Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào

--- Bài mới hơn ---

 • Áp Dụng Các Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ 1/11: Không Để Ý Là Mất Tiền Oan
 • Những Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/11
 • Khi Nào Biển Báo “khu Đông Dân Cư” Hết Hiệu Lực?
 • Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6
 • Nêu Tên Và Đặc Điểm Của Các Loại Biển Báo Thông Dụng
 • Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Báo Nào Là Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Biển Báo Hiệu Xe, Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào, Khi Nào Biển Báo Hết Hiệu Lực, Biển Nào Báo Hiệu Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Biển Báo Hiệu ô Tô, Biển Báo Hiệu ưu Tiên, Biển Báo Hiệu Bến Thủy Nội Địa, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô 3 Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Cắt Qua, Biển Báo Hiệu Tạm Thời, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hầm, Lời Khuyên Để Biện Hộ Hiệu Quả, Biển Nào Báo Hiệu Cửa Chui, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Ba Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Hai Bánh Đi Vào, Ba Biển Này Có ý Nghĩa Hiệu Lực Như Thế Nào, Tìm Hiểu Về Các Biện Pháp Tu Từ, Biển Nào Báo Hiệu Nơi Đỗ Xe Cho Người Tàn Tật, Biển Nào Báo Hiệu Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Cao Tốc, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Báo Hiệu Khu Đông Dân Cư, Biển Báo Hiệu Khu Vực Đông Dân Cư, Biển Báo Hiệu In English, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Dành Cho ô Tô, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biển Báo Hiệu Lệnh Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biên Bản Bàn Giao Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Mau Bien Ban Ban Giao Hieu Truong, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Dành Cho Xe Thô Sơ, Biên Bản Bàn Giao Phó Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Chú ý Chướng Ngại Vật, Biển Nào Dưới Đây Báo Hiệu Hết Cấm Vượt, Biển Nào Báo Hiệu Đoạn Đường Hay Xảy Ra Tai Nạn, Biển Báo Hiệu Bằng Tiếng Anh, Biển Báo Hiệu Lệnh Đường Bộ, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Dành Cho ô Tô, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Báo Hiệu Phía Trước Có Xe ô Tô, Biển Này Có Hiệu Lực Với Đối Với Xe Mô Tô Hai, Ba Bánh Không?, Biển Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Báo Hiệu Duong 2 Chieu, Biển Nào Báo Hiệu Nguy Hiểm Đường Bị Hẹp, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Liên Thông, Biển Báo Hiệu Khoảng Cách An Toàn, Biển Báo Hiệu Tuyến Đường Cầu Vượt Cắt Qua, Biển Báo Hiệu Sắp Giao Với Đường ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Tuyến Đường Cầu Vượt Cắt Qua, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Sắt, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Hiệu Trưởng, Biển Báo Hiệu Làn Đường Dành Cho ô Tô Khách, Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Danh Hiệu Thi Đua, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đoạn Đường ưu Tiên, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Giao Với Đường ưu Tiên, Biên Bản Bàn Giao Giữa Hiệu Trưởng Mới Và Cũ, Biển Báo Hiệu ưu Tiên Qua Nơi Giao Nhau, Biển Báo Hiệu An Toàn Giao Thông, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Phó Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Cùng Cấp, Biển Nào Báo Hiệu Đường Đi Thẳng Phải Theo, Tóm Tắt 22 Quy Luật Bất Biến Trong Xây Dựng Thương Hiệu, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Nguy Hiểm, Biển Nào Báo Hiệu Hướng Đi Thẳng Phải Theo, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông Đường Bộ, Biển Báo Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường ưu Tiên, Biên Bản Bàn Giao Công Việc Của Phó Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Nguy Hiem, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Với Đường Sắt Có Rào Chắn, Biển Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Nguy Hiểm, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Nguy Hiểm Giao Nhau Với Đường Sắt, Biển Nào Báo Hiệu Các Phương Tiện Phải Tuân Thủ Tốc Độ Tối Đa Cho Phép, Biển Nào Báo Hiệu Chỉ Dẫn Xe Đi Trên Đường Này Được Quyền ưu Tiên Qua Nơi , Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Không ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Phải Giảm Tốc Độ Nhường Đường Cho Xe Cơ Giới Đi Ngược, Biển Nào Báo Hiệu Các Phương Tiện Phải Đi Đúng Làn Đường Quy Định, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật,

  Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Biển Nào Là Biển Báo Hiệu Cấm Đi Ngược Chiều, Biển Báo Nào Là Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Biển Báo Hiệu Xe, Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào, Khi Nào Biển Báo Hết Hiệu Lực, Biển Nào Báo Hiệu Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa, Biển Báo Hiệu ô Tô, Biển Báo Hiệu ưu Tiên, Biển Báo Hiệu Bến Thủy Nội Địa, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô 3 Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Cắt Qua, Biển Báo Hiệu Tạm Thời, Biển Báo Hiệu 1 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hầm, Lời Khuyên Để Biện Hộ Hiệu Quả, Biển Nào Báo Hiệu Cửa Chui, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Ba Bánh Đi Vào, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Hai Bánh Đi Vào, Ba Biển Này Có ý Nghĩa Hiệu Lực Như Thế Nào, Tìm Hiểu Về Các Biện Pháp Tu Từ, Biển Nào Báo Hiệu Nơi Đỗ Xe Cho Người Tàn Tật, Biển Nào Báo Hiệu Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Cao Tốc, Biển Nào Báo Hiệu Giảm Tốc Độ, Biển Báo Hiệu Một Chiều, Biển Báo Hiệu Lệnh, Biển Báo Hiệu Khu Đông Dân Cư, Biển Báo Hiệu Khu Vực Đông Dân Cư, Biển Báo Hiệu In English, Biển Nào Báo Hiệu Hết Đường Dành Cho ô Tô, Biển Nào Báo Hiệu Đường Hai Chiều, Biển Báo Hiệu Lệnh Đặt Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đi Đến Đoạn Đường Đôi, Biển Nào Báo Hiệu Đường 2 Chiều, Biên Bản Bàn Giao Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Đường 1 Chiều, Mau Bien Ban Ban Giao Hieu Truong, Biển Nào Báo Hiệu Đường Một Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Đường Dành Cho Xe Thô Sơ, Biên Bản Bàn Giao Phó Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Chú ý Chướng Ngại Vật, Biển Nào Dưới Đây Báo Hiệu Hết Cấm Vượt,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Mới Về Biển Báo, Vạch Kẻ Đường Giao Thông Áp Dụng Từ 01/11/2016
 • Mức Xử Phạt Đối Với Hành Vi Không Tuân Thủ Biển Báo, Vạch Kẻ Đường
 • Những Biển Báo Giao Thông Khó Hiểu Ở Thanh Hóa
 • Biển Báo Giao Thông 2022
 • ​bổ Sung Biển Báo Khu Đông Dân Cư
 • Những Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/11

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Nào Biển Báo “khu Đông Dân Cư” Hết Hiệu Lực?
 • Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6
 • Nêu Tên Và Đặc Điểm Của Các Loại Biển Báo Thông Dụng
 • ‘biển Báo Giao Thông’ Trên Ql1 Kỳ Lạ Nhất Việt Nam
 • Nhiều Quy Định Mới, Biển Báo Giao Thông “lạ” Từ 1/11/2016 (Phần 1)
 • Những biển báo giao thông mới có hiệu lực từ ngày 1/11

  Theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 8/4/2016 của Bộ Giao Thông Vận Tải về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”, từ ngày 1/11, một số biển báo hiệu giao thông đường bộ mới sẽ được áp dụng, thay thế cho Quy chuẩn cũ năm 2012.

  Theo quy chuẩn mới này, hàng loạt biển báo mới sẽ được đưa vào sử dụng.

  Xe khách và Taxi sẽ có biển báo cấm riêng. Biển P.107a có hiệu lực cấm xe ô tô khách đi qua, trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.

  Biển P.107b cấm riêng các xe taxi.

  Biển P.127a có ý nghĩa “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”. Biển này áp dụng cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy.

  Biển này được đặt sau vị trí biển số R.420 “Đoạn đường qua khu đông dân cư”. Biển chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển báo R.421 “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”.

  Vận tốc trên biển sẽ không vượt quá 80 km/h. Trong phạm vi hiệu lực của biển báo ban đêm, nếu người lái xe gặp biển báo tốc độ tối đa thông thường, thì người lái xe phải tuân thủ theo tốc độ tối đa thông thường.

  Biển P.127b quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, xe chạy trên làn nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

  Biển P.127c quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. Các phương tiện vừa phải đi đúng làn đường vừa phải tuân thủ tốc độ tối đa.

  Biển P.127d là biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép cho biển các biển P.127b và P.127c.

  Biển W.201c và W.201d là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe, nhằm mục đích báo trước sắp đến chỗ ngoặt nguy hiểm có khả năng gây lật các xe có trọng tâm cao và tải trọng lớn như xe tải, xe buýt giường nằm, xe chở chất lỏng.

  Biển W.215a là biển báo đã được sử dụng từ lâu, còn biển W.215b và W.215c là biển báo mới được Bộ Giao thông Vận tải bổ sung, để báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu hoặc sông suối ở phía trước hoặc đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có những chỗ ngoặt nguy hiểm). Trong trường hợp đường đã có tường bảo vệ, hộ lan thì có thể sẽ không có biển này.

  Biển W.216b cũng là biển mới được bổ sung, đi kèm với biển W.216a đã vận hành từ lâu. Biển W.216b là biển báo “Đường ngầm có nguy cơ lũ quét”, cảnh báo trong trường hợp đường ngầm thường xuyên có lũ quét. Khi cần thiết, có thể có biển phụ có chữ “LŨ” bên dưới biển này.

  Cũng theo quy chuẩn mới, quy định về hiệu lệnh của đèn tín hiệu gần như không thay đổi so với quy chuẩn cũ./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Áp Dụng Các Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ 1/11: Không Để Ý Là Mất Tiền Oan
 • Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Quy Định Mới Về Biển Báo, Vạch Kẻ Đường Giao Thông Áp Dụng Từ 01/11/2016
 • Mức Xử Phạt Đối Với Hành Vi Không Tuân Thủ Biển Báo, Vạch Kẻ Đường
 • Những Biển Báo Giao Thông Khó Hiểu Ở Thanh Hóa
 • Hiệu Lực Của Biển Báo Cấm Dừng,đỗ Khi Tham Gia Giao Thông.

  --- Bài mới hơn ---

 • Qcvn 41:2016/bgtvt(Biển Báo Cấm Dừng Xe & Đỗ Xe; Cấm Đỗ Xe) Biển Báo Hiệu Cấm Dừng Xe & Đỗ Xe, Cấm Đỗ Xe
 • Cấm Ở Trung Tâm Sài Gòn, Xe Khách Vẫn Dừng Loạn Xạ
 • Thí Điểm Cấm Xe Khách Trên 16 Chỗ Qua Cầu Chương Dương
 • Khôi Phục Cấm Taxi, Xe Công Nghệ Trên Nhiều Tuyến Phố Hà Nội ​
 • Hà Nội Sẽ Thí Điểm Cấm Xe Hợp Đồng Trên 16 Chỗ Trên Cầu Chương Dương
 • Tóm tắt tình huống:

  Hiệu lực của biển báo cấm dừng,đỗ khi tham gia giao thông.

  Đầu đường tôi nhà tôi có biển cấm đỗ xong đến một ngã ba có đèn vàng nhấp nháy(đường nhập vào có tên đường), qua ngã ba đó công an phườngbvẫn thường xuyên bắt lỗi cấm đỗ, thắc mắc thì được trả lời là đường rẽ về bên phải theo chiều đường cắm biển thi biển mới hết tác dụng, khi người bi xử phạt nói đi từ đường trong ra không nhìn thấy biển cấm đỗ thì được trả lời sang thành phố mà hỏi.Xin hỏi công an làm vậy có đúng không?và phải làm sao khỏi bị thiệt thòi.

  Người gửi: Văn Thái

  bien-bao-giao-thong-phuc-tap-1005

  Luật sư tư vấn:

  Xin chào chị ! Cám ơn chị đã gửi câu hỏi của mình tới luật Việt Phong. Về câu hỏi của chị, công ty luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn cho chị như sau:

  1. Căn cứ pháp lý:

  – QCVN 41:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016)

  2. Hiệu lực của biển báo cấm dừng,đỗ khi tham gia giao thông.

  Theo quy định tại điều 30 QCVN 41:2016/BGTVT, biển có hiệu lực bắt đầu từ vị trí đặt biển trở đi. Nếu vì lý do nào đó, biển phải đặt cách xa vị trí định cấm thì phải đặt biển số S.502 để chỉ rõ khoảng cách (ghi trên biển phụ) từ sau biển cấm đến vị trí biển bắt đầu có hiệu lực.

  Nếu đoạn đường phải thi hành biển cấm có giá trị rất dài hoặc là tại các ngã ba, ngã tư có xe đi vào đoạn đường ấy thì các biển cấm phải được đặt nhắc lại.

  Biển báo cấm gồm 63 biển có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với tên các biển.

  Như vậy, phải căn cứ cụ thể vào biển báo cấm trên thực tế thì mới xác định được cảnh sát giao thông làm vậy là đúng hay sai. Để tránh thiệt thòi bạn nên nắm rõ luật để tránh vi phạm và sẽ biện hộ cảnh sát giao thông làm sai luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Phạt Hành Vi Dừng, Đỗ Xe Ô Tô Sai Quy Định Theo Quy Định Của Nghị Định 100/2019/nđ
 • Biển Cấm Đỗ Xe Quy Định Như Thế Nào Năm 2022?
 • Mức Phạt Khi Xe Ô Tô Dừng, Đỗ Ở Nơi Có Biển Cấm Đỗ Xe
 • Lắp Biển Cấm Dừng Xe Tại Các Trạm Bot Quá 5 Phút
 • Ngày Đầu Lắp Biển ‘cấm Dừng Xe Quá 5 Phút’, Các Trạm Bot Thông Thoáng
 • Quy Định Về Hiệu Lực Và Vị Trí Đặt Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Cục Đbvn Phổ Biến Nội Dung Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Biển Báo Hiệu Đường Bộ
 • Lỗi Đỗ Xe Che Khuất Biển Báo Đường Bộ Năm 2022
 • Che Khuất Biển Báo Đường Bộ Khi Dừng Xe Ô Tô Bị Phạt Bao Nhiêu?
 • Dừng Xe Làm Che Khuất Biển Báo Về Tốc Độ Bị Xử Phạt Như Thế Nào ?
 • Kinh Nghiệm Dừng Đỗ Ô Tô Không Lo Bị Phạt, Lại Đảm Bảo An Toàn
 • Theo đó, Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về hiệu lực của biển báo hiệu và vị trí đặt biển báo hiệu của biển báo hiệu giao thông đường bộ như sau:

  1. Hiệu lực của biển báo hiệu

  • Hiệu lực của các loại biển báo nguy hiểm và cảnh báo và biển chỉ dẫn có giá trị trên các làn đường của chiều xe chạy;

  • Hiệu lực của các loại biển báo cấm và biển hiệu lệnh có giá trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn đường theo biển báo trên đường;

  • Biển báo khi sử dụng độc lập thì người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa của biển báo. Biển báo khi sử dụng kết hợp với đèn tín hiệu thì người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa, hiệu lệnh của cả biển báo và đèn tín hiệu theo thứ tự quy định tại Khoản 2 Điều 7.

  2. Vị trí đặt biển báo hiệu

  • Biển báo hiệu đặt ở vị trí để người tham gia giao thông dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không được làm cản trở tầm nhìn và sự đi lại của người tham gia giao thông;

  • Biển được đặt thẳng đứng, mặt biển quay về hướng đối diện chiều đi; Biển được đặt về phía tay phải hoặc phía trên phần đường xe chạy (trừ các trường hợp đặc biệt). Ngoài ra, tùy từng trường hợp, có thể đặt bổ sung biển báo ở bên trái theo chiều đi;

  • Trường hợp biển báo đặt trên cột (có thể đặt trên trụ chiếu sáng, trụ điện) thì khoảng cách mép ngoài của biển theo phương ngang đường cách mép phần đường xe chạy tối thiểu là 0,5 m và tối đa là 1,7 m. Trường hợp không có lề đường, hè đường, khuất tầm nhìn hoặc các trường hợp đặc biệt khác được phép điều chỉnh theo phương ngang nhưng mép biển phía phần xe chạy không được chờm lên mép phần đường xe chạy và cách mép phần đường xe chạy không quá 3,5 m.

  Ty Na

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thứ Tự Hiệu Lực Của Hệ Thống Báo Hiệu Đường Bộ Hiện Nay
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 7887:2018 Về Màng Phản Quang Dùng Cho Biển Báo Hiệu Đường Bộ
 • Quy Chuẩn Qcvn 41:2016/bgtvt Báo Hiệu Đường Bộ
 • Biển Nào Báo Hiệu Đường Sắt Giao Nhau Với Đường Bộ Không Có Rào Chắn
 • Biển Báo Nào Báo Hiệu Đường Bộ Giao Nhau Với Đường Sắt
 • Biển Báo Hiệu An Toàn Giao Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiệu Ứng Tuyên Truyền Atgt Bằng Biển Báo
 • Bài 14: Thực Hiện Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Công Ty Tnhh Xây Dựng Hạ Tầng Đồng Tiến
 • Cung Cấp Biển Báo An Toàn Giao Thông Chất Lượng Giá Rẻ
 • Điều Chỉnh, Bổ Sung Hệ Thống Biển Báo An Toàn Giao Thông Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Biển Báo Hiệu An Toàn Giao Thông, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông Đường Bộ, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Bài Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Bài Thi Chuyên Hiệu An Toàn Giao Thông, Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Của Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Danh Cho Gv, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Trên Đường Giao Thông, Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn Hoặc, Trên Đường Giao Thông Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Hoc Sinh, Phieu Khao Sat Ve Hieu Biet An Toan Giao Thong Cua Nguoi Dan, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu Về An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Năm 2022, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Bằng Hiểu Biết Và Vận Dụng Kiến Thức Đã Học Trong Chương Trình: An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười, Biên Bản An Toàn Giao Thông, Bang Hieu Biet Va Van Dung Kien Thuc Da Hoc Trong Chuong Trinh ”an Toan Giao Thong Cho Nu Cuoi Ngay, Bang Hieu Biet Va Van Dung Kien Thuc Da Hoc Trong Chuong Trinh ”an Toan Giao Thong Cho Nu Cuoi Ngay, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Biên Bản Vi Phạm An Toàn Giao Thông, Biên Bản Kiểm Tra Chuyên Đề ăn Toàn Giao Thông Mần Bon, Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Biển Báo Hiệu Khoảng Cách An Toàn, Mau Bien Ban Ban Giao Hieu Truong, Biên Bản Bàn Giao Phó Hiệu Trưởng, Biên Bản Bàn Giao Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Liên Thông, Biển Báo Hiệu Sắp Giao Với Đường ưu Tiên, Biên Bản Bàn Giao Giữa Hiệu Trưởng Mới Và Cũ, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Giao Với Đường ưu Tiên, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Phó Hiệu Trưởng, Biển Báo Hiệu ưu Tiên Qua Nơi Giao Nhau, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Sắt, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Hiệu Trưởng, Biển Báo Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Với Đường Sắt Có Rào Chắn, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều, Biên Bản Bàn Giao Công Việc Của Phó Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Nguy Hiểm, Biển Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Nguy Hiểm, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Nguy Hiem, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Cùng Cấp, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Không ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Nguy Hiểm Giao Nhau Với Đường Sắt, Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Hiệu Quả Công Tác Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Biển Nào Báo Hiệu, Chỉ Dẫn Xe Đi Trên Đường Này Được Quyền ưu Tiên Qua Nơi Giao Nhau, Luật Giao Thông Có Hiệu Lực Từ 1/1/2017, Giao Thông Đô Thị Và Hiệu Quả Năng Lượng, Tại Khu Vực Không Có Đèn Báo Hiệu Hoặc Biển Báo Hiệu, Người Lái Xe Phải Xử Lí Như Thế Nào, Khái Niệm Về Văn Hóa Giao Thông Được Hiểu Như Thế Nào Là Đúng?, Khi Có Tín Hiệu Của Xe ưu Tiên Mọi Người Tham Gia Giao Thông Phải Làm Gì, Đáp án Thi Tìm Hiểu 90 Năm Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Tuần 6, Đáp án Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng, Giấy Đề Nghị Cấp Phù Hiệu Biển Hiệu, Bài Thi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đản, Khi Gặp Hiệu Lệnh Như Dưới Đây Của Cảnh Sát Giao Thông Thì Người Tggt Phải Đi Như Thế Nào, Thể Lệ Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Biển Nào Báo Hiệu Đường Sắt Giao Nhau Với Đường Bộ Không Có Rào Chắn, Biển Nào Báo Hiệu Đường Giao Nhau Của Các Tuyến Đường Cùng Cấp, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Thô Sơ Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Giữa Đường Bộ Và Đường Sắt, Khái Niệm “phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ” Được Hiểu Thế Nào Là Đúng?, Bạn Đang Lái Xe Phía Trước Có Một Xe Cảnh Sát Giao Thông Không Phát Hiện Tín Hiệu ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Nơi Đường Sắt Giao Vuông Góc Với Đường Bộ, Biển Báo Nào Báo Hiệu Đường Bộ Giao Nhau Với Đường Sắt, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly Tối Thiểu Giữa Hai Xe, Biên Bản Bàn Giao Kế Toán, Biện Pháp Đảm Bảo An Toàn Thông Tin, Biển Nào Báo Hiệu Khoảng Cách Thực Tế Từ Nơi Đặt Biển Đến Nơi Cần Cự Ly, Biên Bản Bàn Giao Kế Toán Trưởng, Biên Bản Bàn Giao Chứng Từ Kế Toán, Biên Bản Bàn Giao Giấy Tờ Kế Toán, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2022 Cho Giáo Viên, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Biên Bản Bàn Giao Kế Toán Công Đoàn, Biên Bản Giao Nhận Chứng Từ Kế Toán, Biên Bản Giao Nhận Sổ Sách Kế Toán, Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu Kế Toán, Biên Bản Bàn Giao Công Việc Kế Toán, Biên Bản Bàn Giao Chứng Từ Sổ Sách Kế Toán, Trách Nhiệm Vé Xe Ngược Chiều Phương Pháp Nào Sau Đây Là Không Đúng Quy Tắc Giao Toàn Giao Thông Đườ,

  Biển Báo Hiệu An Toàn Giao Thông, Tại Nơi Có Biển Hiệu Cố Định Lại Có Báo Hiệu Tạm Thời Thì Người Tham Gia Giao Thông Phải Chấp Hành, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông, Biển Báo Hiệu Lệnh Giao Thông Đường Bộ, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Bài Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Bài Thi Chuyên Hiệu An Toàn Giao Thông, Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Của Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Danh Cho Gv, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Trên Đường Giao Thông, Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn Hoặc, Trên Đường Giao Thông Khi Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Trái Với Hiệu Lệnh Của Đèn, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2022 Dành Cho Hoc Sinh, Phieu Khao Sat Ve Hieu Biet An Toan Giao Thong Cua Nguoi Dan, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu Về An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Năm 2022, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Có Tín Hiệu Đèn, Bằng Hiểu Biết Và Vận Dụng Kiến Thức Đã Học Trong Chương Trình: An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười, Biên Bản An Toàn Giao Thông, Bang Hieu Biet Va Van Dung Kien Thuc Da Hoc Trong Chuong Trinh ”an Toan Giao Thong Cho Nu Cuoi Ngay, Bang Hieu Biet Va Van Dung Kien Thuc Da Hoc Trong Chuong Trinh ”an Toan Giao Thong Cho Nu Cuoi Ngay, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Khi Đèn Tín Hiệu Màu Đỏ Đã Bật Sáng Hoặc Có Tiếng Chuông Báo Hiệu, Người Tham Gia Giao Thông Phải Dừ, Biên Bản Vi Phạm An Toàn Giao Thông, Biên Bản Kiểm Tra Chuyên Đề ăn Toàn Giao Thông Mần Bon, Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Biển Báo Hiệu Khoảng Cách An Toàn, Mau Bien Ban Ban Giao Hieu Truong, Biên Bản Bàn Giao Phó Hiệu Trưởng, Biên Bản Bàn Giao Hiệu Trưởng, Biển Nào Báo Hiệu Cầu Vượt Liên Thông, Biển Báo Hiệu Sắp Giao Với Đường ưu Tiên, Biên Bản Bàn Giao Giữa Hiệu Trưởng Mới Và Cũ, Biển Báo Nào Báo Hiệu Sắp Giao Với Đường ưu Tiên, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Phó Hiệu Trưởng, Biển Báo Hiệu ưu Tiên Qua Nơi Giao Nhau, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Sắt, Biên Bản Bàn Giao Công Tác Hiệu Trưởng, Biển Báo Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Với Đường Sắt Có Rào Chắn, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường ưu Tiên, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường 2 Chiều, Biển Nào Báo Hiệu Giao Nhau Với Đường Hai Chiều,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5_Bộ 1
 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 5 Đầy Đủ
 • Sự Thật Phũ Phàng Người Việt Thi Lái Xe Ở California (Mỹ) 2022
 • Bài Viết Tiếng Anh Về Giao Thông Ở Việt Nam
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn Bằng Tiếng Anh Về Chủ Đề Giao Thông
 • Hiệu Lực Biển Báo Tốc Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Qua Điểm Giao Cắt Không Có Biển Báo Nhắc Tốc Độ Thì Phải Làm Sao
 • Biển Báo Tốc Độ Có Hết Hiệu Lực Khi Qua Ngã Tư Không?
 • Ý Nghĩa Các Biển Báo Trong Khu Đông Dân Cư Hay Gặp Phải
 • Tốc Độ Quy Định Tối Đa Trong Khu Đông Dân Cư
 • Lái Xe Trong Khu Dân Cư: Tốc Độ Cho Phép Và Mức Xử Phạt 2022
 • Việc tham gia giao thông an toàn không chỉ phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật lái xe của người điều khiển mà còn phụ thuộc vào nhiều các yếu tố khác. Một trong những nguyên nhân chính thường xuyên dẫn đến tai nạn giao thông đó là người tham gia giao thông chưa có đủ kiến thức về hệ thống biển báo cũng như chưa hiểu rõ về tác dụng hiệu lực biển báo tốc độ trên những tuyến đường giao thông.

  Để thực hiện hiệu lực này đã có biển báo cấm số 127 (Biển báo tốc độ tối đa cho phép). Biển này có hiệu lực cấm tất cả các phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các phương tiện tham gia giao thông được ưu tiên theo quy định của nhà nước.

  Trị số được ghi trên biển báo cấm số 127 được tính bằng km/h. Biển báo áp dụng trong những trường hợp sau:

  • Trên những đoạn đường qua địa hình bằng phẳng, những đoạn đường qua khu vực dân cư đông người có tầm nhìn tối thiểu một chiều dưới 75m hoặc tầm nhìn hai chiều tối thiểu dưới 140m.
  • Trên những đoạn đường cấp thấp có tầm nhìn tối thiểu một chiều dưới 20m hoặc tầm nhìn hai chiều tối thiểu dưới 30m.
  • Ở những vị trí đường cong có độ dốc ngang mặt đường không phù hợp với tốc độ xe chạy theo thiết kế.
  • Trong những trường hợp qua các cầu tạm, cầu hẹp và yếu, cầu phao, cầu cáp, đường gồ ghề, qua các trạm kiểm soát, trạm thu phí đường bộ.

  Hiệu lực biển báo tốc độ tối đa bắt đầu từ vị trí đặt biển báo số 127 đến vị trí đặt biển số 134 (Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa).

  Ký hiệu biển báo: Biển báo tốc độ tối đa có dạng hình tròn với viền màu đỏ, nền biển báo có màu trắng, phía trong biển báo có in các ký tự số tương ứng với tốc độ tối đa được phép chạy trên đoạn đường đó.

  Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

  Khi cần phải quy định tốc độ tối đa về ban đêm cho các phương tiện sẽ được đặt biển số P.127a (Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm). Biển này áp dụng cho một số trường hợp khi qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy.

  Biển chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển P.127a đến vị trí đặt biển số R.421 (Biển báo hết đoạn đường qua khu đông dân cư). Trị số ghi trên biển tốc độ tối đa cho phép về ban đêm được tính bằng km/h và không được lớn hơn 80 km/h. Người tham gia giao thông về ban đêm không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển trừ một số trường hợp được ưu tiên theo quy định.

  Biển báo tốc độ tối thiểu cho phép

  Theo Luật Giao thông đường bộ thì biển báo tốc độ tối thiểu cho phép thuộc nhóm “Biển hiệu lệnh”. Đó là biển báo R.306, biển báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy.

  Biển R.306 có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới khi tham gia đoạn đường có biển báo này chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Riêng các loại xe do sự chế tạo có tốc độ tối đa không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi thì không được phép đi vào đoạn đường này. Trị số ghi trên biển được tính bằng km/h.

  Hiệu lực biển báo tốc độ tối thiểu cho phép bắt đầu từ vị trí đặt biển R.306 đến khi thấy biển số R.307 “Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu” hoặc gặp biển số 135 “Biển báohết tất cả các lệnh cấm”, thì ngay lúc này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển báo nhưng không được gây cản trở các xe khác tham gia giao thông.

  Ký hiệu biển báo: Biển báo tốc độ tối thiểu được quy định có hình dạng tròn, nền màu xanh và chữ số màu trắng.

  Khi thấy biển báo tốc độ tối thiểu cho phép, các phương tiện cần chú ý chấp hành theo quy định. Nếu như trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu cho phép mà người điều khiển xe vi phạm thì sẽ bị xử phạt hành chính.

  Khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh khác thì các bạn cũng nên đọc hiểu và nắm vững một số kiến thức về các loại biển báo giao thông như các loại biển báo cấm, biển hiệu lệnh, đặc biệt là loại biển báo tốc độ bạn cần nắm rõ về tác dụng của biển báo ghi gặp và khi nào thì hiệu lực biển báo tốc độ đó hết hiệu lực để chạy với tốc độ phù hợp.

  Hiệu Lực Biển Báo Tốc Độ – Phạm Vi Tác Dụng Của Biển Báo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Qcvn 41:2016/bgtvt(Biển Báo Hiệu Tốc Độ Tối Đa Cho Phép, Tốc Độ Tối Thiểu) Biển Báo Hiệu Tốc Độ Tối Đa Cho Phép, Tốc Độ Tối Thiểu
 • Thiếu Biển Báo, Khó Xử Lý Vi Phạm Về Tốc Độ
 • Đinh Tặc Và Nhiều Nguy Cơ Tai Nạn Trên Quốc Lộ 51
 • Trật Tự An Toàn Giao Thông Trên Quốc Lộ 51: Ngàn Lẻ Một Kiểu Vi Phạm
 • Quốc Lộ 51: “nóng” Về Tai Nạn Giao Thông
 • Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ 1/11, Không Biết Cẩn Thận Bị Phạt Nặng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cần Chú Ý Biển Báo Hạn Chế Tốc Độ Nếu Không Muốn Bị Phạt Oan
 • Quy Định Về Lắp Đặt Biển Báo Giao Thông Đường Bộ
 • Quy Định Về Vị Trí Đặt Biển Báo Giao Thông Và Việc
 • Vị Trí Đặt Biển Báo Theo Chiều Dọc Và Ngang Đường Được Quy Định Thế Nào?
 • Biển Báo ‘bẫy’ Người Tham Gia Giao Thông
 • Từ ngày 1/11, nhiều biển báo giao thông mới như giới hạn tốc độ tối đa về đêm, cấm các loại xe theo giờ, biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm… sẽ được đưa vào sử dụng và chính thức có hiệu lực.

  Theo Thông tư số 06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1/11, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” mới sẽ được áp dụng thay thế Quy chuẩn cũ vào năm 2012. Căn cứ theo quy chuẩn mới này, nhiều biển báo sẽ được đưa vào sử dụng.

  Biển cấm xe khách và xe taxi

  Biển số P.107a có hiệu lực cấm xe khách đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Tuy nhiên, biển này không cấm xe bus.

  Biểu số P.107b có hiệu lực cấm các loại xe taxi đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

  Biển giới hạn tốc độ vào ban đêm

  Biển số P.127a có hiệu lực giới hạn tốc độ tối đa cho phép về ban đêm. Biển này áp dụng cho một số trường hợp qua khu đông dan cư vào ban đêm để đảm bảo an toàn. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian được ghi trên biển và trong phạm vi đoạn đường qua khu đông dân cư.

  Ngoài ra, biển số R.420 có ý nghĩa “Đoạn đường qua khu đông dân cư” còn biển R.421 có nghĩa “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”.

  Biển quy định tốc độ tối đa theo từng làn đường

  Biển số P.127b có hiệu lực quy định tốc độ tối đa cho phép trên các làn đường, xe chạy trên làn đường nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

  Biển P.127c có hiệu lực quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. Người tham gia giao thông vừa phải tuân thủ quy định đi đúng làn đường (tùy từng phương tiện tham gia giao thông) vừa phải tuân thủ quy định về tốc độ tối đa cho phép.

  Biển P.127d là biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép cho các biển báo P.127b và P.127c.

  Biển báo nguy hiểm

  Biển W.201c và W.201d là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ bị lật xe có tải trọng lớn như xe tải, xe giường nằm, xe chở hàng hóa…

  Biển W.215a, W.215b và W.215c là biển báo những vị trí có kè chắn vực sâu hoặc sông suối ở phía trước, đề phòng trường hợp nguy hiểm. Ở những đoạn đường đã có tường bảo vệ thì sẽ không có biển báo này.

  Biển W.216a và W.216b là biển báo đường ngầm có nguy cơ bị lũ quét cần đề phòng nguy hiểm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khi Tggt Trên Đoạn Đường Không Có Biển Báo
 • Tại Những Đoạn Đường Không Bố Trí Biển Báo Hạn Chế Tốc Độ, Không Bố Trí Biển Báo Khoàng Cách An Toàn
 • Trong Các Biển Dưới Đây Biển Nào Là Biển Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa
 • Biển Nào Là Biển Hết Hạn Chế Tốc Độ Tối Đa
 • Tháo Hết Biển Báo Hạn Chế Tốc Độ Dưới 50Km/h Ngay Trong Tháng 1
 • Từ 1/11: Những Biển Báo Giao Thông Mới Tinh Này Sẽ Bắt Đầu Có Hiệu Lực, Lái Xe Nào Cũng Phải Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấm Rẽ Trái Được Quay Đầu, Đường Một Chiều Cho Vượt Phải
 • Biển Báo Nguy Hiểm Giao Thông Đường Bộ
 • Biển Cảnh Báo Chỗ Ngoặt Nguy Hiểm W.201(A,b), Biển Báo Giá Sỉ
 • Vị Trí Đặt Biển Báo Nguy Hiểm Và Cảnh Báo Theo Chiều Đi Và Hiệu Lực Tác Dụng Của Biển Trong Giao Thông Đường Bộ Được Quy Định Thế Nào?
 • Tài Xế Thua Kiện Công An Vinh: Hiểu Biển Báo P.106B Và P.115 Thế Nào Cho Đúng?
 • Theo Thông tư số 06/2016 của Bộ Giao Thông Vận Tải, từ ngày mai 1/11, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” mới sẽ được áp dụng, thay thế cho Quy chuẩn cũ năm 2012.

  Theo quy chuẩn mới này, hàng loạt biển báo mới sẽ được đưa vào sử dụng.

  Xe khách và Taxi sẽ có biển báo cấm riêng. Biển P.107a có hiệu lực cấm xe ô tô khách đi qua, trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.

  Biển P.107b cấm riêng các xe taxi.

  Biển P.127a có ý nghĩa “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”. Biển này áp dụng cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy.

  Biển này được đặt sau vị trí biển số R.420 “Đoạn đường qua khu đông dân cư”. Biển chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển báo R.421 “Hết đoạn đường qua khu đông dân cư”.

  Vận tốc trên biển sẽ không vượt quá 80 km/h. Trong phạm vi hiệu lực của biển báo ban đêm, nếu người lái xe gặp biển báo tốc độ tối đa thông thường, thì người lái xe phải tuân thủ theo tốc độ tối đa thông thường.

  Biển P.127b quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, xe chạy trên làn nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

  Biển P.127c quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. Các phương tiện vừa phải đi đúng làn đường vừa phải tuân thủ tốc độ tối đa.

  Biển P.127d là biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép cho biển các biển P.127b và P.127c.

  Biển W.201c và W.201d là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe, nhằm mục đích báo trước sắp đến chỗ ngoặt nguy hiểm có khả năng gây lật các xe có trọng tâm cao và tải trọng lớn như xe tải, xe buýt giường nằm, xe chở chất lỏng.

  Biển W.215a là biển báo đã được sử dụng từ lâu, còn biển W.215b và W.215c là biển báo mới được Bộ Giao thông Vận tải bổ sung, để báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu hoặc sông suối ở phía trước hoặc đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có những chỗ ngoặt nguy hiểm). Trong trường hợp đường đã có tường bảo vệ, hộ lan thì có thể sẽ không có biển này.

  Biển W.216b cũng là biển mới được bổ sung, đi kèm với biển W.216a đã vận hành từ lâu. Biển W.216b là biển báo “Đường ngầm có nguy cơ lũ quét”, cảnh báo trong trường hợp đường ngầm thường xuyên có lũ quét. Khi cần thiết, có thể có biển phụ có chữ “LŨ” bên dưới biển này.

  Việc đi hay dừng khi gặp đèn vàng là vấn đề được nhiều người quan tâm, sau khi có thông tin vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ. Theo quy chuẩn mới, quy định về đèn vàng gần như không thay đổi so với quy chuẩn cũ. Người tham gia giao thông gặp đèn vàng phải cho xe dừng trước vạch sơn “Vạch dừng xe”. Nếu không có vạch sơn này thì phải dừng phía trước đèn tín hiệu theo chiều đi.

  Trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt qua vạch sơn “Vạch dừng xe”, nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Biển Tên, Biển Báo Nguy Hiểm Trong Phòng Thí Nghiệm, Kho Chứa Hóa Chất
 • Biển Nào Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Nguy Hiểm
 • Biển Báo Hiệu Sắp Đến Chỗ Giao Nhau Nguy Hiểm
 • Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 4498:1988 Về Phương Tiện Bảo Vệ Tập Thể Chống Bức Xạ Ion Hóa
 • Phân Biệt Hai Biển Báo Đá Lở Với Vách Núi Nguy Hiểm Như Thế Nào?
 • Khi Nào Biển Báo “khu Đông Dân Cư” Hết Hiệu Lực?

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6
 • Nêu Tên Và Đặc Điểm Của Các Loại Biển Báo Thông Dụng
 • ‘biển Báo Giao Thông’ Trên Ql1 Kỳ Lạ Nhất Việt Nam
 • Nhiều Quy Định Mới, Biển Báo Giao Thông “lạ” Từ 1/11/2016 (Phần 1)
 • Người Đặt Biển Báo Giao Thông Lạ Được Tặng Bằng Khen
 • Video TNGT 9/1: Người đàn ông đứng cạnh đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong
  Video TNGT ngày 8/1: Xe máy kẹp 3 tông đuôi xe tải, 2 người tử vong tại chỗ
  Xôn xao clip sang đường sai gây tai nạn, vác gậy đánh người ở Bình Phước
  Nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trước giờ thông xe
  1 HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam nhận tin cực vui ở vòng loại World Cup
  2 Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng
  3 Tân Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an chúng tôi là ai?
  4 Thủ môn số 1 Thái Lan bất ngờ nhận món quà khó tin
  5 Hà Nội: Kinh hoàng người phụ nữ bị chặn lại sát hại giữa đường phố
  6 Ngày 10/1, khánh thành đường băng 25R tại sân bay Tân Sơn Nhất
  7 Giá vàng hôm nay 8/1/2021: Xóa hết nửa thành quả, vàng còn cơ hội bật lại?
  8 Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 8/1/2021
  9 ĐH Harvard: Những người thành công đều có điểm tương đồng này thời thơ ấu
  10 Fan Thái Lan buông lời “cay đắng” về HAGL của HLV Kiatisak
  11 Video: Bình Minh bị võ sĩ người Ấn gốc Phi đánh suýt nhập viện
  12 Honda Wave 110i phiên bản mới ra mắt, giá từ 28,5 triệu đồng
  Thu học phí qua ViettelPay: Có hay không độc quyền dịch vụ?
  Vì sao tỉnh Quảng Trị muốn thay nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy?
  Rơi vận thăng làm 11 người thương vong: Chưa khởi tố do chờ giám định
  Tuyết trắng bao phủ nhiều nơi ở tỉnh Lào Cai
  Quảng Ninh: Bến bãi không phép ngang nhiên thách thức chính quyền
  Xe biển xanh tông xe đạp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ
  Lái xe “điên” đâm vào chợ ở Hải Phòng không nồng độ cồn, âm tính với ma túy
  Xe “điên” lao thẳng vào khu chợ ven đường, nhiều người bị thương
  Hai xe tải đấu đầu ở QL10, bốn tài xế, phụ xe bị thương mắc kẹt trong cabin
  Vi phạm giao thông bị CSGT xử phạt, nam thanh niên đốt rụi xe máy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/11
 • Áp Dụng Các Biển Báo Giao Thông Mới Có Hiệu Lực Từ 1/11: Không Để Ý Là Mất Tiền Oan
 • Biển Báo Có Hiệu Lực Khi Nào
 • Quy Định Mới Về Biển Báo, Vạch Kẻ Đường Giao Thông Áp Dụng Từ 01/11/2016
 • Mức Xử Phạt Đối Với Hành Vi Không Tuân Thủ Biển Báo, Vạch Kẻ Đường
 • Biển Báo Hiệu Giao Thông. Lớp 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặc Điểm Và Ý Nghĩa Biển Báo Cấm Trong Giao Thông Đường Bộ
 • Những Lưu Ý Khi Lái Xe Và Tham Gia Giao Thông Ở Nhật Bản
 • Cấm Xe Tải Trọng Lớn Lưu Thông Vào Giờ Cao Điểm Là Phù Hợp
 • Cấm Giờ Xe Tải Tp Biên Hòa
 • Lái Xe Rẽ Phải Ở Nơi Có Biển Báo Cấm Rẽ Bị Xử Phạt Như Thế Nào
 • An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  1. Biển báo cấm:

  Cấm đi xe đạp

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Đặc điểm biển báo cấm:

  Hình tròn.

  Màu trắng có viền màu đỏ (riêng biển cấm đi ngược chiều có nền màu đỏ, ở giữa có vạch trắng).

  Có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung cấm.

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  1. Biển báo cấm:

  Cấm đi xe đạp Dừng lại

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  2. Biển hiệu lệnh:

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  1. Biển hiệu lệnh:

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  2. Biển hiệu lệnh:

  Hướng phải theo.

  2. Biển hiệu lệnh:

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Giao nhau chạy theo vòng xuyến

  Đường dành cho người đi bộ

  Đường dành cho xe thô sơ

  5

  6

  7

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  2. Biển hiệu lệnh:

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Đặc điểm biển hiệu lệnh:

  Hình tròn.

  Màu xanh lam.

  Có hình vẽ hoặc kí hiệu biểu thị hiệu lệnh phải theo.

  An toàn giao thông:

  Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  1. Biển báo nguy hiểm:

  An toàn giao thông:

  Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Giao nhau có đèn tín hiệu.

  An toàn giao thông:

  Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Giao nhau với đường ưu tiên.

  Ra Quốc lộ 12 A( Ba Đồn – Đồng Lê)

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Nguy hiểm khác.

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  1. Biển báo nguy hiểm:

  Giao nhau có Giao nhau với Nguy hiểm khác

  đèn tín hiệu đường ưu tiên

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Đặc điểm biển báo nguy hiểm:

  Hình tam giác.

  Màu vàng có viền màu đỏ.

  Có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm.

  (Biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên có đặt một góc nhọn hình tam giác chúc xuống.

  An toàn giao thông:

  Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Ghi nhớ:

  Khi đi đường, chúng ta phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của biển báo hiệu.

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Trò chơi rung chuông nhanh

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  C. Biển báo nguy hiểm.

  Trò chơi

  A- ng dnh cho ngi i b

  B- ng dnh cho ngi i b sang ngang

  C- Cm ngi i b

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Thời gian

  Tên gọi của biển báo giao thông này là gì ?

  Tên gọi của biển báo hiệu giao thông này là gì?

  trò chơi

  A: Đường dành cho người đi bộ.

  B: Đường dành cho người đi bộ sang ngang

  C: Cấm người đi bộ.

  Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  1

  2

  Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009

  An toàn giao thông:

  Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  1

  2

  3

  Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ.

  Thứ năm ngày29 tháng 10 năm 2009

  An toàn giao thông:

  Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ

  hẹn gặp lại các em

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án An Toàn Giao Thông 3 Bài 3: Biển Báo Hiệu Giao Thông Đường Bộ
 • Top 10 Font Chữ Làm Bảng Hiệu Đẹp, Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • Biển Báo An Toàn Theo Tiêu Chuẩn Của Ansi/osha
 • Các Loại Đèn Tín Hiệu Giao Thông Đường Bộ
 • Mẹo Nhận Biết Các Loại Biển Báo
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100