Top 7 # Xem Nhiều Nhất Biển Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Binhvinamphuong.com

Tổng Hợp Các Loại Biển Chỉ Dẫn Trên Đường Ôtô Không Phải Là Đường Cao Tốc

Ý nghĩa sử dụng các biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc được quy định tại Điều 40 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ, theo đó, biển chỉ dẫn trên các đường ôtô không phải là đường cao tốc gồm 90 biển có mã “I” với tên các biển như sau:

– Biển số I.401: Bắt đầu đường ưu tiên;

– Biển số I.402: Hết đoạn đường ưu tiên;

– Biển số I.405 (a,b,c): Đường cụt;

– Biển số I.406: Được ưu tiên qua đường hẹp;

– Biển số I.407 (a,b,c): Đường một chiều;

– Biển số I.408: Nơi đỗ xe;

– Biển số I.408 a: Nơi đỗ xe một phần trên hè phố;

– Biển số I.409: Chỗ quay xe;

– Biển số I.410: Khu vực quay xe;

– Biển số I.413 a: Đường phía trước có làn đường dành cho ôtô khách;

– Biển số I.413 (b,c): Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách;

– Biển số I.414 (a,b,c,d): Chỉ hướng đường;

– Biển số I.415: Mũi tên chỉ hướng đi;

– Biển số I.416: Đường tránh;

– Biển số I.417 (a,b,c): Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe;

– Biển số I.418: Lối đi ở những vị trí cấm rẽ;

– Biển số I.419 a: Chỉ dẫn địa giới;

– Biển số I.419 b: Chỉ dẫn địa giới trên tuyến đường đối ngoại;

– Biển số I.422 a: Di tích lịch sử;

– Biển số I.422 b: Di tích lịch sử trên tuyến đường đối ngoại;

– Biển số I.423 (a,b): Nơi người đi bộ sang ngang;

– Biển số I.423c: Điểm bắt đầu đường đi bộ;

– Biển số I.424 (a,b): Cầu vượt qua đường cho người đi bộ;

– Biển số I.424 (c,d): Hầm chui qua đường cho người đi bộ;

– Biển số I.425: Bệnh viện;

– Biển số I.426: Trạm cấp cứu;

– Biển số I.427 a: Trạm sửa chữa;

– Biển số I.427 b: Trạm kiểm tra tải trọng xe;

– Biển số I.428: Cửa hàng xăng dầu;

– Biển số I.429: Nơi rửa xe;

– Biển số I.430: Điện thoại;

– Biển số I.431: Trạm dừng nghỉ;

– Biển số I.432: Khách sạn;

– Biển số I.433 a: Nơi nghỉ mát;

– Biển số I.433 (b,c,d): Báo hiệu nơi cắm trại, nhà nghỉ lưu động;

– Biển số I.433 e: Báo hiệu nhà trọ;

– Biển số I.434 a: Bến xe buýt;

– Biển số I.434 b: Bến xe tải;

– Biển số I.435: Bến xe điện;

– Biển số I.436: Trạm cảnh sát giao thông;

– Biển số I.439: Tên cầu;

– Biển số I.440: Đoạn đường thi công;

– Biển số I.441 (a,b,c): Báo hiệu phía trước có công trường thi công;

– Biển số I.442: Chợ;

– Biển số I.443: Xe kéo rơ-moóc;

– Biển số I.444 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m): Biển báo chỉ dẫn địa điểm;

– Biển số I.445 (a,b,c,d,e,f,g,h): Biển báo kiểu mô tả tình trạng đường sá;

– Biển số I.446: Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật;

– Biển số I.447 (a,b,c,d): Biển báo cầu vượt liên thông;

– Biển số I.448: Làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp;

– Biển số I.449: Biển tên đường.

Chú thích về chữ viết trên biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc

Biển chỉ dẫn viết bằng chữ đặt trong thành phố, thị xã và những tuyến quốc lộ có nhiều phương tiện do người nước ngoài điều khiển thêm phụ đề tiếng Anh bên dưới hàng chữ tiếng Việt. Chữ tiếng Anh sử dụng loại chữ viết thường.

Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc

– Biển chỉ dẫn có hình dạng là hình vuông, hình chữ nhật.

– Các biển có nền là màu xanh lam, hình vẽ và chữ viết màu trắng. Nếu nền màu trắng thì hình vẽ và chữ viết màu đen trừ một số biển chỉ dẫn khác với quy định này được cụ thể ở Phụ lục E của Quy chuẩn này.

– Kích thước chi tiết của hình vẽ, chữ viết, con số và màu sắc của các biển quy định ở Điều 16, Điều 17 và Phụ lục E của Quy chuẩn này.

Vị trí đặt biển chỉ dẫn theo chiều đi trên đường ôtô không phải là đường cao tốc

Tùy theo tính chất, mỗi kiểu biển được đặt ở một vị trí quy định như sau:

– Biển số I.401 và biển số I.402 phải đặt tương ứng ngay tại vị trí bắt đầu và vị trí cuối của đường ưu tiên và đường dành cho xe ôtô.

– Biển số I.407 (a,b,c), I.413 (a,b,c) và I.418 đặt ở nơi đường bộ giao nhau:

– Biển số I.407 a và I.413 a đặt sau nơi đường bộ giao nhau;

– Biển số I.407 (b,c), I.413 (b,c) đặt trước nơi đường bộ giao nhau;

– Biển số I.418 đặt trước biển báo cấm rẽ và cách nơi đường bộ giao nhau được chỉ dẫn trên biển ít nhất 30 m.

– Biển số I.405 (a,b,c), I.414 (a,b,c,d), I.416, I.417 (a,b) nhằm mục đích chỉ dẫn cho các loại xe cơ giới là chủ yếu, phải đặt biển báo nguy hiểm hoặc cảnh báo ở vị trí cách nơi đường giao nhau từ 20 m đến 50 m. Trường hợp không đặt biển nguy hiểm và cảnh báo thì biển chỉ dẫn trên phải đặt cách nơi đường giao nhau định chỉ dẫn một khoảng cách như quy định ở Điều 34 của Quy chuẩn này.

– Biển số I.406, I.408, I.409, I.410, I.417c và các biển từ biển số I.422 đến biển số I.436 được đặt ngay tại vị trí trước và sát đoạn đường cần chỉ dẫn, nếu đặt cách xa hơn phải kèm biển số S.502.

Quy định về biển chỉ dẫn chỉ hướng đƣờng trên đường ôtô không phải là đường cao tốc

– Tất cả nơi đường giao nhau phải đặt biển chỉ hướng đường (biển số I.414 (a,b,c,d)). Trong khu dân cư thì có thể chỉ đặt biển trên các hướng chủ yếu nối khu dân cư đó với địa danh lịch sử, đô thị, khu dân cư, khu du lịch, khu công nghiệp lân cận tiếp theo.

– Biển số I.414 (a,b) dùng trong trường hợp chỉ có một địa danh khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn. Biển số I.414 (c,d) dùng trong trường hợp có từ hai địa danh khu dân cư cần phải chỉ dẫn.

– Trên mỗi hướng đường ghi nhiều nhất là ba địa danh phải chỉ dẫn. Địa danh ở xa hơn phải viết xuống dưới, lần lượt những địa danh đã ghi trên biển phải được giữ nguyên trên những biển chỉ đường tiếp theo cho đến vị trí của địa danh gần nhất đã ghi trên biển.

Địa danh và khoảng cách ghi trên biển quy định như sau:

Những địa danh được chỉ dẫn phải là địa danh mà tuyến đường đi qua. Việc lựa chọn địa danh để chỉ dẫn theo thứ tự ưu tiên sau đây và được sử dụng trên tất cả các loại hệ thống đường (ĐCT,QL, ĐT, ĐH, ĐX, ĐĐT) trừ hệ thống đường chuyên dùng:

– Tên thành phố trực thuộc Trung ương;

– Tên thành phố trực thuộc tỉnh;

– Tên tỉnh lỵ (trung tâm hành chính cấp tỉnh): không báo tên tỉnh trừ trường hợp tên tỉnh trùng với tên tỉnh lỵ;

– Tên thị xã;

– Tên huyện lỵ (trung tâm hành chính cấp huyện): không báo tên huyện trừ trường hợp tên huyện trùng với tên huyện lỵ;

– Tên thị trấn;

– Di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh;

– Tên ngã ba, ngã tư quan trọng, tên điểm đầu hoặc điểm cuối tuyến đường;

Trên đường chuyên dùng chỉ ghi địa danh nơi đường giao nhau, điểm đầu hoặc điểm cuối tuyến đường.

Khoảng cách ghi trên biển là cự ly từ vị trí đặt biển đến trung tâm địa danh phải chỉ dẫn (phù hợp với thông tin trên cột kilômét) và ghi số chẵn đến kilômét nếu cự ly

≥ 1,0 km và ghi số chẵn đến 100 m nếu cự ly < 1,0 km. Cự ly từng đoạn phải phù hợp với cự ly toàn bộ và phải thống nhất cả hai chiều xe chạy.

Nguồn: Ngân hàng Pháp luật.

Tổng Hợp Tất Cả Các Loại Biển Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc Cần Chú Ý

51.1.1. Biển số IE.450a chỉ dẫn khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 7a), dùng để báo trước khoảng cách sắp đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc, với khoảng cách ghi trên biển quy về bội số của 100 m.

51.1.2. Biển số IE.450b chỉ dẫn sơ đồ đến đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 7b).

Biển này đặt cách nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc tối thiểu bằng tầm nhìn một chiều của cấp đường trên đường xe đang chạy theo quy định tại Bảng 6.

Hình 7 – Biển số IE.450 chỉ dẫn sơ đồ và khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

Bảng 6 – Tầm nhìn tối thiểu trên đường nhánh 51.2. Lối vào và khoảng cách đến lối vào đường cao tốc

51.2.1. Biển số IE.451a chỉ dẫn khoảng cách đến lối vào đường cao tốc, được đặt trên đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 8a); dùng để báo trước khoảng cách đến lối vào đường cao tốc; tùy theo chiều dài của đường dẫn vào đường cao tốc mà xác định vị trí đặt biển đến lối vào đường cao tốc cho phù hợp.

Hình 8 – Biển số IE.451 chỉ dẫn lối vào, khoảng cách đến lối vào đường cao tốc51.3. Bắt đầu đường cao tốc Hình 9 – Biển số IE.452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc

Hình 10 – Biển số IE.453 chỉ dẫn khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc51.5. Khoảng cách đến lối ra phía trước Hình 11 – Biển số IE.454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước51.6. Khoảng cách đến các lối ra tiếp theo Hình 12 – Biển số IE.455 chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo51.7. Trạm dừng nghỉ

51.8. Nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

51.2.2. Biển số IE.451b chỉ dẫn lối vào đường cao tốc (Hình 8b). Biển này đặt ở vị trí cuối đường dẫn vào đường cao tốc.

Biển số IE.452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc (Hình 9). Biển này được thể hiện trên nền xanh lá cây, chữ màu trắng, bao gồm các thông tin về tên và ký hiệu đường cao tốc, giá trị hạn chế tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu.

51.4. Kết thúc đường cao tốc

Biển số IE.453a chỉ dẫn khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc (Hình 10a) và Biển số IE.453b chỉ dẫn điểm kết thúc đường cao tốc (Hình 10b). Kích thước Biển số IE.453 được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.4) của Quy chuẩn này.

Biển số IE.454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước (Hình 11). Tùy thuộc vào quy mô nút giao mà bố trí hai biển cách 1,0 km và 2,0 km trước nút giao hay chỉ sử dụng một biển với khoảng cách đặt trước nút giao 1,0 km. Giá trị khoảng cách ghi trên biển chỉ lấy số nguyên không lấy số lẻ. Kích thước biển chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.5) của Quy chuẩn này.

Biển số IE.455 chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo (Hình 12) để báo trước khi qua khu vực phía trước có nhiều nút giao. Thông thường, biển chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo chỉ thể hiện cho hai hoặc ba nút giao liên tiếp trên đường cao tốc. Biển được lắp đặt ở phía trước nút giao bên lề đường để chỉ khoảng cách đến các lối ra tiếp theo. Kích thước biển chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.6) của Quy chuẩn.

51.7.1. Biển số IE.456 chỉ dẫn khoảng cách và hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ, được đặt bên lề đường cao tốc. Biển chỉ dẫn đến trạm dừng nghỉ phải bố trí ba hoặc bốn dịch vụ cơ bản, trong đó có ba dịch vụ chính sau: xăng dầu – ăn uống – nơi cung cấp thông tin. Dịch vụ thứ tư được lựa chọn trong số dịch vụ có trong trạm dừng nghỉ, chẳng hạn như: điện thoại; nhà nghỉ; trạm sửa chữa; cấp cứu; bãi đỗ xe tải; dịch vụ cho ngƣời tàn tật … Các loại dịch vụ trong trạm dừng nghỉ phải được biểu hiện dưới dạng hình vẽ, biểu tượng đơn giản, dễ hiểu. Kích thước biểu tượng dịch vụ được quy định chi tiết trong Phụ lục P (mục P.13) của Quy chuẩn này.

51.7.2. Biển số IE.456a thông báo khoảng cách đến trạm dừng nghỉ (Hình 13); Biển số IE.456b chỉ dẫn hướng rẽ vào trạm dừng nghỉ, đặt cách nút giao vào trạm dừng nghỉ khoảng 150 m (Hình 14); Biển số IE.456c chỉ dẫn lối vào trạm dừng nghỉ, đặt ngay trƣớc lối vào trạm dừng nghỉ (Hình 15).

Thông thƣờng, Biển số IE.457a chỉ dẫn khoảng cách đến nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ (Hình 16) được lắp đặt cùng với biển chỉ dẫn đến trạm dừng nghỉ. Biển số IE.457b chỉ dẫn hướng rẽ đến vị trí bãi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ. Kích thước chi tiết biển chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ được quy định trong Phụ lục P (mục P.9) của Quy chuẩn này.

Nguồn: Tổng cục giao thông đường bộ

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Qcvn 83:2015/Bgtvt Về Biển Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

National Technical Regulation on Expressway Guidance Signs Lời nói đầu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc QCVN 83:2015/BGTVT do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2015.

MỤC LỤC

Chương 1. Quy định chung

Chương 2. Yêu cầu chung về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Chương 3. Quy định nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Chương 4. Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Chương 5. Quy định về quản lý

Chương 6. Tổ chức thực hiện

Phụ lục 1: Quy định về chữ viết và chữ số

Phụ lục 2: Kích thước mũi tên

Phụ lục 3: Ký hiệu và số hiệu đường cao tốc

Phụ lục 4: Kích thước số hiệu đường bộ

Phụ lục 5: Biển chỉ dẫn sơ đồ và khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

Phụ lục 6: Biển chỉ dẫn lối vào đường cao tốc

Phụ lục 7: Biển chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc

Phụ lục 8: Biển chỉ dẫn kết thúc đường cao tốc

Phụ lục 9: Biển chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước

Phụ lục 10: Biển chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo

Phụ lục 11: Biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ

Phụ lục 12: Biển chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

Phụ lục 13: Biểu tượng dịch vụ công cộng

Phụ lục 14: Biển chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ tiếp theo

Phụ lục 15: Biển chỉ dẫn khu du lịch

Phụ lục 16: Biển chỉ dẫn cột lý trình kilômét

Phụ lục 17: Biển chỉ dẫn khu dịch vụ công cộng và giải trí

Phụ lục 18: Biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí

Phụ lục 19: Biển chỉ dẫn tần số trên sóng radio

Phụ lục 20: Biển chỉ dẫn trạm kiểm tra tải trọng xe

Phụ lục 21: Biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng

Phụ lục 22: Biển chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách

Phụ lục 23: Biển chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều

Phụ lục 24: Biển chỉ dẫn nhập làn

Phụ lục 25: Biển chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

Phụ lục 26: Biển chỉ dẫn hướng rẽ

Phụ lục 27: Biển chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp

Phụ lục 28: Biển chỉ dẫn khoảng cách lái xe an toàn

Phụ lục 29: Biển chỉ dẫn trạm thu phí

Phụ lục 30: Biển chỉ dẫn giảm tốc độ

Phụ lục 31: Biển chỉ dẫn lối ra

2. Các loại biển báo hiệu đường bộ khác đặt trên đường cao tốc phải tuân thủ theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

3. Đối với biển báo hiệu điện tử trên đường cao tốc, có quy định riêng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các tuyến đường cao tốc tại Việt Nam.

1. Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang, thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.

2. Phạm vi đất dành cho đường cao tốc bao gồm đất của đường cao tốc và đất hành lang an toàn đường cao tốc.

3. Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc là các chỉ dẫn nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho người điều khiển phương tiện giao thông lái xe an toàn và các thông tin tiện ích khác cho người tham gia giao thông đi đến địa điểm mong muốn.

4. Cơ quan quản lý đường cao tốc là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Đơn vị được giao tổ chức khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc (sau đây gọi là đơn vị khai thác, bảo trì đường cao tốc) là chủ thể trực tiếp thực hiện việc khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc, được xác định trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi thông qua hợp đồng với Cơ quan quản lý đường cao tốc hoặc với nhà đầu tư đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công – tư.

Chương 2 YÊU CẦU CHUNG VỀ BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Điều 4. Chức năng biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho người điều khiển phương tiện nhằm lái xe an toàn trên đường cao tốc và đi đến địa điểm mong muốn, cụ thể:

a) Chỉ dẫn tên đường và hướng tuyến;

b) Chỉ dẫn địa điểm, hướng đi, khoảng cách đến các thành phố, thị xã, thị trấn và các tuyến đường;

c) Chỉ dẫn đến các địa điểm khu công nghiệp, dịch vụ công cộng như: sân bay, bến tàu, bến xe khách, bến tàu thủy, bến phà, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ, nơi nghỉ mát, nơi danh lam thắng cảnh và giải trí;

d) Thông báo chuẩn bị tới nút giao, lối ra phía trước;

đ) Chỉ dẫn tách, nhập làn khi ra, vào đường cao tốc;

e) Chỉ dẫn tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu khi tham gia giao thông trên đường cao tốc;

g) Chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn cho người điều khiển phương tiện;

h) Cung cấp tần số sóng radio nhằm giúp người tham gia giao thông trên đường cao tốc nắm bắt thông tin về tình trạng giao thông, thời tiết và các thông tin tiện ích trên đường cao tốc.

Điều 5. Yêu cầu đối với biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

a) Phải làm bằng vật liệu nhẹ, đảm bảo độ bền, chắc;

b) Nội dung ghi trên biển chỉ dẫn phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu; ưu tiên sử dụng các ký hiệu, số hiệu và hình vẽ minh họa;

c) Kích cỡ chữ viết, chữ số và ký hiệu phải đảm bảo để người điều khiển phương tiện nhìn rõ và nắm bắt được nội dung từ khoảng cách ít nhất là 150 m trong điều kiện thời tiết bình thường;

d) Phải được dán màng phản quang, đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia về “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”.

Điều 6. Kích thước biển chỉ dẫn

Kích thước biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được xác định trên cơ sở diện tích cần thiết để bố trí nội dung thông tin chỉ dẫn. Kích thước biển chỉ dẫn loại A (Bảng 1) tương ứng với tốc độ thiết kế 100 km/h và 120 km/h được quy định chi tiết tại các phụ lục của Quy chuẩn này. Kích thước biển chỉ dẫn loại B (Bảng 1) tương ứng với tốc độ thiết kế 60 km/h và 80 km/h được điều chỉnh trên cơ sở chiều cao chữ quy định trong Bảng 1 cho phù hợp.

Chương 3 QUY ĐỊNH NỘI DUNG BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Điều 7. Quy định nội dung biển chỉ dẫn

1. Nội dung biển chỉ dẫn đường cao tốc được tổ hợp từ một hoặc nhiều thông tin sau: địa danh, ký hiệu đường bộ, mũi tên chỉ hướng, mũi tên chỉ làn xe, chữ viết, chữ số, hình vẽ và các ký hiệu khác.

2. Trình bày nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được thực hiện theo quy tắc sau đây:

a) Địa danh, tên đoạn tuyến đường cao tốc, ký hiệu đường bộ được viết bằng chữ in hoa;

b) Trong biển chỉ dẫn, không ghi quá ba tên điểm đến trên cùng một biển chỉ dẫn thông báo trước hoặc trên biển chỉ dẫn chỉ lối ra;

c) Không ghi tên tuyến đường và tên thành phố nằm trên tuyến đường đó trên cùng một biển chỉ dẫn;

d) Trong biển chỉ dẫn, không viết quá ba hàng chữ tiếng Việt;

đ) Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc gồm hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Chiều cao tối thiểu chữ tiếng Việt và chữ tiếng Anh được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1. Quy định về chiều cao chữ viết tối thiểu

Điều 8. Kích thước và kiểu chữ

1. Đối với biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, sử dụng kiểu chữ tiêu chuẩn “gt1 – Kiểu chữ nén” và “gt2 – Kiểu chữ thường” để ghi nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc. Các kiểu chữ này được thiết kế riêng để sử dụng ghi nội dung biển chỉ dẫn trên đường cao tốc và có thể tải xuống từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

2. Nguyên tắc bố trí nội dung biển chỉ dẫn quy định như sau:

a) Khoảng cách giữa dòng chữ tiếng Việt và dòng chữ tiếng Anh bằng chiều cao chữ tiếng Anh;

b) Khoảng cách giữa dòng chữ tiếng Anh đến dòng chữ tiếng Việt tiếp theo bằng chiều cao chữ tiếng Anh;

c) Khoảng trống ở phía trên, phía dưới biển chỉ dẫn có kích thước bằng chiều cao chữ tiếng Việt lớn nhất trong biển;

d) Khoảng trống ở phía bên trái và bên phải biển chỉ dẫn (của dòng dài nhất) có kích thước bằng chiều cao của chữ tiếng Việt lớn nhất trong biển;

đ) Thông thường, dòng chữ của biển chỉ dẫn được bố trí căn chính giữa theo chiều ngang của biển chỉ dẫn. Khi bố trí biểu tượng, sơ đồ nút giao, dòng chữ trên biển chỉ dẫn được bố trí sao cho phù hợp, tuân thủ theo quy định tại các phụ lục của Quy chuẩn này.

3. Kích thước chữ viết, chữ số và khoảng cách giữa các chữ được quy định chi tiết trong Phụ lục 1 của Quy chuẩn này.

Điều 9. Màu sắc của biển chỉ dẫn

1. Màu nền, màu chữ và đường viền của biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được quy định như sau:

a) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn giao thông, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu xanh lá cây và đường viền mép biển là màu trắng;

b) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn dịch vụ công cộng, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu xanh lam và đường viền mép biển là màu trắng;

c) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn cảnh báo, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu đen trên nền màu vàng huỳnh quang và đường viền mép biển là màu đen;

d) Đối với biển có tính chất chỉ dẫn giải trí, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu nâu và đường viền mép biển là màu trắng;

đ) Trừ những quy định khác, chữ viết, chữ số và hình vẽ trên biển chỉ dẫn được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu xanh lá cây và đường viền mép biển là màu trắng.

2. Chi tiết cụ thể về màu nền, màu chữ và đường viền được quy định cụ thể cho từng biển chỉ dẫn tại các phụ lục của Quy chuẩn này. Kiểu chữ viết, màu chữ viết và màu nền của biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được quy định trong Bảng 2.

Điều 10. Đường viền của biển chỉ dẫn

1. Chiều rộng đường viền xung quanh biển chỉ dẫn được quy định như sau:

a) Lấy bằng 5,0 cm đối với biển chỉ dẫn có kích thước ≥ 300,0 x 100,0 cm;

2. Bán kính cong của đường viền xung quanh biển chỉ dẫn được lấy bằng 2% cạnh dài nhất của biển chỉ dẫn.

Điều 11. Ký hiệu mũi tên trên biển chỉ dẫn

1. Đối với các biển chỉ dẫn chỉ lối ra, mũi tên xiên hướng lên phía trên được dùng để chỉ lối ra; hướng mũi tên phù hợp với hướng của lối ra.

2. Đối với mũi tên chỉ làn, mũi tên thẳng, hướng xuống dưới (chỉ sử dụng ở biển lắp đặt trên giá long môn) để quy định làn xe đi tới một địa điểm hay một tuyến đường nào đó.

3. Kích thước của mũi tên được quy định chi tiết trong Phụ lục 2 của Quy chuẩn này.

Bảng 2. Quy định về kiểu chữ, màu sắc của biển chỉ dẫn

Điều 12. Ký hiệu đường bộ trong biển chỉ dẫn

1. Ký hiệu đường bộ được đặt trong một khuôn hình chữ nhật có kích thước cố định, gồm hai phần: tên đường bộ viết tắt và số hiệu đường bộ. Tên đường bộ viết tắt (Đường cao tốc – CT, Quốc lộ – QL, Đường tỉnh – ĐT, Đường huyện – ĐH). Số hiệu đường bộ được quy định cụ thể tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”. Tên đường bộ viết tắt và số hiệu đường bộ được phân cách bằng một dấu chấm. Sử dụng kiểu chữ gt2 (kiểu chữ thường) để ghi ký hiệu đường bộ, trong đó tùy theo độ dài của ký hiệu đường bộ, cho phép điều chỉnh chiều rộng của ký tự và khoảng cách giữa các ký tự cho sao phù hợp với khuôn hình chữ nhật định sẵn. Căn cứ Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được phê duyệt, số hiệu đường cao tốc theo quy hoạch được quy định tại Phụ lục 3 của Quy chuẩn này. Kích thước ký hiệu đường bộ được quy định cụ thể tại Phụ lục 4 của Quy chuẩn này.

2. Quy định màu nền, chữ viết và chữ số trong ký hiệu đường bộ như sau:

a) Ký hiệu đường cao tốc được thể hiện trên nền màu vàng huỳnh quang, chữ màu đen và viền màu đen trong Hình 1a;

b) Ký hiệu quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện được thể hiện trên nền màu trắng, chữ màu đen và viền màu đen (các Hình 1b, 1c, 1d).

Hình 1. Ký hiệu đường bộ

Điều 13. Biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí

Các biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí được sử dụng để trình bày nội dung của một số biển chỉ dẫn nhằm mục đích đưa thông tin ngắn gọn, dễ hiểu đến người tham gia giao thông.

a) Trạm cảnh sát giao thông

Hình 2. Biểu tượng khu công nghiệp, dịch vụ công cộng và giải trí

Điều 14. Số hiệu và tên biển chỉ dẫn Điều 15. Lắp đặt biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc phải được lắp trên giá kiểu khung, giá long môn hoặc trên cột được bố trí bên lề đường.

1. Lắp đặt biển chỉ dẫn trên giá long môn, giá kiểu khung:

a) Bố trí biển chỉ dẫn trên giá long môn, giá kiểu khung ngay phía trên làn xe để người điều khiển phương tiện có thể dễ dàng nhận thấy biển chỉ dẫn từ xa. Giá long môn, giá kiểu khung phải có kết cấu bền vững, có khả năng chịu lực và chịu được gió bão cấp 12;

b) Chiều cao tối thiểu từ đáy biển chỉ dẫn đến điểm cao nhất của mặt đường không nhỏ hơn 5,2 m. Chân giá long môn, giá kiểu khung cách mép ngoài lề đường tối thiểu là 0,5 m (Hình 3).

Hình 3. Giá kiểu khung lắp đặt biển chỉ dẫn

2. Lắp đặt biển chỉ dẫn bên lề đường cao tốc:

Vị trí lắp đặt biển chỉ dẫn bên lề đường cao tốc tuân thủ theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Chương 4 BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Điều 16. Sơ đồ, khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

1. Biển số 450a chỉ dẫn khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 4a), dùng để báo trước khoảng cách sắp đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc, với khoảng cách ghi trên biển quy về bội số của 100 m.

2. Biển số 450b chỉ dẫn sơ đồ đến đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 4b). Biển này đặt cách nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc tối thiểu bằng tầm nhìn một chiều của cấp đường trên đường xe đang chạy theo quy định tại Bảng 3.

a) Biển số 450a

b) Biển số 450b

Hình 4. Biển số 450 chỉ dẫn sơ đồ và khoảng cách đến nút giao với đường dẫn vào đường cao tốc

Bảng 3. Tầm nhìn tối thiểu trên đường nhánh

Điều 17. Lối vào và khoảng cách đến lối vào đường cao tốc

1. Biển số 451a chỉ dẫn khoảng cách đến lối vào đường cao tốc, được đặt trên đường dẫn vào đường cao tốc (Hình 5a); dùng để báo trước khoảng cách đến lối vào đường cao tốc; tùy theo chiều dài của đường dẫn vào đường cao tốc mà xác định vị trí đặt biển đến lối vào đường cao tốc cho phù hợp.

2. Biển số 451b chỉ dẫn lối vào đường cao tốc (Hình 5b). Biển này đặt ở vị trí cuối đường dẫn vào đường cao tốc.

Hình 5. Biển số 451 chỉ dẫn lối vào và khoảng cách đến lối vào đường cao tốc

Điều 18. Bắt đầu đường cao tốc

Biển số 452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc (Hình 6). Biển này được thể hiện trên nền xanh lá cây, chữ màu trắng, bao gồm các thông tin về tên và ký hiệu đường cao tốc, giá trị hạn chế tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu.

Hình 6. Biển số 452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc

Điều 19. Kết thúc đường cao tốc

1. Biển số 453a chỉ dẫn khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc (Hình 7a) và Biển số 453b chỉ dẫn điểm kết thúc đường cao tốc (Hình 7b). Kích thước Biển số 453 được quy định chi tiết trong Phụ lục 8 của Quy chuẩn này.

Hình 7. Biển số 453 chỉ dẫn khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc

Điều 20. Khoảng cách đến lối ra phía trước

Biển số 454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước (Hình 8). Tùy thuộc vào quy mô nút giao mà bố trí hai biển cách 1,0 km và 2,0 km trước nút giao hay chỉ sử dụng một biển với khoảng cách đặt trước nút giao 1,0 km. Giá trị khoảng cách ghi trên biển chỉ lấy số nguyên không lấy số lẻ. Kích thước biển chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước được quy định chi tiết trong Phụ lục 9 của Quy chuẩn này.

Hình 8. Biển số 454 chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra phía trước

Điều 21. Khoảng cách đến các lối ra tiếp theo

Biển số 455 chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo (Hình 9) để báo trước khi qua khu vực phía trước có nhiều nút giao. Thông thường, biển chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo chỉ thể hiện cho hai hoặc ba nút giao liên tiếp trên đường cao tốc. Biển được lắp đặt ở phía trước nút giao bên lề đường để chỉ khoảng cách đến các lối ra tiếp theo. Kích thước biển chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo được quy định chi tiết trong Phụ lục 10 của Quy chuẩn này.

a) Biển chỉ dẫn có hai lối ra tiếp theo

b) Biển chỉ dẫn có ba lối ra tiếp theo

Hình 9. Biển số 455 chỉ dẫn khoảng cách đến các lối ra tiếp theo

Điều 22. Trạm dừng nghỉ

1. Biển số 456 chỉ dẫn khoảng cách và hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ, được đặt bên lề đường cao tốc. Biển chỉ dẫn đến trạm dừng nghỉ phải bố trí ba hoặc bốn dịch vụ cơ bản, trong đó có ba dịch vụ chính sau: Xăng dầu – Ăn uống – Nơi cung cấp thông tin. Dịch vụ thứ tư được lựa chọn trong số dịch vụ có trong trạm dừng nghỉ, chẳng hạn như: Điện thoại; Nhà nghỉ; Trạm sửa chữa; Cấp cứu; Bãi đỗ xe tải; Dịch vụ cho người tàn tật… Các loại dịch vụ trong trạm dừng nghỉ phải được biểu hiện dưới dạng hình vẽ, biểu tượng đơn giản, dễ hiểu. Kích thước biểu tượng dịch vụ được quy định chi tiết trong Phụ lục 18 của Quy chuẩn này.

2. Biển số 456a thông báo khoảng cách đến trạm dừng nghỉ (Hình 10); Biển số 456b chỉ dẫn hướng rẽ vào trạm dừng nghỉ, đặt cách nút giao vào trạm dừng nghỉ khoảng 150 m (Hình 11); Biển số 456c chỉ dẫn lối vào trạm dừng nghỉ, đặt ngay trước lối vào trạm dừng nghỉ (Hình 12).

Điều 23. Nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

Thông thường, Biển số 457a chỉ dẫn khoảng cách đến nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ (Hình 13) được lắp đặt cùng với biển chỉ dẫn đến trạm dừng nghỉ. Biển số 457b chỉ dẫn hướng rẽ đến vị trí bãi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ. Kích thước chi tiết biển chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ được quy định trong Phụ lục 12 của Quy chuẩn này.

Hình 10. Biển số 456a chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ

Hình 11. Biển số 456b chỉ dẫn hướng rẽ đến trạm dừng nghỉ

Hình 12. Biển số 456c chỉ dẫn trạm dừng nghỉ

Hình 13. Biển số 457 chỉ dẫn nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

Điều 24. Khoảng cách đến các trạm dừng nghỉ tiếp theo

Biển số 458 chỉ dẫn khoảng cách đến các trạm dừng nghỉ tiếp theo. Biển này được đặt tại vị trí ngay sau khi ra khỏi trạm dừng nghỉ, bên lề đường (Hình 14). Chi tiết biển chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ tiếp theo được quy định trong Phụ lục 14 của Quy chuẩn này.

Hình 14. Biển số 458 chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng nghỉ tiếp theo

Điều 25. Khu tham quan, du lịch

1. Biển số 459 chỉ dẫn đến khu tham quan, du lịch được đặt ở bên lề đường (Hình 15). Biển này chỉ dẫn khoảng cách và hướng đến khu du lịch, khu danh lam thắng cảnh. Kích thước chi tiết biển chỉ dẫn khu tham quan, du lịch được quy định trong Phụ lục 15 của Quy chuẩn này.

2. Biển số 459a thông báo khoảng cách đến khu tham quan, du lịch; Biển số 459b chỉ dẫn hướng rẽ vào khu tham quan, du lịch, đặt cách nút giao vào khu tham quan, du lịch khoảng 150 m.

Điều 26. Cột lý trình kilômét

Biển số 460 chỉ dẫn cột lý trình kilômét trên đường cao tốc, bao gồm chữ Km và lý trình ghi dưới dạng chữ số được trình bày theo chiều dọc, có viền màu trắng trên nền màu xanh lá cây (Hình 16). Biển chỉ dẫn cột lý trình kilômét được đặt cách mép lề đường 0,5 m. Chi tiết biển chỉ dẫn cột lý trình kilômét được quy định trong Phụ lục 16 của Quy chuẩn này.

Hình 15. Biển số 459 chỉ dẫn đến khu tham quan, du lịch

Hình 16. Biển số 460 chỉ dẫn cột lý trình kilômét

Điều 27. Khu dịch vụ công cộng, giải trí

Biển số 461 chỉ dẫn khoảng cách và hướng đến khu dịch vụ công cộng, giải trí. Biển này được thể hiện trên nền màu xanh lá cây, chữ màu trắng kết hợp với các biểu tượng dịch vụ tương ứng (Hình 17). Các biển này chỉ được sử dụng khi có yêu cầu (định hướng cho người điều khiển phương tiện giao thông tới các nơi có phục vụ công cộng như sân bay, ga tàu hỏa, bến xe khách, bến cảng, bến tàu thủy, v.v… hay đến nơi có dịch vụ giải trí như sân gôn, khu câu cá, bãi tắm biển, khu rừng sinh thái. Biển này được lắp đặt bên lề đường, gần khu vực nút giao rẽ vào nơi cung cấp dịch vụ. Chi tiết biển chỉ dẫn đến khu dịch vụ công cộng, giải trí được quy định trong Phụ lục 17 của Quy chuẩn này.

c) Biển số 461c chỉ dẫn hướng rẽ vào khu dịch vụ công cộng

d) Biển số 461d chỉ dẫn hướng rẽ vào khu giải trí

Hình 17. Biển chỉ dẫn dịch vụ công cộng và giải trí

Điều 28. Tần số trên sóng radio

Biển số 462 chỉ dẫn tần số trên sóng radio được sử dụng ở những khu vực thời tiết hay thay đổi ảnh hưởng tới lưu thông của các phương tiện hoặc khu vực có điều kiện đi lại đặc biệt hoặc những vị trí cần thiết khác trên đường cao tốc (Hình 18).

Hình 18. Biển số 462 chỉ dẫn tần số trên sóng radio

c) Biển số 463c

Hình 19. Biển số 463 chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe

Điều 29. Trạm kiểm tra tải trọng xe

Biển số 463 chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe (Hình 19), bao gồm: Biển số 463a chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe; Biển số 463b chỉ dẫn hướng rẽ vào nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe; Biển số 463c chỉ dẫn lối vào trạm kiểm tra tải trọng xe. Biển số 463c chỉ lối vào trạm kiểm tra tải trọng xe được đặt ở nút giao giữa đường cao tốc và đường vào trạm kiểm tra tải trọng xe. Chi tiết biển chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe được quy định trong Phụ lục 20 của Quy chuẩn này.

Điều 30. Địa điểm và phương hướng

Biển số 464 chỉ dẫn địa điểm và phương hướng dùng để chỉ dẫn địa danh nơi đến và mũi trên cho một làn xe chạy cụ thể, bao gồm tên địa danh nơi đến và mũi tên chỉ xuống làn xe chạy (Hình 20). Các mũi tên sử dụng trong biển này bao gồm: 1) mũi tên phân làn có dạng mũi tên thẳng đứng hướng xuống dưới; 2) mũi tên chỉ hướng có dạng xiên lên trên để chỉ làn xe có hiệu lực đến một địa điểm nào đó. Biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng được bố trí trên giá long môn trước khu vực lối ra. Biển số 464b đặt ở vị trí gần nút giao phía lưng đường cong trên đường ra khỏi đường cao tốc. Chi tiết biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng được quy định trong Phụ lục 21 của Quy chuẩn này.

a) Biển số 464a chỉ dẫn lối ra một chiều

b) Biển số 464b chỉ dẫn hướng ra

Hình 20. Biển số 464 chỉ dẫn địa điểm và phương hướng

Điều 31. Địa điểm và khoảng cách

Biển số 465 chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách, bao gồm hai hoặc ba dòng mang tên của đích đến và khoảng cách tới đích đó tính bằng kilômét (Hình 24). Dòng thứ nhất (dòng trên cùng) xác định vị trí nút giao đến địa danh gần nhất. Dòng thứ hai (nếu có) xác định khoảng cách đến khu du lịch giải trí, hoặc đầu mối giao thông lớn. Dòng thứ ba (dòng cuối cùng) chỉ dẫn khoảng cách đến thành phố lớn (cấp cao nhất) mà tuyến đường đi qua. Biển này được đặt ở bên lề đường ngay khi vào đường cao tốc và sẽ được lặp lại với khoảng cách lớn hơn 10 km. Chi tiết biển chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách được quy định trong Phụ lục 22 của Quy chuẩn này.

a) Biển chỉ dẫn hai địa điểm

b) Biển chỉ dẫn ba địa điểm

Hình 21. Biển số 465 chỉ dẫn địa điểm và khoảng cách

Điều 32. Sơ đồ lối ra một chiều

Biển số 466 chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều tại tất cả các nút giao trên đường cao tốc, được bố trí ở trên giá long môn (Hình 25). Chi tiết biển chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều được quy định trong Phụ lục 23 của Quy chuẩn này.

Hình 25. Biển số 466 chỉ dẫn sơ đồ lối ra một chiều

Điều 33. Nhập làn

Biển số 467a chỉ dẫn vị trí nhập làn xe, được sử dụng để chỉ dẫn cho người điều khiển phương tiện giao thông biết trước sắp đến vị trí nhập làn xe (Hình 26a). Biển số 467a được sử dụng kết hợp với biển chỉ dẫn khoảng cách đến vị trí nhập làn xe (Biển số 467b), được thể hiện trong Hình 26b. Biển chỉ dẫn vị trí nhập làn được đặt bên lề đường gần vị trí nút giao tại điểm nhập làn xe. Chi tiết biển chỉ dẫn nhập làn được quy định trong Phụ lục 24 của Quy chuẩn này.

Hình 26. Biển số 467 chỉ dẫn vị trí nhập làn

Hình 27. Biển số 468 chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

Điều 34. Chướng ngại vật phía trước

Biển số 468 chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước để báo cảnh báo phía trước có sự cản trở lưu thông bình thường (nằm bên trong phần xe chạy hay ngay sát phần đường xe chạy) và chỉ dẫn hướng đi qua đó cần đặt biển. Biển số 468a chỉ dẫn đi theo hướng bên trái; Biển số 468b chỉ dẫn đi được cả hai hướng; Biển số 468c chỉ dẫn đi theo hướng bên phải (Hình 27). Biển chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước gồm các đường xiên màu đen được bố trí trên nền màu vàng huỳnh quang. Chi tiết biển chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước được quy định trong Phụ lục 25 của Quy chuẩn này.

Điều 35. Hướng rẽ

Biển số 469 chỉ dẫn hướng rẽ để nhắc người điều khiển phương tiện chuẩn bị đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm, có bán kính cong nhỏ (Hình 28). Biển được đặt ở phía lưng đường cong, cách mép lề đường 0,5 m hoặc đặt trên dải phân cách giữa đối với đường có hai chiều xe chạy riêng biệt. Chi tiết biển chỉ dẫn hướng rẽ được quy định trong Phụ lục 26 của Quy chuẩn này. Khoảng cách lắp đặt Biển số 469 phụ thuộc vào bán kính cong và tốc độ lưu thông trên nhánh rẽ ra khỏi đường cao tốc, được quy định trong Bảng 4.

Hình 28. Biển số 469 chỉ dẫn hướng rẽ

Bảng 4. Quy định về khoảng cách đặt Biển số 469

Điều 36. Số điện thoại khẩn cấp

Biển số 470 sử dụng chữ màu trắng trên nền màu xanh lá cây, cung cấp số điện thoại khẩn cấp cho người điều khiển phương tiện giao thông trong trường hợp khẩn cấp, xảy ra sự cố, tai nạn trên đường cao tốc (Hình 29). Biển này được lắp đặt bên lề đường. Chi tiết biển chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp được quy định trong Phụ lục 27 của Quy chuẩn này.

Hình 29. Biển số 470 chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp

Điều 37. Giữ khoảng cách lái xe an toàn

Biển số 471 sử dụng chữ màu đen trên nền màu vàng huỳnh quang có viền màu đen (Hình 30). Biển này thông báo cho người điều khiển phương tiện biết để giữ khoảng cách lái xe an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Quy định chi tiết biển chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn được trình bày trong Phụ lục 28 của Quy chuẩn này.

Hình 30. Biển số 471 chỉ dẫn giữ khoảng cách lái xe an toàn

a) Biển số 472a

b) Biển số 472b

Hình 31. Biển số 472 chỉ dẫn khoảng cách đến trạm thu phí

Điều 39. Giảm tốc độ

Biển số 473 cảnh báo cho người điều khiển phương tiện chú ý lái xe và giảm tốc độ tại khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông (Hình 32). Biển này sử dụng chữ màu đen trên nền màu vàng huỳnh quang, được đặt tại các vị trí cần thiết phải giảm tốc độ, như vào khu vực đường cong nguy hiểm hoặc khu vực sắp đến trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ, khu vực hay có sương mù,…. Thông thường, biển này được lắp đặt bên lề đường ở vị trí dễ quan sát hoặc trên giá kiểu khung. Chi tiết biển chỉ dẫn giảm tốc độ được quy định tại Phụ lục 30 của Quy chuẩn này.

Hình 32. Biển số 473 chỉ dẫn giảm tốc độ

Điều 40. Lối ra đường cao tốc

Biển số 474 sử dụng chữ màu trắng trên nền màu xanh lá cây, chỉ dẫn lối ra đường cao tốc, được đặt bên lề đường hoặc trên giá kiểu khung tại vị trí trước lối ra đường cao tốc. Chi tiết biển chỉ dẫn lối ra đường cao tốc được quy định trong Phụ lục 31 của Quy chuẩn này.

Hình 33. Biển số 474 chỉ dẫn lối ra

Chương 5 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Điều 41. Nguyên tắc quản lý

1. Các tuyến đường cao tốc khi đưa vào khai thác, hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc phải được bố trí đầy đủ theo quy định tại Quy chuẩn này.

2. Trên các tuyến đường cao tốc đang khai thác, các biển chỉ dẫn không phù hợp với Quy chuẩn này hiện vẫn đang sử dụng phải được điều chỉnh, thay thế dần từng bước trong vòng 5 năm để tránh lãng phí; các biển chỉ dẫn bổ sung mới phải tuân thủ theo quy định của Quy chuẩn này.

3. Khi thiết kế xây dựng mới hoặc thiết kế nâng cấp, mở rộng đường cao tốc, hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc phải tuân thủ theo Quy chuẩn này. Hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc là một hạng mục công trình phải hoàn thành trước khi bàn giao tuyến đường cao tốc cho đơn vị quản lý.

4. Ngoài những biển chỉ dẫn trên đường cao tốc trong Quy chuẩn này, căn cứ vào tình hình thực tế Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất, sửa đổi, bổ sung các biển chỉ dẫn cần thiết khác trên đường cao tốc, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

6. Cấm trồng cây, xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị làm che khuất biển chỉ dẫn trên đường cao tốc.

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đường cao tốc

1. Cơ quan quản lý đường cao tốc có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn này; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc trong việc bố trí hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này.

2. Số hiệu của tuyến đường cao tốc mới không có trong Quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc ở Việt Nam tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được Bộ Giao thông vận tải cập nhật, bổ sung trong quá trình triển khai xây dựng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư hoặc của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 43. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc

1. Đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc có nhiệm vụ chấp hành các quy định trong Quy chuẩn này, đảm bảo hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc được bố trí đầy đủ, thống nhất và rõ ràng. Trường hợp biển chỉ dẫn trên đường cao tốc bị mất, hư hỏng, mờ hoặc chưa phù hợp với quy định trong Quy chuẩn này phải có biện pháp sửa chữa, bổ sung và thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc.

2. Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc trong phạm vi chức trách của mình kịp thời phát hiện hư hỏng, mất mát và các hành vi xâm hại hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, báo cáo về cơ quan quản lý đường cao tốc hoặc lập biên bản xử lý những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Nếu không khắc phục kịp thời, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 44. Trách nhiệm của người tham gia giao thông trên đường cao tốc

1. Người tham gia giao thông trên đường cao tốc phải tuyệt đối tuân thủ các quy định trong Luật Giao thông đường bộ, biển báo hiệu đường bộ và hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc.

2. Hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc là tài sản của Nhà nước, là phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn xảy ra trên đường cao tốc. Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, không được tự ý di chuyển, chiếm đoạt, làm hư hỏng hoặc làm giảm hiệu lực và tác dụng của hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc; có trách nhiệm báo cho cơ quan quản lý đường cao tốc khi phát hiện các hư hỏng, mất mát, bất cập của hệ thống biển chỉ dẫn trên đường cao tốc.

3. Người nào làm hư hỏng, mất mát biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, ngoài việc phải chịu trách nhiệm bồi thường về các thiệt hại do mình gây ra, còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 45. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn việc thiết kế và lắp đặt biển chỉ dẫn trên đường cao tốc theo quy định của Quy chuẩn này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để được xem xét, giải quyết, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ CHỮ VIẾT VÀ CHỮ SỐ

Đơn vị: cm – Chiều cao chữ 10 cm – gt2.

Bảng kê chi tiết kỹ thuật kiểu chữ gt1

Đơn vị: cm – Chiều cao chữ 10,0 cm

Bảng kê chi tiết kỹ thuật kiểu chữ gt2

Đơn vị: cm – Chiều cao chữ 10 cm

PHỤ LỤC 2

KÍCH THƯỚC MŨI TÊN

a) Mũi tên chỉ làn:

Kích thước mũi tên

b) Mũi tên chỉ hướng:

Kích thước mũi tên PHỤ LỤC 3

KÝ HIỆU VÀ SỐ HIỆU ĐƯỜNG CAO TỐC

PHỤ LỤC 4

KÍCH THƯỚC KÝ HIỆU ĐƯỜNG BỘ

a) Kích thước ký hiệu đường cao tốc:

+ Kích thước cỡ chữ 40 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 33 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 30 cm:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Kích thước ký hiệu quốc lộ:

+ Kích thước cỡ chữ 40 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 33 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 30 cm:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

c) Kích thước ký hiệu đường tỉnh:

+ Kích thước cỡ chữ 40 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 33 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 30 cm:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

d) Kích thước ký hiệu đường huyện:

+ Kích thước cỡ chữ 40 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 33 cm:

+ Kích thước cỡ chữ 30 cm:

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 5

BIỂN CHỈ DẪN SƠ ĐỒ VÀ KHOẢNG CÁCH ĐẾN NÚT GIAO VỚI ĐƯỜNG DẪN VÀO ĐƯỜNG CAO TỐC

a) Biển số 450a:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Biển số 450b:

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 6

BIỂN CHỈ DẪN LỐI VÀO ĐƯỜNG CAO TỐC

a) Biển số 451a:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Biển số 451b:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 7

BIỂN CHỈ DẪN BẮT ĐẦU ĐƯỜNG CAO TỐC

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 8

BIỂN CHỈ DẪN KẾT THÚC ĐƯỜNG CAO TỐC

a) Biển số 453a:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Biển số 453b:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 9

BIỂN CHỈ DẪN KHOẢNG CÁCH ĐẾN LỐI RA PHÍA TRƯỚC

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 10

BIỂN CHỈ DẪN KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC LỐI RA TIẾP THEO

a) Biển số 455a:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

b) Biển số 455b:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

c) Biểu tượng lối ra

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 11

BIỂN CHỈ DẪN TRẠM DỪNG NGHỈ

a) Biển số 456a:

+ Biển có ba dịch vụ:

+ Biển có bốn dịch vụ:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Biển số 456b:

+ Biển có ba dịch vụ:

+ Biển có bốn dịch vụ:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

c) Biển số 456c:

+ Biển có ba dịch vụ:

+ Biển có bốn dịch vụ:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

d) Biểu tượng trạm dừng nghỉ:

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 12

BIỂN CHỈ DẪN NƠI ĐỖ XE TRONG TRẠM DỪNG NGHỈ

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 13

BIỂU TƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

1. Điện thoại: Đơn vị: cm

2. Trạm sửa chữa: Đơn vị: cm

3. Cấp cứu: Đơn vị: cm

4. Nhà vệ sinh: Đơn vị: cm

5. Nhà nghỉ: Đơn vị: cm

6. Phục vụ người khuyết tật: Đơn vị: cm

7. Xăng dầu: Đơn vị: cm

8. Ăn uống: Đơn vị: cm

9. Cảnh sát giao thông: Đơn vị: cm

10. Nơi cung cấp thông tin: Đơn vị: cm

11. Nơi rửa xe: Đơn vị: cm

PHỤ LỤC 14

BIỂN CHỈ DẪN KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC TRẠM DỪNG NGHỈ TIẾP THEO

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 15

BIỂN CHỈ DẪN KHU THAM QUAN, DU LỊCH

a) Biển số 459a:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Biển số 459b:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

d) Biểu tượng khu du lịch:

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 16

BIỂN CHỈ DẪN CỘT LÝ TRÌNH KILÔMÉT

Thông số kỹ thuật yêu cầu của Biển số 460a Thông số kỹ thuật yêu cầu của Biển số 460b Thông số kỹ thuật yêu cầu của Biển số 460c PHỤ LỤC 17

BIỂN CHỈ DẪN KHU DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ GIẢI TRÍ

a) Biển số 461a:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Biển số 461b:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

c) Biển số 461c:

d) Biển số 461d:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 18

BIỂU TƯỢNG KHU CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ GIẢI TRÍ

1. Sân bay: Đơn vị: cm

2. Bến xe khách: Đơn vị: cm

3. Bến tàu: Đơn vị: cm

4. Bến tàu thủy: Đơn vị: cm

5. Khu công nghiệp: Đơn vị: cm

6. Đập thủy điện: Đơn vị: cm

7. Sân gôn: Đơn vị: cm

8. Khu câu cá: Đơn vị: cm

9. Bãi tắm biển, khu bơi lội: Đơn vị: cm

10. Rừng sinh thái: Đơn vị: cm

PHỤ LỤC 19

BIỂN CHỈ DẪN TẦN SỐ TRÊN SÓNG RADIO

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 20

BIỂN CHỈ DẪN TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE

1. Biển số 463a:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

2. Biển số 463b

Thông số kỹ thuật yêu cầu

3. Biển số 463c:

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 21

BIỂN CHỈ DẪN ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

1. Biển số 464a:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu

2. Biển số 464b:

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 22

BIỂN CHỈ DẪN ĐỊA ĐIỂM VÀ KHOẢNG CÁCH

1. Biển số 465a:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

2. Biển số 465b:

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 23

BIỂN CHỈ DẪN SƠ ĐỒ LỐI RA MỘT CHIỀU

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 24

BIỂN CHỈ DẪN NHẬP LÀN

a) Biển số 467a:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

b) Biểu tượng vị trí nhập làn xe:

Thông số kỹ thuật yêu cầu

c) Biển số 467b:

L là chiều rộng biển; W là chiều cao biển.

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 25

BIỂN CHỈ DẪN CHƯỚNG NGẠI VẬT PHÍA TRƯỚC

Thông số kỹ thuật yêu cầu PHỤ LỤC 26

BIỂN CHỈ DẪN HƯỚNG RẼ

Thông số kỹ thuật yêu cầu

Tiêu Chuẩn Ngành 22Tcn 331: 2005 Biển Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc Điều Phạm Vi Áp Dụng

TIÊU CHUẨN NGÀNH

22TCN 331:2005

BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này chủ yếu quy định các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, các loại báo hiệu đường bộ khác tuân thủ theo quy định của “Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN – 237 – 01.

Điều 2. Thuật ngữ đường cao tốc

Thuật ngữ đường cao tốc sử dụng trong tài liệu này được hiểu như sau:

Đường cao tốc là đường chỉ dành cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác.

Điều 3. Chức năng biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

– Chỉ hướng những nơi đến, những thành phố hoặc những tuyến đường tại nút giao;

– Thông báo chuẩn bị tới nút giao;

– Chỉ dẫn người lái xe vào làn đường phù hợp trước khi tách hoặc nhập làn giao thông;

– Xác định tên đường và hướng tuyến;

– Xác định khoảng cách tới những điểm đến phía trước;

– Chỉ dẫn đến các dịch vụ khác như: xe buýt, khu nghỉ ngơi, nơi danh lam thắng cảnh và giải trí;

– Cung cấp các thông tin có ích khác cho người sử dụng đường.

Điều 4. Yêu cầu đối với biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Các báo hiệu trên đường cao tốc phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

– Kích cỡ chữ, số và ký hiệu đủ lớn để người lái xe nhìn rõ và đọc hết trong phạm vi xe chạy 150m;

– Những từ ghi trên biển phải ngắn gọn, dễ hiểu;

– Các biển báo hiệu trên đường cao tốc đều phải dùng loại làm bằng vật liệu phản quang;

– Đối với các chỗ giao nhau khác mức liên thông thì phải đặt biển báo hiệu báo cho lái xe biết trước 10 giây.

Điều 5. Màu sắc của biển chỉ dẫn

Trừ những quy định khác chữ, số, hình vẽ trên biển được thể hiện bằng màu trắng trên nền màu xanh lá cây và đường viền mép biển là màu trắng.

Điều 6. Kích thước và kiểu chữ – Kích thước biển chỉ dẫn

Đối với tất cả các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, các kích thước biển và nội dung ghi trong biển chỉ dẫn được xác định theo nguyên tắc sau:

– Kích thước nội dung của biển chỉ dẫn xác định trước và kích thước bên ngoài biển chỉ dẫn được xác định sau.

-Tên địa danh, tên phố, tên đường và các chú thích khác được viết bằng chữ in hoa (xem phụ lục 2).

Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc gồm hai thứ tiếng: Tiếng Việt và Tiếng Anh, chiều cao chữ Tiếng Việt và chữ Tiếng Anh tương ứng theo bảng sau đây (tương ứng với tầm nhìn từ 250m đến 400m):

Chiều cao chữ tiếng Việt (mm)

200

300

400

Chiều cao chữ tiếng Anh (mm)

150

200

250

Chiều cao chữ “đường cao tốc” bằng chiều cao chữ “freeway” tương ứng.

Khoảng cách giữa các từ trong một dòng bằng chiều cao của chữ của dòng đó.

Khoảng cách giữa dòng tiếng Việt và dòng tiếng Anh bằng chiều cao chữ tiếng Anh.

Khoảng cách giữa dòng tiếng Anh đến dòng tiếng Việt tiếp theo bằng chiều cao chữ tiếng Anh.

Kích thước chi tiết các loại chữ viết cùng với khoảng dãn cách giữa các chữ được quy định trong Phụ lục 2.

Khoảng trống ở phía trên, phía dưới biển có kích thước bằng chiều cao chữ tiếng Việt.

Mỗi dòng của biển đều bố trí cân chính giữa biển chỉ dẫn.

Khoảng trống ở phía bên trái và bên phải biển (của dòng dài nhất) có kích thước bằng chiều cao của chữ tiếng Việt.

Điều 7. Đường viền của biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Đường viền xung quanh biển rộng 50mm đối với các biển có kích thước lớn hơn hoặc bằng 3000 x 1000mm và rộng 30mm đối với biển có kích thước nhỏ hơn.

Bán kính cong của đường viền xung quanh biển có trị số bằng 1/8 lần kích thước cạnh nhỏ hơn của biển báo hiệu nhưng không nhỏ hơn 300mm.

Điều 8. Ký hiệu mũi tên trên biển chỉ dẫn

Trên tất cả các biển chỉ lối ra thì:

– Mũi tên xiên hướng lên phía trên được dùng để chỉ lối ra, phía và chiều nghiêng của mũi tên phù hợp với vị trí của lối ra.

– Mũi tên thẳng hoặc xiên hướng xuống dưới (chỉ sử dụng ở biển bố trí trên cao) để quy định làn xe đi tới một địa điểm hay một tuyến đường nào đó mà chỉ có thể đến nếu đi theo làn xe chỉ định.

– Mũi tên nằm ngang được dùng để chỉ hướng đến một đích nào đó trên biển chỉ dẫn. Kích thước mũi tên phụ thuộc vào chiều cao chữ.

Kích thước chi tiết của các mũi tên được quy định trong phụ luc 3.

Điều 9. Lắp đặt biển chỉ dẫn trên giá kiểu khung

– Việc nhận biết lối vào đường cao tốc từ các đường cấp thấp hơn là cần thiết. Phải đặt trên đường nối với đường cao tốc biển chỉ dẫn phía trước có đường cao tốc, biển chỉ dẫn này phải bố trí sao cho người lái xe không bị rối thông tin và không bị cản trở tầm nhìn.

– Bố trí biển chỉ dẫn trên đường cao tốc bằng giá long môn và các kết cấu khác tương tự ngay phía trên làn xe để người lái xe có thể dễ dàng nhận thấy các biển chỉ dẫn từ xa.

Chiều cao tối thiểu từ đáy biển đến mặt đường không nhỏ hơn 5,2m.

Chân giá long môn cách mép ngoài lè đường tối tiểu là 1,8m. (Hình 1).

Điều 10. Các loại biển chỉ dẫn

1. Biển chỉ dẫn sơ đồ lối vào và khoảng cách đến đường cao tốc. (biển số 450)

2. Biển chỉ dẫn nút giao phía trước. (biển số 451)

3. Biển chỉ dẫn số lượng lối ra tiếp theo. (biển số 452)

4. Biển chỉ dẫn dịch vụ chung (biển số 453).

5. Biển chỉ dẫn khu vực nghỉ ngơi, thăm quan, du lịch (biển số 454).

6. Biển chỉ dẫn lý trình Kilômét (biển số 455).

7. Biển chỉ dẫn dịch vụ công cộng (biển số 456).

8. Biển chỉ dẫn thông tin trên sóng ra-di-ô (AM hay FM) (biển số 457)

9. Biển chỉ dẫn trạm cân (biển số 458).

10. Biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng (biển số 459)

11. Biển chỉ dẫn bổ sung (biển số 460).

12. Biển chỉ dẫn khoảng cách (biển số 461)

13. Biển báo hiệu “Lối ra một chiều” (EXIT ONLY) (biển số 462)

14. Biển chỉ dẫn lối ra (biển số 463).

15. Biển chỉ dẫn kiểu sơ đồ (biển số 464).

16. Biển báo hiệu chướng ngại vật phía trước (biển 465).

17. Biển báo hiệu hướng rẽ (Biển số 466).

Hình 1 Giá long môn lắp đặt biển báo hiệu

PHỤ LỤC 1. CÁC LOẠI BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

1. Biển số 450 “Biển chỉ dẫn sơ đồ lối vào và khoảng cách đến đường cao tốc”

– Biến chỉ dẫn sơ đồ lối vào đường cao tốc: Biển số 450a – Biển mô tả sơ đồ lối vào đường cao tốc. Biển đặt cách lối vào tối thiểu bằng tầm nhìn một chiều của cấp đường trên đường xe đang chạy.

450a

– Biển chỉ dẫn khoảng cách đến đường cao tốc – Biển số 450 b,c,d):

Dùng để báo trước khoảng cách sắp vào đường cao tốc. Biển số 450b biểu thị còn cách cửa vào đường cao tốc 1km, biển số 450c biểu thị còn cách cửa vào đường cao tốc 500m, biển 450d biểu thị còn cách cửa vào đường cao tốc 200m.

– Biển 450e – lối vào đường cao tốc:

Biển này đặt ở vị trí bắt đầu vào làn tăng tốc trên đường cao tốc.

– Biển số 450f – Bắt đầu đường cao tốc

– Biển số 450g, h – Chỉ khoảng cách đến điểm kết thúc đường cao tốc

Biển 450h có chữ viết, viền màu đen trên nền màu vàng.

– Biển số 450i – Kết thúc đường cao tốc

2. Biển số 451 “Biển chỉ dẫn nút giao phía trước”

Biển chỉ ra khoảng cách tới nút giao phía trước, tùy thuộc vào quy mô nút giao mà bố trí 3 biển cách 1km, 2km và 4km trước nút giao hay chỉ sử dụng 1 biển và đặt trước nút giao 1km. Giá trị khoảng cách ghi trên biển chỉ lấy số nguyên không lấy số lẻ.

3. Biển số 452 “Biển chỉ dẫn số lượng lối ra tiếp theo”

Để báo trước khi qua khu vực phía trước có nhiều nút giao. Biển được lắp đặt ở phía trước nút giao đầu tiên để chỉ số lượng lối ra tiếp theo.

4. Biển số 453 “Biển chỉ dẫn dịch vụ chung”

Các cỡ chữ viết và chữ số tuân thủ các yêu cầu liệt kê trong các bảng từ Bảng 1 đến 3. Các biểu tượng có thể được sử dụng để thay thế chữ viết, nhưng các biểu tượng và chú thích các dịch vụ bằng chữ không được lẫn lộn với nhau. Chi tiết xin xem phụ lục 4.

Khoảng cách đến các điểm dịch vụ được báo trước trong biển chỉ dẫn dịch vụ chung với cự ly 2km (Biển số 453a), 1km (Biển số 453b) và ngay trước lối vào khu vực dịch vụ chung (Biển số 453c).

Các điểm dịch vụ này phải có thiết kế thuận tiện để vào và ra đường cao tốc tiếp tục hành trình.

Chỉ có các điểm dịch vụ đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu mới được thể hiện trên biển chỉ dẫn dịch vụ chung. Các dịch vụ chung bao gồm:

– ăn uống

– Điện thoại

– Xăng dầu

– Nghỉ trọ

– Bệnh viện

– Trạm sửa chữa

– Chỗ đổ rác

– Dịch vụ cho những người tàn tật

– Thông tin du lịch

– Nơi thu nhận chất thải vệ sinh

– Cấp cứu

– Trạm cảnh sát

– Bãi đỗ xe tải

Không báo hiệu quá 6 loại dịch vụ chung trên một biển.

Khi sử dụng các biểu tượng (hình vẽ) để chỉ các dịch vụ hiện có, chúng phải được sắp xếp theo thứ tự như sau: A. Sáu dịch vụ:

– Hàng trên : Xăng dầu hoặc Gas – ăn uống – Nhà nghỉ;

– Hàng dưới : Điện thoại – Bệnh viện – Trạm sửa chữa;

B. Bốn dịch vụ:

– Hàng trên : Xăng dầu hoặc Gas – ăn uống;

– Hàng dưới : Nhà nghỉ – Điện thoại;

C. Ba dịch vụ: Xăng dầu hoặc Gas – ăn uống – Nhà nghỉ

Nếu điểm địch vụ tiếp theo cách xa hơn 16 km thì phải cắm biển 460c “Các dịch vụ tiếp theo” (Xem phần biển chỉ dẫn bổ xung). Có thể cắm kết hợp bên dưới biển chỉ hướng lối ra.

Chi tiết biển chỉ dẫn dịch vụ chung được quy định trong phụ lục 4.

5. Biển số 454 “Biển chỉ dẫn khu vực nghỉ ngơi, thăm quan du lịch”

Biển chỉ dẫn bao gồm: Biển có thể viết bằng chữ hoặc sử dụng hình vẽ biểu tượng thay thế.

– Khu vực đỗ xe (biển số 454a, b);

– Trạm nghỉ ngơi (biển số 454c, d);

– Khu vực thăm quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa (biển số 454e, f, g) .

6. Biển số 455 “Biển chỉ dẫn lý trình kilômét”

Biển chỉ dẫn Kilômét trên đường cao tốc có chữ, số và viền màu trắng trên nền màu xanh lá cây, biển rộng 250mm (Đường có tốc độ xe chạy phổ biến 60 và 80 km/h) và rộng 300mm (Đường có tốc độ thiết kế 100 và 120km/h), cao 600mm, 900mm và 1200mm đối với biển 1, 2 và 3 chữ số. Biển được đặt các mép lề đường 1,8m.

Chi tiết biển chỉ dẫn lý trình kilômét được quy định trong phụ lục 5.

7. Biển số 456 “Biển chỉ dẫn dịch vụ công cộng”

Các biển này chỉ được sử dụng khi có yêu cầu (định hướng cho người sử dụng đường, chỉ dẫn các điểm hoạt động phục vụ lới ích công cộng). Chi tiết xin xem phụ lục 6.

456a 456b 456c

Sân bay Bến xe buýt Bến tàu hỏa, tàu điện

Chi tiết biển chỉ dẫn dịch vụ công cộng được quy định trong phụ lục 6.

8. Biển số 457 “Biển chỉ dẫn thông tin trên sóng ra-di-ô”

Biển được sử dụng ở những khu vực thời tiết hay thay đổi ảnh hưởng tới sự di lại của các phương tiện, hoặc điều kiện đi lại đặc biệt.

Biển thể hiện tần số sóng radiô phát về thông tin thời tiết và điều kiện đi lại.

Không thể hiện quá 3 tần số đối với mỗi băng tần trên một biển.

9. Biển só 458 “Biển chỉ dẫn trạm cân”

Biển chỉ dẫn trạm cân bao gồm:

Biển 458a: chỉ khoảng cách đến trạm cân. Biển 458b: Chỉ hướng đến trạm cân

Biển 458c: Chỉ lối vào trạm cân. Biển đặt ở góc ngã ba giữa đường cao tốc và đường vào trạm cân

Cách bố trí biển chỉ dẫn xin xem hình 2

Hình 2. Bố trí biển chỉ dẫn trạm cân

10. Biển số 459 “Biển chỉ dẫn địa điểm và phương hướng”

Biển số 459 (a, b, c, d) Biển dùng để chỉ dẫn cho một làn cụ thể, chỉ nơi đến, tên đường hay số hiệu tuyến đường và hướng đến. Trên biển này có sử dụng thêm mũi tên thẳng đứng hướng xuống dưới hoặc xiên để chỉ làn có hiệu lực đến một đích nào đó. Biển được bố trí ngay phía trên làn xe.

Biển số 459 (e, f) được sử dụng khi chỉ dẫn địa điểm và hướng đến 2 hoặc 3 nơi. Biển thường bố trí ở bên đường, cách mép lề đường 1,8m.

11. Biển số 460 “Biển chỉ dẫn bổ sung”

A. Biển lối ra phía trước tiếp theo bổ sung: Biển có 1 hàng chữ

Hoặc biển có 2 hàng chữ nếu bố trí một hàng chữ thì bề rộng biển lớn hơn biển chỉ dẫn nút giao phía trước

Biển này sử dụng khi khoảng cách giữa hai nút giao lớn hơn 8km. Biển được bố trí phía dưới biển chỉ dẫn nút giao phía trước gần nút giao nhất.

B. Biển “Các dịch vụ tiếp theo”

các dịch vụ tiếp theo

12. Biển số 461 “Biển chỉ dẫn khoảng cách”

Biển gồm 2 hoặc 3 dòng mang tên của đích đến và khoảng cách tới đích đó. Khoảng các tính bằng kilômét.

Dòng thứ nhất xác định vị trí nút giao sắp đến và địa danh.

Dòng thứ hai (nếu có) xác định khoảng cách đến khu du lịch giải trí, hoặc đầu mối giao thông lớn.

Dòng thứ 3 (hoặc dòng cuối cùng) chỉ khoảng cách đến thành phố lớn (cấp cao nhất) mà tuyến đường đi qua.

13. Biển số 462 “Biển báo hiệu lối ra một chiều” (EXIT ONLY)

Các biển báo hiệu lối rẽ tại các nút giao được bố trí ở trên cao (giá long môn).

Biển “Lối ra một chiều” 462a sẽ được sử dụng trên tất cả các biển báo hiệu trước lối rẽ ra tại các nút giao. Đối với lối rẽ phía bên trái, trong biển báo hiệu trước lối rẽ, Đối với biển chỉ dẫn kiểu sơ đồ, thông báo “Lối ra một chiều” loại 462b sẽ được sử dụng mà không có mũi hướng xuống dưới (xem biển số 464). Biển có chữ viết và hình mũi tên (nếu có) màu đen trên nền màu vàng.

14. Biển số 463 “Biển chỉ dẫn lối ra”

Biển số 463a “Biến báo phía trước có lối ra”

Để báo hiệu phía trước có lối ra và số hiệu lối ra phải cắm biển 463a, biển đặt trước lối ra ít nhất là 2,5km.

Biển số 463 (b, c, d, e) “Biển chỉ dẫn số hiệu lối ra”

Để thông báo lối ra và số hiệu lối ra phía trước phải cắm biển số 463b (cách lối ra 2km), biển số 463c (cách lối ra 1km) và biển số 463d (cách lối ra 500m).

Biển số 463e – (đặt ở góc lối rẽ):Biển đặt ở góc giữa đường chính và đường rẽ. Biển chỉ hướng lối ra báo cho người lái xe biết phía trước có lối ra.

Đối với biển chôn dưới đất thì biển được đặt trước khi bắt đầu vào làn giảm tốc.

Đối với biển được lắp đặt trên đầu thì biển phải đặt ngay phía trên làn đường cho phép rẽ.

Biển bao gồm các nội dung: số hiệu lối ra (nếu có), tên đường ra và mũi tên xiên hướng lên trên, phía và hướng xiên của mũi tên phải phù hợp với lối ra.

Nếu lối ra có 2 của thì phải đặt biển số 463 (f, g) bao gồm các nội dung:

hướng đến và số hiệu lối ra.

Biển số 463 (h, i, k) “Biển chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra”:

Để chỉ khoảng cách đến lối ra phải lắp đặt biển số 463 (h, i, k), biển đặt cách lối ra 300m (Biển số 463h), 200m (biển số 463i) và 100m (biển số 463k). Chi tiết biển chỉ dẫn khoảng cách đến lối ra được quy định trong phụ lục 7.

Biển số 463 (l, m, n) “Biển chỉ lối ra” tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của lối ra mà cắm biển số 463 (l, m, n). Nếu chỉ dùng để chỉ lối ra dùng biển số 463l, nếu kết hợp chỉ hướng đến dùng biển số 463m, nếu chỉ hướng đến và chỉ số hiệu lối ra dùng biển số 463n.

15. Biển số 464 “Biển chỉ dẫn kiểu sơ đồ”

Biển chỉ dẫn kiểu sơ đồ biểu thị sơ đồ bố trí lối ra khỏi đường chính trong mối quan hệ với đường chính.

Nguyên tắc thiết kế biển sơ đồ:

– Sơ đồ dạng đơn giản.

– Không sử dụng biểu tượng, hình vẽ để thay thế đầu mũi tên.

– Không lắp đặt biển sơ đồ tại vị trí chỉ hướng ra.

– Sơ đồ không miêu tả làn giảm tốc.

– Mỗi mũi tên chỉ biểu thị cho một đích và không quá hai mũi tên trên một biển.

– Mũi tên chỉ đường thoát ra ngắn hơn mũi tên chỉ đường chính.

– Thân mũi tên có biểu thị các vạch phân làn tương ứng.

– Tên đường được bố trí bên trên, còn nơi đến được bố trí ngay bên dưới.

16. Biển số 465 “Biển báo hiệu chướng ngại vật phía trước ” Để báo cảnh báo phía trước có sự cản trở lưu thông bình thường (nằm bên trong phần xe chạy hay ngay sát phần đường xe chạy) và chỉ dẫn hướng đi qua đó cần đặt biển số 465(a, b, c) . Chi tiết biển báo hiệu chướng nagị vật phía trước được quy định trong phụ lục 8.

17. Biển số 466(a, b) “Biển báo hiệu hướng rẽ” Để nhắc nhở người lái xe chuẩn bị đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm, có bán kính cong nhỏ phải cắm biển số 466. Biển được đặt ở phía lưng đường cong, cách mép lề đường 1,8m hoặc đặt trên dải phân cách giữa đối với chiều ngược lại. Chi tiết biển báo hiệu hướng rẽ được quy định trong phụ lục 9.

PHỤ LỤC 2. QUY ĐỊNH VỀ CHỮ VIẾT VÀ CON SỐ SỬ DỤNG TRONG CÁC BIỂN BÁO HIỆU TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Bảng 1. Chi viết chữ và số Tiếng việt