【#1】Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất Năm 2021

Giấy phép lái xe hay còn gọi là bằng lái xe nếu bị mấy có thể xin cấp lại theo quy định của pháp luật hiện nay. Luật sư tư vấn, phân tích và giới thiệu một số biểu mẫu phục vụ quá trình cấp lại, thi giấy phép lái xe, cụ thể:

1. Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…)

Tôi là:………………………………………………. Quốc tịch………………………….

Sinh ngày:…../…../….. Nam, Nữ: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………..

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):……….. cấp ngày …../…../…..

Nơi cấp:…………………. Đã học lái xe tại:…………………… năm…………………

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:……………………….. số:………………………

do:…………………………………………………………………… cấp ngày …../…../…..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:……

Lý do:………………………………………………………………………………………………….

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe;

2. Mẫu danh sách thí sinh được cấp giấy phép lái xe

3. Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch lại

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…)

4. Mẫu báo cáo tổng hợp cấp, đổi giấy phép lái xe

Tháng ….. năm ……..

Số ấn chỉ hỏng: AA123456, AA123457 …………..

5. Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch cấp GPLX

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hiện nay:

6. Mất giấy phép lái xe thì làm thế nào ?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lái xe bị mất Trường hợp Giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá hạn dưới 03 tháng

Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định, người có Giấy phép lái xe bị mất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lái xe như sau:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

– Hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe (nếu có);

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại Giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

– Bản sao CMND, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu còn thời hạn có ghi số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài)

Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện Giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại Giấy phép lái xe.

Trường hợp Giấy phép quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên

Người có Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

– Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;

– Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Người lái xe chuẩn bị 01 bộ hồ sơ dự sát hạch lại, bao gồm:

– Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn có ghi số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam); Hộ chiếu còn thời hạn (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài);

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

– Đơn đề nghị đổi (cấp lại) Giấy phép lái xe theo mẫu quy định có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;

– Bản chính hồ sơ gốc của Giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

Khoản 6 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định, thời gian cấp Giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

* Không mang giấy phép lái xe khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể như sau:

Đối với xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô:

– Không có Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (điểm b khoản 8 Điều 21). Ngoài ra bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết đinh xử phạt.

– Không mang theo Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (điểm a khoản 3 Điều 21). Trừ trường hợp Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (điểm c khoản 8 Điều 21). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (điểm i khoản 1 Điều 82).

Đối với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

– Không có Giấy phép lái xe:

+ Đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (điểm a khoản 5 Điều 21). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (điểm i khoản 1 Điều 82).

+ Đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe mô tô ba bánh: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (điểm b khoản 7 Điều 21). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (điểm i khoản 1 Điều 82).

– Không mang Giấy phép lái xe: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng (điểm c khoản 2 Điều 21) trừ trường hợp:

+Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (điểm b khoản 5 Điều 21) và bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (điểm i khoản 1 Điều 82).

+ Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (điểm c khoản 7 Điều 21) và bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (điểm i khoản 1 Điều 82).

Đối với xe máy chuyên dùng

– Không có bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng (khoản 2 Điều 22).

– Không mang theo bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thông đường bộ: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng (điểm b khoản 1 Điều 22).

Bộ phận tư vấn pháp luật giao thông – Công ty luật Minh Khuê

Trân trọng./.

Các câu hỏi thường gặp

Trả lời:

Câu hỏi: Hồ sơ dự sát hạch lại gồm những gì?

– Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn có ghi số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam); Hộ chiếu còn thời hạn (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài);

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

– Đơn đề nghị đổi (cấp lại) Giấy phép lái xe theo mẫu quy định có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;

– Bản chính hồ sơ gốc của Giấy phép lái xe bị mất (nếu có).

Trả lời:

Câu hỏi: Cần mang theo những giấy tờ gì khi tham gia giao thông?

Giấy đăng ký xe

Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thường gọi là bảo hiểm xe máy).

Trả lời:

Câu hỏi: Không có Giấy đăng ký xe đối với ô tô bị xử phạt như thế nào?

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (điểm a khoản 4 Điều 16). Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (điểm a khoản 6 Điều 16). Bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt (điểm e khoản 1 Điều 82). Trường hợp nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) thì bị tịch thu phương tiện (điểm đ khoản 6 Điều 16).

【#2】Phần Mềm Trắc Nghiệm Ôn Luyện Thi Lấy Giấy Phép Lái Xe Ôtô

Phần mềm Trắc nghiệm Luật Giao thông đường bộ được nhóm tác giả Tin học Xanh thực hiện, nhằm hỗ trợ kiến thức cho những người chuẩn bị thi lấy giấy phép lái xe các loại xe gắn máy, ô-tô, vận tải, xe khách,…

Phần mềm trắc nghiệm luật giao thông có nhiều chức năng như thi trắc nghiệm luật giao thông đường bộ Việt Nam , xem biển báo, tài liệu tham khảo, thống kê, xem đáp án… Đặc biệt, phần thi trắc nghiệm có thể hỗ trợ tốt cho người dùng nắm vững và vượt qua phần thi lý thuyết bắt buộc khi lấy giấy phép lái xe các loại. Người dùng còn có thể tự kiểm tra những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ của mình bằng cách chọn một đề thi ngẫu nhiên đã được xây dựng sẵn. Phần mềm còn thống kê những câu trả lời sai trong phần thi trắc nghiệm để giúp người dùng có thể tự rút kinh nghiệm. Người dùng cũng có thể xem lại ngay nội dung những câu hỏi và đáp án đúng của những câu mình đã trả lời sai ngay ở bên cạnh để tiết kiệm thời gian vừa dễ nhớ, nhớ lâu hơn.

Đây là chương trình trắc nghiệm luật giao thông online cho các thành viên của giao thông tuổi teen ( các bạn chưa phải là thành viên có thể đăng ký). Bộ để trắc nghiệm chuẩn của nhà Xuất bản Giao thông Vận tải.

Đối với thi lấy bằng xe máy hạng A1, A2:

Gồm 10 đề thi mẫu bao quát toàn bộ 120 câu hỏi luật giao thông đường bộ mới năm 2009 và bộ đề ngẫu nhiên (Thi thử), mỗi đề 15 câu trong đó có:

– 7 câu hỏi về Luật giao thông đường bộ

– 5 câu hỏi về biển báo đường bộ

– 3 câu hỏi sa hình

Bạn cần hoàn thành phần thi trong 10 phút (trung bình 40 giây 1 câu) như thi thực tế. Điểm đạt với phần thi lấy bằng xe máy là 12/15 điểm.

Đối với thi lấy bằng Ôtô B2:

gồm 30 đề thi mẫu, bao quát toàn bộ 405 câu hỏi luật giao đường bộ năm 2009 và bộ đề ngẫu nhiên (Thi thử) cho phép người học có thể làm đi làm lại nhiều lần để đánh giá kiến thức của mình. Mỗi đề gồm 30 câu trong đó:

– 7 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông

– 1 câu hỏi về tốc độ và khoảng cách

– 1 câu hỏi về nghiệp vụ vận tải

– 1 câu hỏi về đạo đức người lái xe

– 1 câu hỏi về Kỹ thuật lái xe

– 1 câu hỏi về Cấu tạo sửa chữa Ôtô

– 10 câu hỏi về Biển báo

– 8 câu hỏi về Sa Hình

Bạn cần hoàn thành phần thi trong 20 phút như thi thực tế. Điểm đạt với phần thi lấy bằng xe máy là 26/30 điểm.

Kết quả thi trắc nghiệm của người dùng được chúng tôi lưu trữ trên sever. Các bạn có thể xem kết quả trong mục “Kết quả thi trắc nghiệm”

Tham khảo :

Xây dựng trên Action Script và phát triển trên môi trường Flash Macromedia, phần mềm này truyền tải toàn bộ nội dung Luật Giao thông đường bộ với 405 câu hỏi cơ bản nhất trên giao diện web một cách trực quan sinh động.

Người thi lái xe Ôtô luôn luôn “ngại” nhất là phần Lý Thuyết. Vì thế, phần mềm có thể giúp ích rất nhiều người, giúp ai sở hữu nó vượt qua phần thi lý thuyết dễ dàng.

Phần mềm : Việt Nam

Sử dụng: Free

Dung lượng: 31 MB

Cách sử dụng:

– Ô đầu: type vào B2 (Hạng B2)

– Ô giữa: type vào 2 (khóa 2)

– Ô cuối: số NHỎ HƠN 200 (số báo danh)

Download: http://www.4shared.com/file/49865041…ai_xe_hoi.html

【#3】Đào Tạo, Cấp Giấy Phép Lái Xe Ô Tô Hạng Fc Cho Cbcs Csgt

Cục Cảnh sát giao thông vừa hoàn thành khóa đào tạo, cấp giấy phép lái xe ô tô hạng FC cho các học viên là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục. Việc tổ chức lớp đào tạo, cấp giấy phép lái xe hạng FC- Khóa I năm 2021 cho cán bộ thuộc Cục bước đầu nhằm giúp cán bộ thuộc Cục nói riêng và lực lượng CSGT nói chung có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ cũng như kỹ năng, thao tác đáp ứng được yêu cầu công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới.

CBCS Cảnh sát giao thông học sửa chữa xe container

Trong những năm qua, trước tình hình đảm bảo TTATGT ở nước ta đang diễn ra phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước – Chính phủ và Bộ Công an, Cục CSGT đã có nhiều chủ trương, biện pháp cấp bách để tăng cường đảm bảo TTATGT, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông, trong đó có việc xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng được yêu cầu của công tác đảm bảo TTATGT.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cuc trưởng Cục CSGT với các học viên

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch đào tạo, cấp giấy phép lái xe ô tô hạng FC cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục năm 2021.

Theo đó, lớp đào tạo, cấp giấy phép lái xe hạng FC- Khóa I năm 2021 gồm các nội dung: Luật Giao thông đường bộ; kiến thức mới về xe nâng hạng FC và thực hành kỹ năng lái xe trong hình cũng như trên đường giao thông công cộng. Thông qua lớp đào tạo giúp học viên nắm vững nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ hiện nay, cách bảo dưỡng, sửa chữa một số lỗi nhỏ của xe; công tác kiểm tra an toàn phương tiện FC trước khi tham gia giao thông và thao tác, kỹ năng, thao tác chuẩn khi lái xe tham gia giao thông.

Sau gần 1 tháng ôn tập, thực hành tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo lái xe thuộc Cục CSGT, các học viên Khóa I là cán bộ chiến sĩ thuộc Cục CSGT đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo. Được biết, mỗi năm, Cục CSGT sẽ đào tạo, cấp giấy phép lái xe ô tô hạng FC khoảng 10 khóa cho trên dưới 80 cán bộ chiến sĩ CSGT.

【#4】Quy Định Về Cách Tính Độ Tuổi Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1

Cho em hỏi em đủ 18 tuổi mà chưa đủ tháng thì mình thì giấy phép lái xe hạng A1 được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Cơ sở pháp lý :

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 59 và Điều 60 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định :

2.Giấy phép lái xe không thời hạn bao gồm các hạng sau đây:

a) Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;

Điều 60. Tuổi, sức khỏe của người lái xe

1. Độ tuổi của người lái xe quy định như sau:

a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3;

b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;

2. Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ của người lái xe.”

Như vậy, giấy phép lái xe hạng A1 được cấp cho người từ đủ 18 tuổi trở lên. Do đó, khi nào bạn đủ 18 tuổi (đủ ngày, đủ tháng và đủ năm) thì mới có thể tham gia học và thi sát hạch để lấy giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỐC ĐỘ TỐI THIỂU

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT LỖI QUÁ TẢI CẦU ĐƯỜNG

ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ CÓ ĐƯỢC PHÉP KÉO XE KHÁC, VẬT KHÁC KHÔNG ?

【#5】Điều Kiện Thi Giấy Phép Lái Xe Mô Tô

Hiện nay, tôi đủ 18 tuổi và muốn thi để nhận giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Vậy, quý công ty cho tôi hỏi điều kiện thi giấy lái xe mô tô là gì? Hồ sơ thi giấy phép lái xe gồm các giấy tờ gì? Sau khi thi đỗ thì bao nhiêu lâu sẽ được cấp Giấy phép lái xe để điều khiển? Nếu có giấy hẹn ngày lấy Giấy phép lái xe thì có điều khiển xe tham gia giao thông được không?

Thứ nhất, quy định về điều kiện thi giấy phép lái xe mô tô

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT như sau:

a) Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;

Mặt khác, theo điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 60 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định như sau:

“Điều 60. Tuổi, sức khỏe của người lái xe

1. Độ tuổi của người lái xe quy định như sau:

b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;

2. Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ của người lái xe.”

Như vậy, theo quy định trên thì điều kiện thi Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 là bạn phải đủ 18 tuổi trở lên và có sức khỏe phù hợp với loại xe bạn điều khiển.

Thứ hai, quy định về hồ sơ thi Giấy phép lái xe mô tô hạng A1

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2017 TT BGTVT quy định:

Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoà

Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ thi giấy phép lái xe nói chung và giấy phép lái xe hạng A1 nói riêng bao gồm:

– Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7.

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Thứ ba, quy định về thời gian cấp mới Giấy phép lái xe

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 35 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT như sau:

“Điều 35. Cấp mới giấy phép lái xe

3. Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch”.

Như vậy, chậm nhất không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch người dự kỳ thi sát hạch sẽ được cấp giấy phép lái xe.

Thứ tư, quy định về điều khiển xe khi đã dự thi sát hạch lái xe

Căn cứ tại Điều 58 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định:

“Điều 58: Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông

Như vậy, với quy định trên, khi tham gia giao thông bạn bắt buộc phải mang bản chính Giấy phép lái. Ngoài bản chính, pháp luật không công nhận bất kỳ hình thức nào khác của giấy phép lái xe. Do đó, bạn không được dùng giấy hẹn chờ cấp mới giấy phép lái xe để điều khiển xe. Trường hợp bạn điều khiển xe thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe; trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 5, Điểm c Khoản 7 Điều này.

5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa

Như vậy, theo quy định này khi bạn đi xử lý biên bản vi phạm thì nếu trường hợp giấy phép lái xe mô tô của bạn có ghi thời hạn cấp trước thời điểm bị CSGT lập biên bản thì bạn sẽ bị xử phạt lỗi không mang giấy phép lái xe với mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; trường hợp giấy phép lái xe mô tô của bạn cấp sau thời điểm bị vi phạm thì bị sẽ bị xử phạt lỗi không có giấy phép lái xe với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

【#6】Luyện Thi Giấy Phép Lái Xe Cho Android

Nội dung ôn tập và bộ đề thi phù hợp với quyết định mới nhất

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô (Đặc biệt là hạng B2) có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

* Đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các loại bằng A1,A2,A3,A4,B1,B2,C,D,E,F

* Câu hỏi được chia theo từng nhóm rõ ràng

* Học và kiểm tra kết quả tức thì, giải thích kết quả chi tiết và mẹo làm bài cho từng câu hỏi

* Xem lại những câu hỏi đã trả lời sai để dễ dàng rút kinh nghiệm

* Thi sát với thực tế, kiếm tra kết quả đậu hoặc rớt nhanh với bộ đề chính xác

* Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.

* Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích).

* Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT.

* Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi hoặc ít hơn tùy theo loại bằng lái xe.

* Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.

* Danh sách 450 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác nhất.

* Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh.

* Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 450 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.

* Danh sách mức phạt tiền đối với xe ô tô và xe máy khi vi phạm giao thông.

★ Tra cứu luật giao thông đường bộ, mức phạt nhanh chóng

* Phân loại biển báo, luật giao thông rõ ràng

* Giúp bạn bổ sung kiến thức về luật giao thông đường bộ Việt Nam

* Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong bộ câu hỏi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.

CHÚC CÁC BẠN LUYỆN & THI THÀNH CÔNG !

【#7】Điều Kiện Sức Khỏe Để Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1

Xin cho tôi hỏi về vấn đề điều kiện sức khỏe để thi giấy phép lái A1. Tôi từng bị tai nạn. Bàn tay phải bị mất 3 ngón: ngón giữa, ngón áp út và ngón út; mỗi ngón mất 1,5 đốt. Như vậy tôi có thể thi bằng lái xe A1 được không? Trường hợp tôi dự thi thì phải nộp hồ sơ bao gồm những giấy gì? Lệ phí phải nộp là bao nhiêu tiền

Vấn đề điều kiện sức khỏe để thi giấy phép lái xe A1; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, quy định về điều kiện sức khỏe để thi Giấy phép lái xe

Căn cứ Điều 60 Luật giao thông đường bộ năm 2008 về tuổi, sức khỏe của người lái xe

a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3;

b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;

Như vậy, theo quy định trên thì người từ đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm 3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Bên cạnh đó người tham gia điều khiển xe mô tô phải có sức khỏe phù hợp với loại xe đó.

Về điều kiện sức khỏe để thi giấy phép lái xe của người lái xe, Phụ lục số 01 quy định Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). Theo đó, người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe hạng A1:

+) Đang rối loạn tâm thần cấp, rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi.

+) Liệt vận động từ hai chi trở lên

+) Thị lực nhìn xa hai mắt: <4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính). Nếu còn một mắt, thị lực <4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính). Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây.

+) Người cụt hoặc mất chức năng 1 bàn tay hoặc 1 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng).

+) Sử dụng các chất ma túy. Sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định.

Trong trường hợp của bạn, bàn tay phải bị mất đốt ngón tay ở ba ngón gồm ngón giữa, ngón áp út và ngón út; mỗi ngón mất 1,5 đốt. Tuy nhiên, bàn tay trái vẫn toàn vẹn nên bạn vẫn đủ điều kiện để tham gia thi Giấy phép lái xe hạng A1.

Thứ hai, quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe hạng A1

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2017 TT BGTVT quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe hạng A1:

Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoà

Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ thi giấy phép lái xe hạng A1 bao gồm:

– Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7.

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

– Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoà i.

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Dịch vụ tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Thứ ba, về chi phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Căn cứ Biểu mức thu phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe, lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (kèm theo Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định:

Như vậy, theo quy định này thì phí sát hạch lái xe hạng A 1 bao gồm phí sát hạch lý thuyết là 40.000 đồng/lần và phí sát hạch thực hành là 50.000 đồng/lần.

【#8】Nội Dung, Chương Trình Đào Tạo, Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Trong Công An Nhân Dân

– Chương trình đào tạo nâng hạng lái xe ôtô:

Như vậy, theo quy định trên, nội dung chương trình đào tạo lái xe cơ giới có hai phần chính, đó là phần lý thuyết về Luật Giao thông cùng các môn học bổ trợ như: cấu tạo sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe, kiến thức mới về xe nâng hạng và phần thực hành lái xe. Tùy từng hạng giấy phép khác nhau mà thời gian đào tạo cũng như khối lượng kiến thức giữa lý thuyết và thực hành lái xe có khác nhau. Tuy nhiên, kiến thức cốt lõi của chương trình đào tạo lái xe trong CAND là Luật Giao thông và thực hành lái xe.

1.2. Thẩm quyền và nội dung sát hạch lái xe trong Công an nhân dân

Điều 12 của Thông tư 28/2012 quy định thẩm quyền quản lý, sát hạch lái xe như sau: Cục CSGT đường bộ-đường sắt thực hiện việc sát hạch cấp giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ được đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe do Bộ Công an quản lý. Phòng Cảnh sát giao thông công an cấp tỉnh thực hiện việc sát hạch cấp giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ được đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe do công an địa phương quản lý. Nội dung, trình tự sát hạch lái xe ô tô được quy định tại Điều 17 của Thông tư 28/2012 gồm: phần thi lý thuyết Luật Giao thông đường bộ trên máy tính, thi thực hành kỹ năng lái xe trong hình thực hiện trên sân sát hạch có thiết bị chấm điểm tự động và phần thi thực hành kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng.

1.3. Công tác cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Điều 21 – Thông tư 28 quy định việc cấp mới, cấp giấy phép lái xe nâng hạng, cấp lại, gia hạn, đổi giấy phép lái xe. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sát hạch chính là cơ quan cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển, cũng như cấp lại, gia hạn, đổi giấy phép lái xe. Người có giấy phép lái xe hết hạn từ 30 đến 90 ngày phải kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe hết hạn trên 90 ngày ôn luyện và sát hạch lại Luật Giao thông đường bộ và thực hành kỹ năng lái xe. Quy định cho phép đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải, Quân đội và do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp sang giấy phép lái xe do Công an cấp. Thời hạn cấp mới giấy phép lái xe là 30 ngày kể từ ngày người sát hạch lái xe trúng tuyển. Điều 19 của Thông tư 28 quy định giấy phép hạng A1, A2, A3 có giá trị không thời hạn, các giấy phép còn lại đều có thời hạn là 05 năm. Cán bộ, chiến sĩ được điều động công tác sang địa phương khác phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ và giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 24 của Thông tư 28.

2. Thực trạng công tác tổ chức thực hiện nội dung chương trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân thời gian qua

2.1. Đối với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt

Để triển khai Thông tư 28/2012 của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt (C67) đã tổ chức hướng dẫn, thống nhất việc áp dụng Thông tư cho tất cả các cơ sở đào tạo, sát hạch trong CAND ngay khi thông tư có hiệu lực thi hành. Tiếp đó, trong năm 2013, Cục đã tổ chức tập huấn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho đội ngũ giáo viên dạy lái xe trong CAND, thành lập các đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phương tiện dạy học, xe tập lái, kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các cơ sở đào tạo. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục đã có quyết định công nhận năng lực đào tạo lái xe của từng cơ sở. Nhìn chung, Cục đã thực hiện hiệu quả công tác hướng dẫn thực hiện các quy định mới về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trong CAND tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

2.2. Đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Thời gian qua, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trong CAND đã tích cực, chủ động thực hiện các mặt công tác theo chức năng, đảm bảo quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của Cục C67. Các cơ sở đào tạo đã tập trung đầu tư đảm bảo các điều kiện về phương tiện dạy học, phòng học, phòng học vi tính, xưởng thực tập, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư xe tập lái đời mới, sân tập đủ tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện tốt chương trình đào tạo, đồng thời, chủ động lựa chọn, sử dụng các giáo trình phù hợp phục vụ công tác giảng dạy. Công tác chiêu sinh mở lớp đào tạo lái xe đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định. Trước khi khai giảng khóa học 15 ngày, các cơ sở đều có văn bản báo cáo kèm theo kế hoạch đào tạo và danh sách học viên gửi Cục để quyết định mở lớp. Công tác xây dựng giáo án lý thuyết, giáo án thực hành để tổ chức giảng dạy, xây dựng hồ sơ quản lý khóa học được các cơ sở thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Các cơ sở đã linh hoạt bố trí thời gian học vào các buổi chiều tối, ngày thứ bảy, chủ nhật để tạo điều kiện cho học viên tham gia học tập đầy đủ, không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Công tác kiểm tra hết môn, kiểm tra kết thúc khóa học, xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề được các cơ sở thực hiện nghiêm túc.

Việc sát hạch lái xe được thực hiện tại các trung tâm sát hạch trong CAND đúng nội dung và trình tự quy định. Trước khi kết thúc khóa học 15 ngày, cơ sở báo cáo kết quả đào tạo và đề nghị Cục tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho học viên. Căn cứ đề nghị của các cơ sở, trên cơ sở kế hoạch, lịch trình công tác, Cục C67 thành lập hội đồng sát hạch, ấn định thời gian và thực hiện việc sát hạch cho học viên. Thời gian sát hạch thường được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ để không ảnh hưởng đến công tác của cán bộ, chiến sĩ. Sau khi kết thúc đợt sát hạch, các cơ sở đào tạo hoàn tất hồ sơ, thủ tục, thực hiện việc in giấy phép lái xe, dán ảnh, ghép hồ sơ và chuyển đến cơ quan thẩm quyền ký giấy phép lái xe. Thời gian chờ Cục C67 hoàn thành việc ký giấy phép lái xe của các kỳ sát hạch thường phải từ 2 đến 3 tháng sau khi kỳ sát hạch kết thúc.

2.3. Kết quả đào tạo, sát hạch lái xe trong Công an nhân dân

Theo số liệu của Cục CSGT đường bộ-đường sắt, tính đến tháng 9/2013 tổng số cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trong CAND là 14 cơ sở. Ngoài Trung tâm sát hạch của Cục vừa đưa vào sử dụng trong quý III năm 2013, 13 cơ sở còn lại đều thuộc các học viện, trường CAND, do Cục C67 trực tiếp quản lý. Trong đó, phía Nam có 05 cơ sở và phía Bắc có 08 cơ sở. Hiện tại không có cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe nào trực thuộc công an địa phương. Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 các cơ sở đã tổ chức đào tạo và phối hợp với Cục C67 sát hạch cấp hơn 20.000 giấy phép lái xe ôtô, gần 14.000 giấy phép lái xe môtô các hạng cho cán bộ, chiến sĩ công an các Học viện, trường CAND và công an các đơn vị, địa phương.

3. Những vướng mắc trong thực hiện chương trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

3.1. Về nội dung chương trình đào tạo

Theo quy định, chương trình đào tạo lái xe ôtô trong CAND hạng B2 có 76,5 ngày thực học, hạng C có 116,5 ngày thực học. Trong khi đó, việc học và thi lấy giấy phép lái xe ôtô là nhu cầu riêng của cán bộ, chiến sĩ, người học phải tự sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo công tác vừa thực hiện chương trình khóa học. Do vậy, các học viên khó có thể tham gia liên tục và đầy đủ toàn bộ nội dung chương trình huấn luyện của khóa học, dẫn đến yêu cầu về rèn luyện kỹ năng, tay nghề cho học viên của các cơ sở đào tạo không được thực hiện đầy đủ. Nhiều học viên chỉ tập trung vào giai đoạn rèn luyện kỹ năng lái xe trong hình để phục vụ cho kỳ sát hạch. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến kỹ năng điều khiển ôtô tham gia giao thông của người học sau khi được cấp giấy phép lái xe. Chương trình đào tạo quy định thời gian học giấy phép lái xe hạng B2 là 93,5 ngày và hạng C là 140,5 ngày. Tuy nhiên, với cơ chế quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe như hiện nay thì thời gian thực hiện một khóa học lái xe hạng B2 (kể từ ngày khai giảng đến khi nhận giấy phép lái xe) thường phải mất từ 6 đến 7 tháng và hạng C là từ 7 đến 8 tháng. Thời gian gián đoạn khá nhiều giữa các giai đoạn đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của các kỳ sát hạch cũng như việc vận dụng kỹ năng, tay nghề lái xe của học viên.

3.2. Về nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe

Sát hạch thực hành lái xe trong hình được thực hiện bằng hình thức người dự sát hạch điều khiển xe qua các bài sát hạch theo đúng trình tự quy định tại sân sát hạch như: xuất phát, dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe ngang dốc, qua vệt bánh xe đường và vuông góc, qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, qua đường vòng quanh co, ghép xe vào nơi đỗ, tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua, thao tác khi gặp tình huống nguy hiểm, thay đổi số trên đường bằng và kết thúc. Thực tế cho thấy nội dung sát hạch lái xe trong hình như trên chưa thực sự gắn kết với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Với nội dung sát hạch này người học có thể tham gia toàn bộ hoặc chỉ tham gia một phần chương trình đào tạo đều có thể vượt qua. Điều này dẫn đến tình trạng học tủ, học lệch, học đối phó với kỳ thi sát hạch mà không quan tâm đến rèn luyện kỹ năng tay nghề cần thiết của người lái xe. Nội dung các bài sát hạch lái xe trong hình có các bài: dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe ngang dốc, dừng trước ngã tư có đèn tín hiệu giao thông và tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua, áp dụng cách tính điểm chung cho các loại xe ôtô là không hợp lý. Do kết cấu của xe ôtô du lịch (xe thi giấy phép lái xe hạng B2) không giống với các loại xe thi các hạng giấy phép khác nên tầm nhìn của người điều khiển xe du lịch bị che khuất nhiều hơn bởi chính các bộ phận của xe (điểm mù). Khoảng bị che khuất đó đối với xe du lịch (từ 4 đến 9 chỗ) là một vùng nhất định ở cả phía trước và sau xe, nhưng với xe tải và xe khách từ 10 chỗ ngồi chở lên thì khoảng che khuất chỉ ở phía sau xe. Vì vậy, việc thực hiện yêu cầu dừng xe như quy định hiện nay đối với xe du lịch là khó khăn hơn nhiều so với các hạng xe khác. Cho nên, dù có đầu tư huấn luyện cho người học lái xe hạng B2 nhiều hơn thì kết quả sát hạch vẫn thấp hơn so với các hạng xe khác.

Việc ứng dụng CNTT vào sát hạch lái xe là một bước tiến vượt bậc, tuy nhiên để thực hiện được phần thi này, người học phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn cho việc tập luyện trên sân thi. Thi sát hạch thực hành lái xe trên đường được thực hiện thông qua người dự sát hạch điều khiển xe sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông công cộng và thực hiện hiệu lệnh của sát hạch viên. Đây là một nội dung quan trọng để đánh giá khả năng điều khiển của học viên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các trung tâm sát hạch lựa chưa có đoạn đường giao thông phù hợp hội tụ đủ các yếu tố quy định để các sát hạch viên có thể yêu cầu học viên thực hiện các kỹ thuật cần thiết nhằm đánh giá đúng kỹ năng lái xe của học viên. Đây cũng là một nguyên nhân làm cho người học chưa thực sự coi trọng việc rèn luyện kỹ năng lái xe trên đường trong quá trình đào tạo.

3.3. Về công tác cấp giấy phép lái xe

Theo quy định tại Thông tư 28/2012, Hội đồng sát hạch Cục C67 thực hiện việc sát hạch cấp giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ được đào tạo tại cơ sở đào tạo lái xe do Bộ Công an quản lý. Hội đồng sát hạch của phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện việc sát hạch cấp giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ được đào tạo tại các cơ sở đào tạo lái xe do công an địa phương quản lý. Thực tế thời gian qua việc sát hạch lái xe chủ yếu tập trung vào hội đồng sát hạch của Cục C67. Do Cục C67 vừa làm công tác quản lý vừa trực tiếp làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn cả nước, dẫn đến tình trạng một số bất cập nảy sinh. Bất cập dễ nhận thấy nhất là thời gian chờ Cục C67 hoàn thành việc ký giấy phép lái xe của học viên sau các kỳ sát hạch thường phải mất từ 2 đến 3 tháng. Vì vậy, sau quá trình đào tạo, sát hạch đến lúc được phép điều khiển xe, các kỹ năng được hình thành trong quá trình học đã phai nhạt, thậm chí mất đi dẫn đến kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đạt yêu cầu như mong muốn.

4. Một số kiến nghị đề xuất

4.1. Cần thiết kế một chương trình đào tạo sát hạch giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ công an phù hợp hơn theo hướng giảm thời gian thực hành so với chương trình hiện tại. Thực tế cho thấy để một học viên học lái xe có kỹ năng lái xe tốt (sự kết hợp vận dụng luật Giao thông với kỹ thuật sử dụng các bộ phận trong buồng lái và tình trạng mặt đường) học viên phải được thực hành lái xe liên tục trong một thời gian nhất định. Với nội dung chương trình đào tạo kéo dài như hiện nay, học viên có tâm lý còn nhiều thời gian, không sắp xếp công việc để tham gia học liên tục dẫn đến kỹ năng lái xe không đạt yêu cầu. Đồng thời, phải thiết kế một nội dung sát hạch lái xe trong hình theo hướng đặt ra các yêu cầu cao hơn về kỹ năng lái xe và phù hợp hơn với từng loại xe, hạng xe tham gia sát hạch.

4.2. Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trong CAND theo hướng trao quyền chủ động cho cơ sở đào tạo và công an địa phương. Đơn vị quản lý ở cấp Bộ chỉ nên thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, không trực tiếp thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép. Cơ sở đào tạo cần được quyết định việc mở lớp và chỉ báo cáo đơn vị quản lý biết để theo dõi, kiểm tra. Hội đồng sát hạch của Công an địa phương được quyền liên kết với các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe trong CAND để tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ địa phương mình cũng như cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ đóng trên địa bàn. Đây cũng chính là giải pháp để khắc phục triệt để việc kéo dài thời gian trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trong CAND hiện nay.

4.3. Cần xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, đảm bảo tính liên thông trong toàn ngành về thông tin giấy phép lái xe của cán bộ, chiến sĩ, tiến tới mở rộng thẩm quyền cấp, đổi giấy phép lái xe đến tất cả công an tỉnh và loại bỏ thủ tục di chuyển lái xe hiện đang bộc lộ nhiều bất cập hiện nay.

Thiếu tá Đặng Thanh Tùng

Trung tâm DN và ĐTLX – T48

(Trích Kỷ yếu Hội thảo: “Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông”)

【#9】Quy Định Mới Về Thi Lấy Giấy Phép Lái Xe Từ Năm 2021

Có thiết bị camera theo dõi thời gian học lái xe

Kể từ ngày 01/5/2020, các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị camera giám sát để quản lý theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với người học lái xe ô tô (trừ hạng B1); phải có thiết bị giám sát hành trình để theo dõi thời gian và số kilomet đường học viên đã học lái. Học viên phải học đầy đủ số giờ học lý thuyết, thực hành thì trung tâm sát hạch lái xe mới cấp quyền tham gia sát hạch cho học viên đó.

Học GPLX với thiết bị mô phỏng

Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe gồm: Hệ thống các máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô.

Từ ngày 01/01/2021, trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô. Người học lái xe phải học kỹ thuật lái xe bao gồm học trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông (thời gian học 4 giờ) và học thực hành lái xe gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.

Thêm nội dung khi thi sát hạch để cấp GPLX

Từ ngày 1-1-2021, người thi bằng lái ô tô (hạng B1 số tự động, B1, B2, C, D, E, các hạng F) sẽ phải thi thêm nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông (máy tính có phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô). Cụ thể như sau:

– Thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Người dự sát hạch xử lý các tình huống giao thông mô phỏng xuất hiện trên máy tính.

– Thi sát hạch trong trong cabin ô tô mô phỏng.

Nếu thi sát hạch với thiết bị mô phỏng không đạt thì sẽ không được sát hạch trên ô tô. Sở Giao thông vận tải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Trình tự công nhận kết quả thi đối với người thi bằng lái xe các hạng

Quy định hiện nay, học viên học và sát hạch ba phần: lý thuyết – trong hình – trên đường trường. Nay Thông tư 38 quy định thêm phần học và thi sát hạch xử lý các tình huống trên phần mềm mô phỏng. Do đó trình tự sát hạch mới gồm 4 bước, gồm: lý thuyết – mô phỏng – trong hình – trên đường. Việc công nhận kết quả thi đối với người thi bằng lái xe các hạng cụ thể như sau:

– Nếu không đạt nội dung lý thuyết thì không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng;

– Nếu không đạt sát hạch nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thì không được thi thực hành trong hình;

– Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình thì không được thi sát hạch lái xe trên đường;

– Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt kết quả sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả trong một năm.

– Học viên đạt nội dung lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường) được công nhận đậu và cấp bằng lái.

Thi lấy bằng lái xe được giám sát trực tuyến bởi các trường, các sở GTVT và Tổng cục Đường bộ

Từ ngày 01/01/2020, quá trình thi GPLX tại các Trung tâm sát hạch lái xe (phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình tại các khu vực có bài sát hạch như: điểm xuất phát, dừng và khởi hành xe trên dốc, qua vệt bánh xe, qua ngã tư, ghép xe vào nơi đỗ và bài kết thúc) sẽ được giám sát bằng hệ thống camera. Dữ liệu từ các camera này sẽ được truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để quản lý, giám sát, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với các Sở GTVT và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, dữ liệu hình ảnh (dạng video) phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình phải công khai trực tiếp trên màn hình lắp đặt tại phòng chờ sát hạch để công khai với người dự thi sát hạch lái xe.

Sẽ có Giấy phép lái xe theo mẫu mới

Từ ngày 01/6/2020, các Sở GTVT trên toàn quốc sẽ cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới. GPLX được cấp mới sẽ in thêm mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX và liên kết với hệ thống thông tin quản lý cấp GPLX. Giấy phép lái xe được cấp trước đó vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Các nội dung đáng chú ý khác

– Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe lưu trữ hồ sơ đổi giấy phép lái xe (bản chính đối với đổi GPLX của ngành GTVT; bản sao đối với đổi GPLX hoặc bằng lái xe của nước ngoài, đổi GPLX do ngành Công an cấp, đổi GPLX do Bộ Quốc phòng cấp) trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp GPLX; cắt góc GPLX cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản.

– Thí sinh sát hạch lý thuyết đạt nhưng thực hành lái xe trong hình không đạt được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết một năm kể từ ngày đạt kết quả.

– Người tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả; sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe thì giấy phép lái xe đó không có giá trị sử dụng.

– Đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt được làm hồ sơ học lái xe mô tô hạng A1 nhưng phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú, xác nhận là người đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt.

– Người học nâng hạng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thời gian lái xe an toàn (để được phép thi nâng hạng) được tính từ ngày chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

【#10】Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng B2

Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Mẫu Giấy Phép Bán Hàng, 8 Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng B2, Mẫu Giấy Phép Bán Hàng Của Nhà Sản Xuất, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Bộ Y Tế, Khach Hang Can Lam Giay Phep Kinh Doanh Tai Tp Hcm, Danh Mục Hàng Hóa Cần Giấy Phép Nhập Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Xuất Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Bộ Công Thương, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Nhập Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Xuất Khẩu Cần Giấy Phép, Danh Mục Hàng Hóa Phải Xin Giấy Phép Xuất Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Nhập Khẩu Phải Xin Giấy Phép, Danh Mục Hàng Hóa Phải Có Giấy Phép Nhập Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Phải Có Giấy Phép Xuất Khẩu, Danh Mục Hàng Hoá Phải Xin Giấy Phép Nhập Khẩu, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng Fe Được Điều Khiển Các Loại Xe Nào?, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng C Được Điều Khiển Loại Xe Nào?, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng B2 Được Điều Khiển Loại Xe Nào?, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng Fc Được Điều Khiển Các Loại Xe Nào?, Danh Mục Hàng Hoá Xuất Khẩu Nhập Khẩu Theo Giấy Phép, Giay Xác Nhan Mat Giay Phép Dang Ky Kinh Doanh, Giấy Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe ô Tô, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng, Giấy Uỷ Quyền Lấy Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Phép Xây Dựng Hàng Rào, Don Xin Phep Xay Dung Hang Rao, Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sunh Thông Tin Khách Hàng Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức Ngân Hàng Agribank, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Dạy Thêm Học Thêm, Mẫu Giấy Xin Phép, Thủ Tục Mua Giấy Phép Vào Phố Cấm, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe B2, Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Pet, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe ô Tô, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mới, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Hà Nội, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mô Tô, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm Hà Nội, Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Lái Xe, Đơn Báo Mất Giấy Phép Lái Xe Oto, Mẫu Giấy Phép, Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhà Cấp 4, Giấy Phép Cat, Thủ Tục Xin Giấy Phép Sửa Nhà Cấp 4, 600 Câu Hỏi ôn Thi Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe, Don Xin Nghi Phep Ngan Hang , Giấy Xin Phép Ra Ngoài, Mẫu Giấy Phép Nghỉ Học, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Lấy Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Xin Giấy Phép Mở Quán ăn, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Cấp Giấy Phép Sử Dụng Vũ Khí, Giấy Về Phép Quân Đội, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Quy Hoạch, Giap Cap Doi Giay Phep Lai Xe Oto, Mẫu Giấy Nghỉ Phép Năm, Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Nhà ở, Tài Liệu ôn Thi Giấy Phép Lái Xe B2, Mẫu 1.16 Giấy Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe Máy, Mẫu Đơn Xin Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Giấy Xin Nghỉ Phép, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Đơn Xin Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe Công An, Mẫu Đơn Giấy Xin Phép Nghỉ Học, Mẫu Tờ Khai Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đề Nghị Học Thi Giấy Phép Lái Xe, Giấy Nghỉ Phép, Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe Oto, Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe ô Tô, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Lữ Hành, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe 2014, Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Lữ Hành Nội Địa, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Vào Đường Cấm, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe 2021, 600 Câu ôn Thi Giấy Phép Lái Xe Gplx, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Vào Đường Cấm Hà Nội, Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe,

Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Mẫu Giấy Phép Bán Hàng, 8 Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng B2, Mẫu Giấy Phép Bán Hàng Của Nhà Sản Xuất, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Bộ Y Tế, Khach Hang Can Lam Giay Phep Kinh Doanh Tai Tp Hcm, Danh Mục Hàng Hóa Cần Giấy Phép Nhập Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Xuất Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Bộ Công Thương, Danh Mục Hàng Hóa Xin Giấy Phép Nhập Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Xuất Khẩu Cần Giấy Phép, Danh Mục Hàng Hóa Phải Xin Giấy Phép Xuất Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Nhập Khẩu Phải Xin Giấy Phép, Danh Mục Hàng Hóa Phải Có Giấy Phép Nhập Khẩu, Danh Mục Hàng Hóa Phải Có Giấy Phép Xuất Khẩu, Danh Mục Hàng Hoá Phải Xin Giấy Phép Nhập Khẩu, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng Fe Được Điều Khiển Các Loại Xe Nào?, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng C Được Điều Khiển Loại Xe Nào?, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng B2 Được Điều Khiển Loại Xe Nào?, Người Có Giấy Phép Lái Xe Hạng Fc Được Điều Khiển Các Loại Xe Nào?, Danh Mục Hàng Hoá Xuất Khẩu Nhập Khẩu Theo Giấy Phép, Giay Xác Nhan Mat Giay Phép Dang Ky Kinh Doanh, Giấy Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe ô Tô, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng, Giấy Uỷ Quyền Lấy Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Phép Xây Dựng Hàng Rào, Don Xin Phep Xay Dung Hang Rao, Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sunh Thông Tin Khách Hàng Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức Ngân Hàng Agribank, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Dạy Thêm Học Thêm, Mẫu Giấy Xin Phép, Thủ Tục Mua Giấy Phép Vào Phố Cấm, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe B2, Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Pet, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe ô Tô, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mới, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Hà Nội, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mô Tô, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm Hà Nội, Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Lái Xe, Đơn Báo Mất Giấy Phép Lái Xe Oto, Mẫu Giấy Phép, Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhà Cấp 4, Giấy Phép Cat, Thủ Tục Xin Giấy Phép Sửa Nhà Cấp 4, 600 Câu Hỏi ôn Thi Giấy Phép Lái Xe,