụng Đăng Ký Lần Đầu Không Có Hoặc Hồ Sơ Gốc Không Đầy Đủ Thuộc Sở Giao Thông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng đăng ký lần đầu không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý – Khánh Hòa

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng đăng ký lần đầu không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý – Khánh Hòa

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bước 2:

Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang), từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần trong giờ hành chính

Bước 3:

Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ chuyển Phòng Vận tải. Phòng Vận tải thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở ký giấy chứng nhận đăng ký và chuyển kết quả cho Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ

Bước 4:

Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa (địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang), từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần trong giờ hành chính

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số còn phải phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)

Chưa có văn bản!

Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan cấp đăng ký biển số thực hiện thông báo công khai trên các phuơng tiện thông tin đại chúng. 07 ngày sau khi thông báo công khai nếu không có tranh chấp thì cơ quan cấp đăng ký biển số sẽ làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

Chưa có văn bản!

Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải phối hợp với Cơ quan cấp đăng ký, biển số tiến hành kiểm tra đối chiếu xe máy chuyên dùng với hồ sơ

Chưa có văn bản!

Chứng từ thông báo công khai phải được lưu giữ cùng với hồ sơ cấp đăng ký biển số

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng đăng ký lần đầu không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý – Khánh Hòa

Tờ khai cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số (theo mẫu Phụ lục 1)

Bản sao chứng chỉ kiểm định

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng đăng ký lần đầu không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý – Khánh Hòa

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (theo mẫu Phụ lục 3) Tải về

Tờ khai cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu Phụ lục 1) Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng đăng ký lần đầu không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý – Khánh Hòa Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng đăng ký lần đầu không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý – Khánh Hòa

Lược đồ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng đăng ký lần đầu không có hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ thuộc Sở Giao thông – Vận tải quản lý – Khánh Hòa

Cấp Đăng Ký, Cấp Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng Đang Sử Dụng Không Có Hoặc Thiếu Hồ Sơ Gốc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc – Bắc Giang

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc – Bắc Giang

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; thống nhất việc đăng thông báo công khai trên Đài PTTH, Báo Bắc Giang và thời gian, địa điểm kiểm tra thực tế phương tiện, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả. – Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ – TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang. – Điện thoại: 02403555376. – Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30′ – 11h30′; Buổi chiều: từ 14h00′ – 16h00′), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2:

Phòng Vận tải công nghiệp tổ chức kiểm tra phương tiện theo đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất với công dân

Bước 3::

Đăng thông báo trên Đài PTTH, Báo Bắc Giang, sau 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng thông báo nếu không có tranh chấp về quyền sở hữu sẽ hoàn tất hồ sơ cấp đăng ký, biển số theo quy định

Bước 4::

Phòng Vận tải công nghiệp xử lý và hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký; chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 5::

Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. – Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính ( Buổi sáng: từ 7h30′ – 11h30′; Buổi chiều: từ 14h00′ – 16h00′), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

– Chủ sở hữu hoặc người được uỷ quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số phải mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân)

Chưa có văn bản!

– Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký, chủ sở hữu khong được sang tên đổi chủ, nhượng bán, cầm cố, thế chấp

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc – Bắc Giang

Tờ khai đăng ký cấp biển số Xe máy chuyên dùng

Bản sao chứng chỉ kiểm định.sao

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc – Bắc Giang Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc – Bắc Giang Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc – Bắc Giang

Lược đồ Cấp đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc thiếu hồ sơ gốc – Bắc Giang

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cấp Đăng Ký, Biển Số Xe Máy Chuyên Dùng (Xmcd) Lần Đầu Không Đủ Hoặc Không Có Hồ Sơ Gốc trên website Binhvinamphuong.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!