Đi Ngược Chiều Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Biển Báo Đường Dành Cho Người Đi Bộ
 • Biển Báo Cấm Ô Tô Và Mô Tô
 • 3 Lỗi Vi Phạm Cực Dễ Mắc Phải Khi Tham Gia Giao Thông
 • Phần Hệ Thống Biển Báo Trong Bộ Đề 600 Câu Hỏi Sát Hạch › Tin Tức
 • Biển Báo Hết Khu Đông Dân Cư, Biển Báo 421
 • Cuộc hành trình từ Ai Cập đến Y-ta-li đòi hỏi phải liên tục đi ngược chiều gió, ngay cả vào mùa đi biển tốt nhất.

  The journey from Egypt to Italy was a continual fight against head winds, even at the best of times.

  jw2019

  Và trong khi nó đang chạy, chúng ta có thể cho đi ngược chiều gió và đặt nó lại tại trang đó, và bộ phim vẫn chạy.

  And while it’s playing, we can pinch and peak back at the page, and the movie keeps playing.

  ted2019

  Đáng lẽ hàng hoá phải đi ngược với chiều hướng của đồng đô-la.

  Commodities should be moving in the opposite direction of the dollar.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đường băng của sân bay là đường một chiều; tôi sẽ phải chờ đợi để hệ thống kiểm soát mặt đất tạo ra một chỗ trống cho tôi để lái máy bay đi ngược chiều giao thông.

  Taxiway runs are one way; I would have to wait for ground control to create a space for me to taxi against the traffic flow.

  LDS

  Anh dạy chúng tôi một số cách cơ bản để lái thuyền, chẳng hạn như cách để căng và hạ những loại buồm khác nhau, cách ổn định hướng đi theo la bàn và cách đi ngược chiều gió.

  He taught us some basic seamanship, such as how to raise and lower the various sails, how to maintain a compass bearing, and how to tack against the wind.

  jw2019

  Trong khi luật pháp do con người đặt ra “là” một lời tuyên bố (ví dụ như tiền phạt cho hành vi đi ngược chiều trên đước cao tốc là 500); luật pháp cho chúng ta biết điều gì chúng ta “nên” làm.

  While laws are positive “is” statements (e.g. the fine for reversing on a highway is €500); law tells us what we “should” do.

  WikiMatrix

  Electron đi vòng quanh theo một chiều, positron đi vòng quanh theo chiều ngược lại.

  Electrons go around one way, positrons go around the other.

  ted2019

  Đây là một lời cảnh cáo chống lại sự tự giác ngộ, chống lại sự suy luận đi ngược lại chiều hướng của Ông Trời.

  It’s a warning against self-enlightenment, against philosophizing in a direction contrary to God.

  jw2019

  Các lỗ trống đi theo chiều ngược lại và cũng có thể đo được. .

  The holes travel in the opposite direction and can also be measured.

  WikiMatrix

  Do mảng Ấn Độ trôi dạt về phía bắc với tốc độ tương đối cao, trung bình khoảng 16 cm/năm, nó cũng bị xoay đi theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

  As the India Plate drifted northwards at a relatively rapid rate of an average 16 cm/yr, it also rotated in a counterclockwise direction.

  WikiMatrix

  Khi bắt gặp một cặp base bổ sung không chính xác, DNA polymerase sẽ đảo ngược chiều đi của nó và cắt bỏ base không ăn khớp.

  When an incorrect base pair is recognized, DNA polymerase reverses its direction by one base pair of DNA and excises the mismatched base.

  WikiMatrix

  Hàng triệu người Hồi giáo sau đó đi từ Ấn Độ sang Pakistan và người Ấn Độ giáo đi theo chiều ngược lại và xung đột giữa hai cộng đồng làm thiệt mạng hàng trăm nghìn người.

  Millions of Muslims subsequently crossed from India to Pakistan and Hindus vice versa, and violence between the two communities cost hundreds of thousands of lives.

  WikiMatrix

  Các sàn chờ của Tuyến Ginza vào năm 1977 Ga Keio có 2 “vịnh sàn chờ” (các tàu đi vào rồi đi ra theo chiều ngược lại) là điểm cuối của 2 đường ray.

  The Ginza Line platforms in 1977 The Keio station consists of two bay platforms serving two tracks.

  WikiMatrix

  Tại những quốc gia giao thông bên phải, các bảng hiệu giao thông chủ yếu ở bên phải đường, các điểm đường vòng và vòng xoáy giao lộ đi theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, và người đi bộ đi ngang qua một con đường hai chiều đầu tiên phải quan sát dòng giao thông bên trái.

  In countries where traffic flows on the right, traffic signs are mostly on the right side of the road, roundabouts and traffic circles go counter-clockwise/anti-clockwise, and pedestrians crossing a twoway road should watch out for traffic from the left first.

  WikiMatrix

  Về chất lượng đường, lái xe sẽ thường né ra và thay đổi làn đường để tránh ổ gà, và điều này bao gồm đi vào làn đường ngược chiều vào nhiều thời điểm.

  As for the road quality, drivers will often swerve and change lanes to evade potholes, and this includes going into opposite-direction lanes at times.

  WikiMatrix

  Họ đã kéo giãn lực lượng thiết giáp của mình ra thành một tuyến mỏng giữa Hannut và Huy mà không có tính phòng thủ chiều sâu, đi ngược lại mục đích đầu tiên khi đem quân thiết giáp Pháp ra lấp điểm yếu tại Gembloux.

  They strung their armour out in a thin line between Hannut and Huy, leaving no defence in depth, which was the point of sending the French armour to the Gembloux gap in the first place.

  WikiMatrix

  Sau khi đi qua các trạm của Eungam vòng theo chiều ngược kim đồng hồ, tàu sẽ đến Eungam một lần nữa, từ đó tiếp tục đến Bonghwasan.

  After going through the stations of the Eungam Loop in an anti-clockwise direction, the train reaches Eungam again, from which it continues to Bonghwasan.

  WikiMatrix

  Học cách để nói chuyện với thứ tự khác nhau cũng giống như lái xe ngược chiều khi bạn đi đến quốc gia nào đó, hoặc cảm giác bạn nhận được khi bạn sức dầu xung quanh mắt của bạn và cảm thấy cay cay.

  Learning how to speak with different word order is like driving on the different side of a street if you go to certain country, or the feeling that you get when you put Witch Hazel around your eyes and you feel the tingle.

  ted2019

  + 48 Thấy họ chèo khó nhọc vì ngược chiều gió, vào khoảng canh tư* ngài đi trên mặt biển tiến về phía họ, nhưng định* vượt qua họ.

  + 48 So when he saw them struggling to row, for the wind was against them, about the fourth watch of the night* he came toward them, walking on the sea; but he was inclined to* pass them by.

  jw2019

  Người đàn ông và người phụ nữ nhảy múa đầy thân mật nhưng dù vậy họ vẫn chỉ là hai cơ thể bất động và sau đó được đưa đi trên xe cáng theo hai hướng ngược chiều nhau.

  The man and the woman dance gracefully and intimately, but in spite of all the joy, they are still just two bodies lying motionless on the pavement, and are then wheeled away by ambulance crews in different directions.

  WikiMatrix

  (Một electron đi ngược lại thời gian có thể coi như là một positron di chuyển theo chiều thời gian.)

  (An electron moving backwards in time can be viewed as a positron moving forward in time.)

  WikiMatrix

  Nhưng giờ đây, hai nhà nước càng ngày càng như hai con tàu ngược chiều đã vượt qua điểm gặp nhau giữa đại dương, mỗi bên đi theo hướng trái ngược nhau về nhân quyền.

  But now, the two governments increasingly look like ships passing each other at sea, going in opposite directions on human rights.

  hrw.org

  Cách đây vài năm, khi tôi đang lái xe đi làm về thì có một chiếc xe tải lớn, chạy ngược chiều, bị mất bánh xe đôi.

  A few years ago, I was driving home from work when a large semitruck, traveling in the opposite direction, lost one of its dual tires.

  LDS

  Để không xúc phạm các thánh vật tôn giáo như bảo tháp, đá mani, và Gompa, Phật tử Tây Tạng sẽ đi bộ xung quanh chúng theo chiều kim đồng hồ, còn tín đồ Bön sẽ đi theo hướng ngược lại.

  In order not to desecrate religious artifacts such as Stupas, mani stones, and Gompas, Tibetan Buddhists walk around them in a clockwise direction, although the reverse direction is true for Bön.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biển Giao Nhau Với Đường Không Ưu Tiên
 • Top 10 Font Chữ Làm Bảng Hiệu Ấn Tượng Nhất
 • Mẹo Học Lý Thuyết B2 600 Câu Hỏi 2022 – Dễ Nhớ Đậu 100%
 • Mẹo Học Lý Thuyết Lái Xe B2 600 Câu Dễ Nhớ Nhất 2022
 • Cung Cấp Biển Báo Giao Thông, Biển Báo Giao Thông Đường Thủy
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều

  --- Bài mới hơn ---

 • Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều
 • Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều
 • Giáo Án Thủ Công 2: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Cấm Xe Đi Ngược Chiều (2 Tiết)
 • Ý Nghĩa Sử Dụng Các Biển Báo Cấm Trong Giao Thông Đường Bộ
 • Những Điều Cần Biết Về Bảng Cấm Xe Tải
 • Chào tổng đài tư vấn, tôi có đi vào bên đường có một biển báo màu đỏ bên trong có dấu trừ màu trắng, cho tôi hỏi là đó có phải biển báo cấm đi ngược chiều hay không và nếu tôi đi xe máy vào nơi có biển thì bị xử phạt như thế nào, có bị tước bằng lái hay không?

  Thứ nhất, về biển báo cấm đi ngược chiều

  Theo như bạn mô tả thì bạn đã đi vào Biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều”. Căn cứ theo quy định tại Mục B2 Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT thì:

  “a) Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều”. Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

  b) Chiều đi ngược lại với chiều đặt biển P.102 là lối đi thuận chiều, các loại xe được phép đi do đó phải đặt biển chỉ dẫn số I.407a.”

  Theo như mô tả của bạn, biển báo màu đỏ bên trong có dấu trừ màu trắng nên chúng tôi xác định đây là biển báo cấm đi ngược chiều. Biển báo này dùng để cấm các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, chiều đi ngược lại với biển là lối đi thuận chiều, các loại xe được phép đi nên nếu bạn không tuân thủ biển cấm này thì sẽ bị xử phạt lỗi đi ngược chiều.

  Thứ hai, về mức xử phạt lỗi đi ngược chiều đối với xe máy

  Căn cứ Khoản 5, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

  “Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

  5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

  10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

  b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b, điểm e, điểm i khoản 3; điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4; khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”

  Như vậy, theo quy định này thì trường hợp điều khiển xe máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”: thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

  Như vậy trong trường hợp này bạn đã đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều nên bạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

  Xe đạp vượt đèn đỏ có bị xử phạt tiền không?

  Xe máy điện vượt đèn đỏ bị xử phạt bao nhiêu tiền?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dấu Hiệu Nhận Biết Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Số Hiệu P.102
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P.102
 • Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam: Hình Ảnh Và Ý Nghĩa Năm 2022
 • 11+ Loại Biển Báo Giao Thông Nguy Hiểm Của Giao Thông Đường Bộ
 • Ý Nghĩa Các Loại Đèn Tín Hiệu Giao Thông Cần Biết
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P.102

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Dấu Hiệu Nhận Biết Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Số Hiệu P.102
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều
 • Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều
 • Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều
 • Giáo Án Thủ Công 2: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Cấm Xe Đi Ngược Chiều (2 Tiết)
 • Kiến thức chung ” Biển báo giao thông

  Biển báo cấm đi ngược chiều P.102

  Số hiệu biển báo cấm đi ngược chiều: P.102

  Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều

  Ý nghĩa biển báo: Biển báo giao thông này được đặt để báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/bien-bao-cam-di-nguoc-chieu-p-102-45418n.aspx

  Hy vọng trong quá trình tham gia giao thông, bạn gặp biển báo giao thông như trên thì đã hiểu ý nghĩa của biển báo như thế nào. Ngoài biển báo này, bạn còn gặp các biển báo cấm khác như Biển báo đường cấm , Biển báo cấm ô tô ,…

  Biển báo cấm đi thẳng và rẽ phải P.139
  Biển báo lối đi ở những vị trí cấm rẽ R.418
  Biển báo cấm xe gắn máy P.111a, P.111b, P.111c, P.111d
  Biển báo cấm xe đạp P.110a, P.110b
  Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải P.137

  bien bao cam di nguoc chieu

  , Biển báo cấm đi ngược chiều P.102,

   Quy trình xin giấy phép cho xe ô tô lưu hành đường cấm Nếu như bạn muốn vận chuyển hàng hóa hoặc làm các nhiệm vụ mà bắt buộc vào đi xe vào đường cấm xe, bạn sẽ phải có giấy phép cho ô tô đi vào đường cấm do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh/thành ph …

  Tin Mới

  • Cách lái xe an toàn khi trời mưa

   Lái xe ô tô hay xe máy khi trời mưa là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu bắt buộc bạn phải làm điều này, hãy tìm hiểu cách lái xe an toàn khi trời mưa để đảm bảo an toàn cho bản thân và những những người xung quanh

  • Cách lái xe an toàn ban đêm

   Tìm hiểu cách lái xe an toàn ban đêm là một việc rất cần thiết bởi vì vào thời điểm này, các lái xe khó có thể quan sát các chướng ngại vật trên đường tốt như ban ngày. Việc này cũng giúp giảm thiểu đáng kể những mối

  • Các loại biển báo giao thông đường bộ cần nhớ

   Bài viết chia sẻ các loại biển báo giao thông đường bộ cần nhớ, giúp bạn đọc nắm được tổng quan thông và ý nghĩa của từng loại biển báo, từ đó chấp hành đúng luật giao thông, tránh các tình trạng ùn tắc hoặc tai nạn có

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam: Hình Ảnh Và Ý Nghĩa Năm 2022
 • 11+ Loại Biển Báo Giao Thông Nguy Hiểm Của Giao Thông Đường Bộ
 • Ý Nghĩa Các Loại Đèn Tín Hiệu Giao Thông Cần Biết
 • Giải Mã Ý Nghĩa Của Hệ Thống Đèn Tín Hiệu Giao Thông
 • Giáo Án Lớp Lá (5
 • Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Thủ Công 2: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Cấm Xe Đi Ngược Chiều (2 Tiết)
 • Ý Nghĩa Sử Dụng Các Biển Báo Cấm Trong Giao Thông Đường Bộ
 • Những Điều Cần Biết Về Bảng Cấm Xe Tải
 • Quy Định Giờ Cấm Xe Tải Tphcm Năm 2022
 • Khẩn Trương Thay Biển Báo Cấm Xe Tải Vào Nội Đô
 • Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều, Khi Gặp Biển Nào, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Chú ý Xe Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiề, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Biển Báo Hiệu Duong 2 Chieu, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, ý Nghĩa Của Quy Định Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Các Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng?, Khi Đèn Pha Của Xe Đi Ngược Chiều Gây Chói Mắt, Làm Giảm Khả Năng Quan Sát Trên Đường, Khi Điều Khiển ô Tô Tới Gần Xe Chạy Ngược Chiều Vào Ban Đêm, Người Lái Xe Cần Thực Hiện, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều Phương án Nào Sau Đây Không Đúng Với Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Trách Nhiệm Vé Xe Ngược Chiều Phương Pháp Nào Sau Đây Là Không Đúng Quy Tắc Giao Toàn Giao Thông Đườ, Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Tải Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ 3 Bên, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Biên Bản Xác Nhận Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Excel, Bien Ban Doi Chieu Khau Tru Cong No, ý Nghĩa Của Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Gặp Biển Này, Xe ô Tô Sơ Mi Rơ Moóc Có Chiều Dài Toàn Bộ Kể Cả Xe, Biên Bản Xác Nhận Và Đối Chiếu Công Nợ, Biển Báo Nào Là Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Nào Hạn Chế Kích Thước Chiều Cao Của Xe Và Hàng, Bài Trình Chiếu Powerpoint Về Biển Đảo Việt Nam, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Biển Nào Báo Hiệu Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào, Khi Nào Biển Báo Hết Hiệu Lực, Biển Báo Hiệu Xe, Biển Báo Hiệu ô Tô, Biển Nào Báo Hiệu Đường Đôi, Biển Báo Hiệu Khu Đông Dân Cư, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Hai Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Ba Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Nơi Đỗ Xe Cho Người Tàn Tật, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Cao Tốc, Biển Báo Hiệu Khu Vực Đông Dân Cư, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hầm, Biển Báo Hiệu In English, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ, Biển Báo Hiệu Lệnh, Ba Biển Này Có ý Nghĩa Hiệu Lực Như Thế Nào, Biển Nào Báo Hiệu Cửa Chui, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Cắt Qua, Biển Báo Hiệu Tạm Thời, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô 3 Bánh Đi Vào, Lời Khuyên Để Biện Hộ Hiệu Quả, Biển Báo Hiệu ưu Tiên, Tìm Hiểu Về Các Biện Pháp Tu Từ, Biển Báo Hiệu Bến Thủy Nội Địa, Chiều Dài Đoạn Đường 500m Từ Nơi Đặt Biển Này Người Lái Xe Có Được Phép Bấm Còi Không?, Biển Nào Báo Hiệu Đường Dành Cho ô Tô, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Dành Cho ô Tô, Biển Báo Hiệu Bằng Tiếng Anh, Biển Nào Dưới Đây Báo Hiệu Hết Cấm Vượt, Biển Báo Hiệu Lệnh Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biển Nào Báo Hiệu Đoạn Đường Hay Xảy Ra Tai Nạn, Biển Nào Báo Hiệu Chú ý Chướng Ngại Vật, Biển Báo Hiệu Lệnh Đường Bộ, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Biển Báo Hiệu Phía Trước Có Xe ô Tô, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biên Bản Bàn Giao Phó Hiệu Trưởng, Biên Bản Bàn Giao Hiệu Trưởng, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Này Có Hiệu Lực Với Đối Với Xe Mô Tô Hai, Ba Bánh Không?, Biển Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Mau Bien Ban Ban Giao Hieu Truong, Biển Nào Báo Hiệu Đường Dành Cho Xe Thô Sơ, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đoạn Đường ưu Tiên, Biển Báo Hiệu Khoảng Cách An Toàn, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Hiệu Trưởng, Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Danh Hiệu Thi Đua, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Phó Hiệu Trưởng, Biên Bản Bàn Giao Giữa Hiệu Trưởng Mới Và Cũ, Biển Báo Hiệu Tuyến Đường Cầu Vượt Cắt Qua,

  Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều, Khi Gặp Biển Nào, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Chú ý Xe Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiề, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Biển Báo Hiệu Duong 2 Chieu, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, ý Nghĩa Của Quy Định Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Các Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng?, Khi Đèn Pha Của Xe Đi Ngược Chiều Gây Chói Mắt, Làm Giảm Khả Năng Quan Sát Trên Đường, Khi Điều Khiển ô Tô Tới Gần Xe Chạy Ngược Chiều Vào Ban Đêm, Người Lái Xe Cần Thực Hiện, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều Phương án Nào Sau Đây Không Đúng Với Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Trách Nhiệm Vé Xe Ngược Chiều Phương Pháp Nào Sau Đây Là Không Đúng Quy Tắc Giao Toàn Giao Thông Đườ, Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Tải Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ 3 Bên, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Mot Can Phong Hinh Chu Nhat Co Chieu Dai 6m Chieu Rong Bang 23 Chieu Dai A) Tinh Dien Tich Can Phong, Biên Bản Xác Nhận Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Excel, Bien Ban Doi Chieu Khau Tru Cong No, ý Nghĩa Của Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Gặp Biển Này, Xe ô Tô Sơ Mi Rơ Moóc Có Chiều Dài Toàn Bộ Kể Cả Xe, Biên Bản Xác Nhận Và Đối Chiếu Công Nợ, Biển Báo Nào Là Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Nào Hạn Chế Kích Thước Chiều Cao Của Xe Và Hàng, Bài Trình Chiếu Powerpoint Về Biển Đảo Việt Nam, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Biển Nào Báo Hiệu Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào, Khi Nào Biển Báo Hết Hiệu Lực,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều
 • Các Dấu Hiệu Nhận Biết Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Số Hiệu P.102
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P.102
 • Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam: Hình Ảnh Và Ý Nghĩa Năm 2022
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P102

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Một Số Biển Báo Cấm Trong Giao Thông Đường Bộ ? Mức Bồi Thường Tai Nạn Giao Thông
 • Ý Nghĩa, Cách Nhận Biết Của Biển Báo Cấm (66 Biển)
 • Biển Báo Cấm Dừng Xe Và Đỗ Xe P130
 • Các Loại Biển Báo Cấm Dừng Và Đỗ Xe Bạn Nên Biết
 • Phân Biệt Biển Cấm Dừng
 • Ý nghĩa và mức phạt khi vi phạm

  Biển báo giao thông cấm đi ngược chiều P102

  Biển cấm đi ngược chiều là biển báo giao thông báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

  · Biển cấm đi ngược chiều có số hiệu là: P.102

  · Mô tả biển cấm đi ngược chiều

  · Biển cấm đi ngược chiều là biển báo giao thông hình tròn, nền màu đỏ, ở giữa có gạch ngang to màu trắng. Biển cấm đi ngược chiều có hình vẽ như bên dưới.

  · biển báo cấm đi ngược chiều, biển báo đường 1 chiều, biển báo đường một chiều, biển báo giao thông, biển báo giao thông số hiệu 102, biển cấm đi ngược chiều, ý nghĩa biển cấm đi ngược chiều

  Mức phạt khi vi phạm đi ngược chiều

  Điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2022 quy định về Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định như sau:

  “Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: “i) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; m) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông” (Khoản 4).

  Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: “b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm i, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm đ Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7; Điểm a Khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng” (Điểm b Khoản 12).

  Như vậy, theo quy định của pháp luật, người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều của đường một chiều thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe đi ngược chiều còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

  Đối với ôtô, theo điểm b, khoản 4 Điều 5, hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định) thì bị phạt tiền từ từ 800.000 đến 1.200.000 đồng.

  Theo điểm b khoản 12 Điều 5, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

  Trường hợp điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường cao tốc thì theo điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ từ 7.000.000 đến 8.000.000 đồng. Theo điểm đ khoản 12 Điều 5, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 4 tháng đến 6 tháng.

  hoatieu.vn vừa giới thiệu tới bạn đọc biểu mẫu biển cấm đi ngược chiều P102. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Và Mức Phạt Vi Phạm
 • Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều
 • Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Bạn Cần Biết
 • Hình Ảnh Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Và Ý Nghĩa 2022
 • Nêu Đặc Điểm Của Các Loại Biển Báo Thông Dụng
 • Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Và Mức Phạt Vi Phạm
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P102
 • Ý Nghĩa Một Số Biển Báo Cấm Trong Giao Thông Đường Bộ ? Mức Bồi Thường Tai Nạn Giao Thông
 • Ý Nghĩa, Cách Nhận Biết Của Biển Báo Cấm (66 Biển)
 • Biển Báo Cấm Dừng Xe Và Đỗ Xe P130
 • Ý nghĩa cụ thể của biển báo cấm đi ngược chiều

  Biển cấm đi ngược chiều có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang màu trắng ở giữa. Trong các văn bản pháp luật, biển báo này có số hiệu là P.102. Biển báo cấm đi ngược chiều được đặt ở đầu các tuyến đường một chiều nên còn có thể hiểu là biển báo đường một chiều. Theo đó:

  – Tất cả các phương tiện (trừ một số xe ưu tiên theo quy định) đều không được phép lưu thông vào đoạn đường có đặt biển báo này ở đầu.

  – Hướng di chuyển cùng với chiều đặt biển báo là hướng bị cấm, hướng di chuyển ngược với chiều đặt biển báo là hướng được phép đi. Có nghĩa là những phương tiện đang di chuyển đúng hướng sẽ không được phép quay đầu xe theo hướng ngược lại.

  Nếu các phương tiện cơ giới vi phạm lỗi đi ngược chiều sẽ bị phạt theo quy định trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

  Theo quy định hiện hành, mức phạt hành vi đi ngược chiều được căn cứ tại Khoản 5 và Khoản 10, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

  “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đi ngược chiều vào đường một chiều hoặc đường có biển báo cấm đi ngược chiều, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định”.

  Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn có thể bị tước bằng lái xe từ 01 tháng – 03 tháng. Bên cạnh đó, các phương tiện khác đi ngược chiều cũng sẽ bị xử phạt rất nặng so với mức phạt cũ. Cụ thể:

  – Phạt tiền từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng đối với xe ô tô.

  – Phạt tiền từ 200.000 đồng – 300.000 đồng đối với xe đạp.

  Nếu đi ngược chiều mà gây tai nạn giao thông thì xe máy sẽ bị phạt từ 4.000.000 đồng – 5.000.000 đồng, xe ô tô bị phạt từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Bạn Cần Biết
 • Hình Ảnh Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Và Ý Nghĩa 2022
 • Nêu Đặc Điểm Của Các Loại Biển Báo Thông Dụng
 • Câu 3: Nêu Nội Dung, Ý Nghĩa Của Các Loại Biển Báo Giao Thông Thông Dụng ? Câu Hỏi 598361
 • Ý Nghĩa Của Các Biển Báo Giao Thông Đường Bộ
 • Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P.102

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Giao Thông Việt Nam Về Biển Báo 106B Làm Khó Tài Xế
 • Biển ‘stop’ Ở Việt Nam Chỉ Để Làm Cảnh
 • Dành Cho Người Mới Lái Xe Ô Tô Ở Nhật
 • Bạn Có Biết Về Quy Định Giao Thông Của Nhật Bản?
 • Quy Chuẩn Mới, Biển Cấm Xe Tải Còn Làm Khó Tài Xế?
 • Bài viết sẽ mô tả cách nhận biết biển báo cấm đi ngược chiều P.102, ý nghĩa của biển báo giao thông đường bộ này và mức phạt cụ thể khi vi phạm.

  Ý nghĩa biển báo cấm đi ngược chiều P.102

  Hình dạng của biển báo giao thông cấm đi ngược chiều P.102

  Ý nghĩa biển báo cấm đi ngược chiều P.102: là biển báo giao thông báo hiệu đây là đường cấm tất cả các loại xe (kể cả thô sơ và cơ giới) đi vào theo chiều đặt biển báo, trừ các xe ưu tiên theo luật nhà nước đã quy định (cụ thể là đoàn xe tang, các loại xe thi hành công vụ như xe cứu thương, công an hoặc xe cứu hỏa khi bật đèn cảnh báo thì được phép đi ngược chiều kể cả ở đường có đặt biển báo cấm đi ngược chiều)

  Mức phạt cụ thể khi vi phạm đi ngược chiều

  Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP mới nhất được Chính Phủ ban hành, ở điều 6 có quy định về việc Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có xảy ra hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm đi ngược chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

  Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b, diểm e, diểm i khoản 3; điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4; khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 3 tháng.

  Ta có thể hiểu, như vậy, theo quy định của pháp luật đã nêu ở trên, người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều ở đường một chiều có biển báo cấm đi ngược chiều thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Bên cạnh việc bị phạt tiền, người điều khiển xe đi ngược chiều ở đường có biển báo cấm P.102 còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1 tháng đến 3 tháng. Như vậy, có thể thấy từ năm 2022, mức phạt đối với lỗi đi ngược chiều đã tăng mạnh gấp 3 – 5 lần so với trước đây.

  Mức xử phạt xe gắn máy đi ngược chiều tăng mạnh so với trước

  Đối với ô tô, căn cứ theo quy định tại Điều 5 khoản 5 Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt và đường bộ như sau:

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đối với người điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển báo cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

  Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm đi ngược chiều ở đường có biển báo cấm đi ngược chiều còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 5; điểm a, điểm b khoản 6; khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) từ 2 đến 4 tháng.

  Như vậy, nếu người điều khiển ô tô đi ngược chiều ở đường có biển báo cấm đi ngược chiều sẽ phải chịu mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng. Ngoài ra, nếu ô tô đi ngược chiều trên cao tốc thì sẽ phải chịu mức phạt lớn hơn nhiều lần, từ 16 – 18 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 5 – 7 tháng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biển Báo Giao Thông Của Việt Nam
 • Nắm Vững Toàn Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Về Biển Báo Giao Thông
 • Các Biển Phụ Trong Luật Giao Thông Đường Bộ
 • Ý Nghĩa Một Số Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam
 • Có Nên Mua Piaggio Liberty 2022 Khi Honda Sh Bán Quá Chạy?
 • Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều

  --- Bài mới hơn ---

 • Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều
 • Giáo Án Thủ Công 2: Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Cấm Xe Đi Ngược Chiều (2 Tiết)
 • Ý Nghĩa Sử Dụng Các Biển Báo Cấm Trong Giao Thông Đường Bộ
 • Những Điều Cần Biết Về Bảng Cấm Xe Tải
 • Quy Định Giờ Cấm Xe Tải Tphcm Năm 2022
 • Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Cấm Đi Ngược Chiều, Khi Gặp Biển Nào, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Chú ý Xe Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiề, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Báo Hiệu Duong 2 Chieu, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Biển Báo Nào Là Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, ý Nghĩa Của Quy Định Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Các Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng?, Khi Điều Khiển ô Tô Tới Gần Xe Chạy Ngược Chiều Vào Ban Đêm, Người Lái Xe Cần Thực Hiện, Khi Đèn Pha Của Xe Đi Ngược Chiều Gây Chói Mắt, Làm Giảm Khả Năng Quan Sát Trên Đường, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ 3 Bên, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Tải Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều Phương án Nào Sau Đây Không Đúng Với Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Xác Nhận Và Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Excel, Biên Bản Xác Nhận Đối Chiếu Công Nợ, Gặp Biển Này, Xe ô Tô Sơ Mi Rơ Moóc Có Chiều Dài Toàn Bộ Kể Cả Xe, ý Nghĩa Của Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Bien Ban Doi Chieu Khau Tru Cong No, Bài Trình Chiếu Powerpoint Về Biển Đảo Việt Nam, Biển Nào Hạn Chế Kích Thước Chiều Cao Của Xe Và Hàng, Biển Nào Được Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư Và Phạm Vi Tác Dụng Của Biển ở Ngã Ba Ngã Tư Đằng Sau Mặt Biển, Khi Nào Biển Báo Hết Hiệu Lực, Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào, Biển Nào Báo Hiệu Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Biển Báo Hiệu Xe, Biển Báo Hiệu ô Tô, Biển Nào Báo Hiệu Cửa Chui, Lời Khuyên Để Biện Hộ Hiệu Quả, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Ba Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Hai Bánh Đi Vào, Ba Biển Này Có ý Nghĩa Hiệu Lực Như Thế Nào, Tìm Hiểu Về Các Biện Pháp Tu Từ, Biển Báo Hiệu Bến Thủy Nội Địa, Biển Nào Báo Hiệu Nơi Đỗ Xe Cho Người Tàn Tật, Biển Nào Báo Hiệu Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô 3 Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Cắt Qua, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Cao Tốc, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hầm, Biển Báo Hiệu In English, Biển Báo Hiệu ưu Tiên, Biển Báo Hiệu Khu Vực Đông Dân Cư, Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Báo Hiệu Tạm Thời, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ, Biển Báo Hiệu Khu Đông Dân Cư, Biển Nào Báo Hiệu Đoạn Đường Hay Xảy Ra Tai Nạn, Biển Nào Báo Hiệu Chú ý Chướng Ngại Vật, Biên Bản Bàn Giao Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Đường Dành Cho ô Tô, Biển Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Báo Hiệu Phía Trước Có Xe ô Tô, Biển Báo Hiệu Lệnh Đường Bộ, Biển Báo Hiệu Bằng Tiếng Anh, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Đến Đoạn Đường Đôi, Biên Bản Bàn Giao Phó Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Biển Nào Báo Hiệu Đường Dành Cho Xe Thô Sơ, Biển Báo Hiệu Lệnh Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư, Mau Bien Ban Ban Giao Hieu Truong, Biển Này Có Hiệu Lực Với Đối Với Xe Mô Tô Hai, Ba Bánh Không?, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Nào Dưới Đây Báo Hiệu Hết Cấm Vượt, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Dành Cho ô Tô, Chiều Dài Đoạn Đường 500m Từ Nơi Đặt Biển Này Người Lái Xe Có Được Phép Bấm Còi Không?, Biển Nào Báo Hiệu Nguy Hiểm Đường Bị Hẹp, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Hiệu Trưởng, Biển Báo Hiệu An Toàn Giao Thông, Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Danh Hiệu Thi Đua, Biển Báo Hiệu Sắp Giao Với Đường ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đoạn Đường ưu Tiên, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Phó Hiệu Trưởng, Biển Báo Hiệu Tuyến Đường Cầu Vượt Cắt Qua, Biển Báo Hiệu ưu Tiên Qua Nơi Giao Nhau,

  Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Cấm Đi Ngược Chiều, Khi Gặp Biển Nào, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Chú ý Xe Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiề, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Báo Hiệu Duong 2 Chieu, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Biển Báo Nào Là Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, ý Nghĩa Của Quy Định Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Các Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng?, Khi Điều Khiển ô Tô Tới Gần Xe Chạy Ngược Chiều Vào Ban Đêm, Người Lái Xe Cần Thực Hiện, Khi Đèn Pha Của Xe Đi Ngược Chiều Gây Chói Mắt, Làm Giảm Khả Năng Quan Sát Trên Đường, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ 3 Bên, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Tải Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều Phương án Nào Sau Đây Không Đúng Với Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Biên Bản Xác Nhận Và Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Excel, Biên Bản Xác Nhận Đối Chiếu Công Nợ, Gặp Biển Này, Xe ô Tô Sơ Mi Rơ Moóc Có Chiều Dài Toàn Bộ Kể Cả Xe, ý Nghĩa Của Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Bien Ban Doi Chieu Khau Tru Cong No, Bài Trình Chiếu Powerpoint Về Biển Đảo Việt Nam, Biển Nào Hạn Chế Kích Thước Chiều Cao Của Xe Và Hàng, Biển Nào Được Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư Và Phạm Vi Tác Dụng Của Biển ở Ngã Ba Ngã Tư Đằng Sau Mặt Biển, Khi Nào Biển Báo Hết Hiệu Lực, Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào, Biển Nào Báo Hiệu Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Biển Báo Hiệu Xe, Biển Báo Hiệu ô Tô,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều
 • Các Dấu Hiệu Nhận Biết Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Số Hiệu P.102
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P.102
 • Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam: Hình Ảnh Và Ý Nghĩa Năm 2022
 • 11+ Loại Biển Báo Giao Thông Nguy Hiểm Của Giao Thông Đường Bộ
 • Biển Nào Là Biển Cấm Đi Ngược Chiều

  --- Bài mới hơn ---

 • Ô Tô, Xe Máy Vô Tư Chạy Đan Xen Trên Cầu Cấm Một Chiều
 • Biển Cấm Rẽ Vẫn Được Quay Đầu Xe
 • Biển Báo P.103C, P.123A Cấm Rẽ Trái Không Cấm Quay Đầu Xe Ô Tô
 • Quay Đầu Xe Ở Nơi Không Có Biển Cấm, Gây Tai Nạn Có Bị Xử Lý?
 • Biển Cấm Rẽ Trái Liệu Có Được Quay Đầu?
 • Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Khi Gặp Biển Nào, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Chú ý Xe Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiề, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược, ý Nghĩa Của Quy Định Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Các Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng?, Khi Đèn Pha Của Xe Đi Ngược Chiều Gây Chói Mắt, Làm Giảm Khả Năng Quan Sát Trên Đường, Khi Điều Khiển ô Tô Tới Gần Xe Chạy Ngược Chiều Vào Ban Đêm, Người Lái Xe Cần Thực Hiện, Tải Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ 3 Bên, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều Phương án Nào Sau Đây Không Đúng Với Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biên Bản Xác Nhận Và Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Excel, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Báo Hiệu Duong 2 Chieu, Gặp Biển Này, Xe ô Tô Sơ Mi Rơ Moóc Có Chiều Dài Toàn Bộ Kể Cả Xe, Bien Ban Doi Chieu Khau Tru Cong No, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biên Bản Xác Nhận Đối Chiếu Công Nợ, ý Nghĩa Của Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Biển Nào Hạn Chế Kích Thước Chiều Cao Của Xe Và Hàng, Bài Trình Chiếu Powerpoint Về Biển Đảo Việt Nam, Biển Nào Được Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư Và Phạm Vi Tác Dụng Của Biển ở Ngã Ba Ngã Tư Đằng Sau Mặt Biển, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai, Chiều Dài Đoạn Đường 500m Từ Nơi Đặt Biển Này Người Lái Xe Có Được Phép Bấm Còi Không?, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Hết Mọi Lệnh Cấm, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Thiểu, Trách Nhiệm Vé Xe Ngược Chiều Phương Pháp Nào Sau Đây Là Không Đúng Quy Tắc Giao Toàn Giao Thông Đườ, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Cấm Xe Máy, Câu Thơ Rải Rác Biên Cương Mồ Viễn Xứ Sử Dụng Những Biện Pháp Nghệ Thuật , Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biên Giới, Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới, Eo Biển Nào Là Đường Thông Thương Thuận Lợi Từ Biển Đông Sang ấn Độ Dươn, Tiểu Luận Về Nguyên Lý Mối Liên Hệ Phổ Biến Của Phép Duy Vật Biện Chứng, Đề án Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Và Vùng Ven Biển Việt Nam Đến Năm 2022, Sự Biến Đổi Của Lipid Và Vitamin Trong Quá Trình Chế Biến Thực Phẩm, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Biên Giới Quốc Gia Tron, Nghi Quyet Trung Uong 9 Ve Chien Luoc Bien Bien Viet Nam Den Nam 2022, Biến Động Phân Bố Các Hệ Sinh Thái Tiêu Biểu Vùng Bờ Biển Quảng Ninh, 3. Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến Của Phép Biện Chứng Duy Vật . Vận Dụng Vào Công Cuộc Phát Triển, Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến Của Phép Biện Chứng Duy Vật . Vận Dụng Vào Công Cuộc Phát Triển Nề, Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến Của Phép Biện Chứng Duy Vật . Vận Dụng Vào Công Cuộc Phát Triển Nề, 3. Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến Của Phép Biện Chứng Duy Vật . Vận Dụng Vào Công Cuộc Phát Triển, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Khu Vực Biên Giới Biển, Biển Nào Chỉ Dành Cho Người Đi Bộ, Các Loại Xe Không Được Đi Vào Khi Gặp Biển Này, Vai Trò Của Ngành Y Tế Trong Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Biên Giới Quốc Gia, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Biên Giới Biển, Chiến Lược Biển Đảo Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Việt Nam Hiện Nay, Tham Luận Tình Hình Biên Giới Biển, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở , Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Trong Thông Tin Liên Lạc Bằng Sóng Vô Tuyến, Người Ta Sử Dụng Cách Biến Điệu Biên Độ, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Mà Quốc Gia Ven Biển, Bộ Luật Quốc Tế Về An Ninh Tàu Biển Và Cảng Biển, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Báo Cáo Biện Pháp Thi Hành Luật Phổ Biến Giáo Dục, Biên Giới Biển Đảo Trong Tình Hình Mới, Biển Nào Dướt Đây Là Biển “kè, Vực Sâu Bên Đường Phía Bên Phải”, Biển Nào Dướt Đây Là Biển “kè, Vực Sâu Bên Đường Phía Bên Trái”, Biên Bản Kiểm Tra Biện Pháp Thi Công, Biên Bản Phản Biện Đề Thi Bằng Tiếng Anh, Biển Nào Là Biển Cấm Xe Chở Hàng Nguy Hiểm, Biển Nào Sau Đây Không Đúng Với Biển Đông, Biển Nào Là Biển Nhường Đường Cho Người Đi Bộ, Biển Nào Dướt Đây Là Biển “kè, Vực Sâu Phía Trước”, Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến Của Phép Biện Duy Vật, Biển Báo Nào Là Biển Báo Nhường Đường Cho Người Đi Bộ, Biển Báo Nào Dưới Đây Là Biển Báo Nguy Hiểm, Biển Nào Sau Đây Là Biển “lề Đường Nguy Hiểm”, Biển Nào Sau Đây Là Biển “dốc Xuống Nguy Hiểm”, Định Biên An Toàn Tối Thiểu Tàu Biển, Biển Phụ Đặt Dưới Biển Cấm Bóp Còi Có ý Nghĩa Gì, Biên Bản Phản Biện Đề Kiểm Tra, Biển Nào Dướt Đây Là Biển Cầu Xoay, Cầu Cất, Chỉ Thị 48 Đặc Thù Tuyến Biển Và Khu Vực Biên Giới, Biển Nào Sau Đây Là Biển “Đường Trơn”, Biển Đông Là Vùng Biển Như Thế Nào, Biển Nào Sau Đây Là Biển “dốc Lên Nguy Hiểm”, Biển Báo Nào Là Biển Báo Nguy Hiểm, Biên Bản Phản Biện Đề Thi Môn Tiếng Anh, Biển Báo Nào Là Biển Báo Hiệu Lệnh, Tại Những Đoạn Đường Không Bố Trí Biển Báo Hạn Chế Tốc Độ, Không Bố Trí Biển Báo Khoàng Cách An Toàn, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Tóm Tắt Diễn Biến Chiến Dịch Điện Biên Phủ Trên Không, Tom Tat Dien Bien Tran Dien Bien Phu Tren Khong, Biển Báo Nào Là Biển Báo Cấm Người Đi Bộ,

  Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Là Biển Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Khi Gặp Biển Nào, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Chú ý Xe Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiều, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược Chiề, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược, ý Nghĩa Của Quy Định Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều, Các Xe Phải Nhường Đường Như Thế Nào Là Đúng?, Khi Đèn Pha Của Xe Đi Ngược Chiều Gây Chói Mắt, Làm Giảm Khả Năng Quan Sát Trên Đường, Khi Điều Khiển ô Tô Tới Gần Xe Chạy Ngược Chiều Vào Ban Đêm, Người Lái Xe Cần Thực Hiện, Tải Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ 3 Bên, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Khi Tránh Xe Đi Ngược Chiều Phương án Nào Sau Đây Không Đúng Với Quy Tắc Giao Thông Đường Bộ, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biên Bản Xác Nhận Và Đối Chiếu Công Nợ, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Excel, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Báo Hiệu Duong 2 Chieu, Gặp Biển Này, Xe ô Tô Sơ Mi Rơ Moóc Có Chiều Dài Toàn Bộ Kể Cả Xe, Bien Ban Doi Chieu Khau Tru Cong No, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biên Bản Xác Nhận Đối Chiếu Công Nợ, ý Nghĩa Của Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ, Biển Nào Hạn Chế Kích Thước Chiều Cao Của Xe Và Hàng, Bài Trình Chiếu Powerpoint Về Biển Đảo Việt Nam, Biển Nào Được Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư Và Phạm Vi Tác Dụng Của Biển ở Ngã Ba Ngã Tư Đằng Sau Mặt Biển, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Chiều Dài Đoạn Đường Phải Giữ Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai, Chiều Dài Đoạn Đường 500m Từ Nơi Đặt Biển Này Người Lái Xe Có Được Phép Bấm Còi Không?, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Hết Mọi Lệnh Cấm, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Thiểu, Trách Nhiệm Vé Xe Ngược Chiều Phương Pháp Nào Sau Đây Là Không Đúng Quy Tắc Giao Toàn Giao Thông Đườ, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Cấm Xe Máy, Câu Thơ Rải Rác Biên Cương Mồ Viễn Xứ Sử Dụng Những Biện Pháp Nghệ Thuật , Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biên Giới, Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới, Eo Biển Nào Là Đường Thông Thương Thuận Lợi Từ Biển Đông Sang ấn Độ Dươn, Tiểu Luận Về Nguyên Lý Mối Liên Hệ Phổ Biến Của Phép Duy Vật Biện Chứng, Đề án Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Và Vùng Ven Biển Việt Nam Đến Năm 2022, Sự Biến Đổi Của Lipid Và Vitamin Trong Quá Trình Chế Biến Thực Phẩm, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 8. Gấp, Cắt, Dán Biển Báo Giao Thông Chỉ Lối Đi Thuận Chiều Và Biển Báo Cấm Xe Đi Ngược Chiều
 • Hệ Thống Biển Báo Đường Bộ Và Đường Sắt Việt Nam
 • Tìm Hiểu Về Biển Báo Giao Thông Bien Bao Giao Thong Doc
 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ
 • Giáo Án Môn Thủ Công Lớp 3
 • Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Bạn Cần Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều
 • Ý Nghĩa Của Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều Và Mức Phạt Vi Phạm
 • Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều P102
 • Ý Nghĩa Một Số Biển Báo Cấm Trong Giao Thông Đường Bộ ? Mức Bồi Thường Tai Nạn Giao Thông
 • Ý Nghĩa, Cách Nhận Biết Của Biển Báo Cấm (66 Biển)
 • Biển báo cấm đi ngược chiều là một trong số những biển báo cấm thuộc hệ thống biển báo giao thông của Việt Nam với số hiệu 102. Ý nghĩa của biển báo cấm số 102 là gì? Hiểu được ý nghĩa của biển báo giao thông này là một cách tốt giúp bạn tham gia giao thông an toàn.

  Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn (trừ biển số 122 “dừng lại” có hình bát giác đều) nhằm báo điều cấm, hoặc hạn chế mà người tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân theo. Hầu hết các biển đều có viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ.

  Hiệu lực của các loại biển báo cấm có thể có giá trị trên tất cả các làn đường, hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường sẽ phải được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc sơn trắng hoặc vàng liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu lực của biển chỉ hạn chế trên một hoặc một số làn đường, thì nhất thiết phải theo biển và một biển phụ số 504 đặt ngay bên dưới biển chính.

  Biển báo cấm đi ngược chiều (số 102) cấm xe đi ngược chiều có ý nghĩa cấm các phương tiện tham gia giao thông (bao gồm cả xe cơ giới và xe thô sơ) tham gia giao thông đi vào theo chiều đặt biển trên tuyến đường, đoạn đường đó. Trừ các phương tiện xe được ưu tiên theo quy định của nhà nước

  Biển báo giao thông nói chung đều được thiết kế với nguyên liệu là tôn mạ kẽm có độ dày chừng 1,2mm đến 1,5 mm với màng phản quang được làm bằng 3M3900 hay 3M610 theo đúng quy chuẩn quốc gia về biển báo giao thông QCVN 41:2016 của bộ GTVT

  • Biển báo cấm đi ngược chiều
  • Biển báo cấm xe đi ngược chiều
  • Ý nghĩa biển báo cấm đi ngược chiều

  Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Đi Ngược Chiều

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Ảnh Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Và Ý Nghĩa 2022
 • Nêu Đặc Điểm Của Các Loại Biển Báo Thông Dụng
 • Câu 3: Nêu Nội Dung, Ý Nghĩa Của Các Loại Biển Báo Giao Thông Thông Dụng ? Câu Hỏi 598361
 • Ý Nghĩa Của Các Biển Báo Giao Thông Đường Bộ
 • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Các Loại Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Tại Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100